Door René van der Velden. 

De gemeenteraad van Breda heeft in haar vergadering van donderdag 9 november twee moties aangenomen die de gemeentelijke informatie moeten gaan verbeteren voor doven en slechthorenden.

De onder andere door de Lijst Pim Fortuin ingediende moties pleiten voor een structurele ondertiteling van alle raadsvergaderingen en andere gemeentelijke sessies en voor een onderzoek naar de mogelijkheden en kosten van een digitale gebarentolk bij alle onlinediensten van de gemeente Breda. 

De LPF wijst erop dat er in Nederland ruim 1,5 miljoen mensen doof of slechthorend zijn. Deze mensen hebben volgens een VN-verdrag recht op informatie en Breda moet op het gebied van inclusiviteit het goede voorbeeld geven, aldus de indieners van de aangenomen motie. 
Een afbeelding van de BBA app waarmee je zelf je eigen interactieve kaart kunt maken
In de mediaRaadsvergaderingen worden ondertiteld