ANBI beschikking voor Breda voor Iedereen. U kunt uw gift aan Breda voor iedereen met terugwerkende kracht fiscaal aftrekken bij uw belastingaangifte 2016. Klik op dit bericht voor meer informatie.

bld_logo_belastingdienst

Vandaag kwam bij het platform Breda voor Iedereen de al eerder verwachte ANBI-beschikking binnen met de mededeling dat onze instelling met ingang van 8 december 2016 is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling. Dat is goed nieuws voor iedereen die nu zijn belastingaangifte 2016 moet invullen en een bijdrage aan ons heeft betaald of alsnog met terugwerkende kracht wil betalen. Die moet u dan overmaken naar rekeningnummer NL13RABO0314688676 t.n.v. stichting Breda voor Iedereen. Op uw belastingaangifte moet u melding maken van ons RSIN/fiscaal nummer 8569 92 331. Dat kan natuurlijk ook in 2017 en later.

Misschien ook een idee op de opbrengst van een verjaardag, jubileum, receptie of evenement geheel of gedeeltelijk hieraan te besteden.

 

Stichting Breda voor Iedereen opgericht op 8 december 2016 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr 67441068. De stichting is uitsluitend bedoeld om de werkzaamheden van het Platform te ondersteunen.

kvk-logoDeze week heeft notaris Donald Shultzer op verzoek van het Platform Breda voor Iedereen, gastvrij en toegankelijk, de stichting Breda voor iedereen opgericht. Deze stichting heeft uiteraard hetzelfde doel als het platform, of zoals artikel 2 van de statuten omschrijft: “het bevorderen van het inkomend toerisme van Breda en de regio in het bijzonder voor mensen met een beperking.” De stichting staat bij het handelsregister van de kamer van koophandel ingeschreven onder nummer 67441068 in de categorie ‘Overige belangenbehartging’.

Het bestuur bestaat uit drie leden en deze zijn door het platform als volgt voorgesteld: Wilbert Willems, voorzitter, Peter Werther, penningmeester en Joop van Bel, secretaris. De stichting kan eventuele binnenkomende gelden beheren namens het platform (giften, donaties, subsidies etc) en uitgaven doen die voor het Platform relevant zijn. Ook zal de ANBI-status (Algemeen Nut beogende instelling) worden aangevraagd zodat eventuele giften van particulieren ook fiscaal aftrekbaar zijn.

Tag: stichting