1e Nationaal Congres Gelijk=Gelijk, op 29 november in de Jaarbeurs in Utrecht. Hoe staat met de uitvoering van het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking?

Ruim een jaar geleden ratificeerde Nederland – als een van de laatste – het VN verdrag voor rechten van mensen met een beperking. Op 1 januari trad het officieel in werking. Tijd om de balans op te maken. Hoe ver staan gemeenten, instellingen en bedrijven met de uitvoering? De Coalitie voor Inclusie roept politiek, belangenorganisaties en bedrijfsleven op om op 29 november samen te kijken naar de praktijk en afspraken te maken over de vervolgstappen. Ook vanuit Breda zal een ruime afvaardiging aanwezig zijn, met vertegenwoordigers van gemeente, Breda Gelijk, het Platform Breda voor Iedereen en ervaringsdeskundigen, om de Bredase aanpak toe te lichten.

Hier leest u het programma en de Brochure-Gelijk-is-Gelijk

Prima match voor Breda voor Iedereen met No Tomato. Zij gaan meedenken over de kampanje Toegankelijkheidsfonds.

Ieder jaar organiseert de stichting Betrokken Ondernemers een Meet en Match, dit jaar in Avans hogeschool. Bedoeling is om vragen van non-profit organisaties te koppelen aan diensten van ondernemers die actief willen bijdragen aan een socialere samenleving. Ook nu weer was deze meeting druk bezocht.  Het platform Breda voor Iedereen had de vraag uitgezet welke ondernemer ons wil helpen bij onze promotie-activiteiten. Een belangrijk onderdeel daarvan is nu het vergroten van de bekendheid van het Toegankelijkheidsfonds bij ondernemers en instellingen.

We hebben het creatieve reclameburo   No Tomato uit Breda bereid gevonden om met ons in zee te gaan. Ze hebben grote ervaring met het organiseren van kampanjes in de non-profit sector, zowel landelijk als lokaal.

Breda Gelijk en het Platform vragen 1 miljoen euro aan de gemeenteraad voor een meer toegankelijke binnenstad, met betere geleidestroken en openbare toiletten.

Na de rondgang in de stromende regen door de binnenstad met 12 gemeenteraadsleden was het hen ook wel duidelijk dat er nog heel wat moet gebeuren om deze beter toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Ze vroegen ons om een lijst met de meest urgente knelpunten op te stellen. In een gezamenlijke brief aan de raad hebben we die in beeld gebracht zodat daar bij de behandeling van de begroting 2018 volgende week aandacht voor kan worden gevraagd. In ieder geval zijn er meer geleidestroken nodig en een of meer openbare toiletten. Met de Horeca in de binnenstad zijn gesprekken gaande of zij ook een bijdrage daaraan kunnen leveren. Voor de tekst van deze brief klik op deze link:prioriteiten bredase binnenstad 1

Winnaar City Challenge Breda: maak een Deeltaxi app om sporters met een beperking beter van dienst te kunnen zijn om hun sport te beoefenen.

Gemeente Breda heeft een geldbedrag van 5000 euro uitgeloofd voor de persoon of organisatie die het beste idee zou geven hoe sporters met een beperking beter geholpen kunnen worden om hun sport te beoefenen. Niet alleen de kosten van vervoer zijn een probleem maar ook de tijden en de hulpmiddelen die ze mee moeten nemen.

Gisterenavond maakte wethouder Mirjam Haagh de jury-uitspraak bekend. Uit de 41 inzendingen waren en vijf genomineerd die om de hoofdprijs zouden strijden en dan ook nog eens een bedrag van € 10.000 zouden krijgen om hun idee uit te werken werd Esmee Gruson de gelukkige. De vijf genomineerden lieten in een pitch zien wat ze hadden bedacht, met mooie filmpjes en illustraties. Maar de jury koos uiteindelijk voor Esmee, studente in Arnhem omdat zij het beste aansloot bij de bestaande voorzieningen, de Deeltaxi West-Brabant, en breed toepasbaar was. Het idee is om een app te ontwikkelen waar sporters wat preciezer kunnen aangeven wat ze nodig hebben voor vervoer, hoe vaak en met welke hulpmiddelen. Er was ook een uitgewerkte begroting bij die uitkwam op jaarlijks 1 miljoen euro. Een fors bedrag. Maar het lid van de jury die ook werkzaam is bij de Deeltaxi Noord-Brabant was ook enthousiast omdat het helemaal aansluit bij plannen van de provincie om samen met de Deeltaxi een pilot in west-Brabant uit te voeren in 2018 voor sporters met een beperking. Dat sluit dus goed aan en maakt de kans op realisatie veel groter.

Hieronder het persbericht van de gemeente Breda:

————————————————————————————————————

Zet deeltaxi in voor sporters met een beperking

Door deeltaxi’s efficienter te benutten kunnen zij ook sporters met een beperking, inclusief hun materiaal, naar hun sportvereniging vervoeren. Met dat idee won Esmee Gruson gisteravond de tweede Bredase City Challenge.

Gruson studeert aan Rijn IJsel in Arnhem en werkte haar idee uit voor het vak Human Technology. “Ik vond het al heel bijzonder dat mijn idee genomineerd was”, vertelt een trotse Esmee Gruson. Toen ik gisteravond moest pitchen, voor zo’n grote groep mensen was ik behoorlijk zenuwachtig. Maar dat mijn idee nu ook gewonnen heeft vind ik echt fantastisch!”

App voor reserveren deeltaxi

Gruson bedacht een sportabonnement op de deeltaxi, waar sporters met een beperking gebruik van kunnen maken. Met behulp van een app kunnen de sporters de taxi reserveren en aangeven of er ook materiaal vervoerd moet worden. Om ervoor te zorgen dat sporters ook op tijd bij hun vereniging aankomen en zij niet teveel tijd kwijt zijn met de reis, moet het deeltaxisysteem verder ontwikkeld worden.

“De kracht van het idee is dat het gebruik maakt van wat er al is”, zegt wethouder sport Paul de Beer. “Als het deeltaxisysteem ook specifiek ingericht wordt op gehandicapte sporters, zijn de sporters enorm geholpen. En worden de deeltaxi; s vaker en efficienter benut. Vaak zijn de simpelste ideen de beste.”

De jury en het publiek kozen beiden het idee van Gruson als het winnende idee uit de vijf pitches die gisteravond gehouden werden vanuit de tweede Bredase City Challenge. Gruson won met haar idee een geldbedrag van 2000,- euro. Ook de andere vier ideeen werden beloond met een geldprijs.

“Het is geweldig wat een avond als deze opbrengt voor sporters met een beperking”, zegt Miriam Haagh, wethouder Zorg en Welzijn. “We zetten denkkracht in uit heel Nederland om iedereen in Breda mee te kunnen laten doen. Drempels, letterlijk en figuurlijk, moeten weg. En daarin hebben we met deze City Challenge opnieuw een mooie stap gezet.

Het realisatiebudget van 10.000 euro voor het meest haalbare en uitvoerbare idee wordt op een later moment toegekend. Daarvoor zien de jury en de ideeenbedenkers kansen om uit de vijf ideeen een concept samen te stellen en daadwerkelijk uit te gaan voeren. Elementen uit de verschillende ideeen kunnen elkaar namelijk versterken, waardoor de uiteindelijke oplossing voor sporters met een beperking effectiever wordt.

Later deze week verschijnt het juryrapport en meer informatie over de verschillende pitches op https://www.citychallenges.nl/challenges/breda. In oktober wordt weer een nieuwe City Challenge gelanceerd, waarvoor iedereen in Nederland ideen kan insturen.

Veel activiteiten in de week van de toegankelijkheid. Start op 2 oktober in het stadskantoor te Breda door wethouder Mirjam Haagh.

Programma Breda 2 oktober t/m 6 oktober 2017

Elk jaar vindt in oktober de Week van de Toegankelijkheid plaats. Dit jaar is dat van 2 t/m 6 oktober. Mensen met een beperking en belangenbehartigers vragen dan aandacht voor toegankelijkheid en het feit dat mensen met een beperking net als iedereen willen meedoen in de samenleving. Het gaat daarbij niet alleen om fysieke toegankelijkheid, maar ook om toegankelijke informatie en een prettige omgang met elkaar.

Maandag 2 oktober: Start Bredase en landelijke week van de toegankelijkheid

Opening van de Prisma-fototentoonstelling “Let me Be” in het stadskantoor van de Gemeente Breda. Anne Kuik, landelijk CDA-politica, zal in haar toespraak het belang van toegankelijkheid toelichten en wethouder Mirjam Haagh gaat in haar verhaal in op de wijze waarop hier in Breda vorm aan gegeven wordt.

Dinsdag 3 oktober : Hoe gastvrij is het personeel naar de klant?

In het stadscentrum van Breda gaat acteur Hans van Gils gaat als een soort ‘mysteryguest’ bezoeken afleggen aan winkels en horecagelegenheden. De bedoeling is een positieve benadering na te streven.Aan het eind van het bezoek zal uitleg gegeven worden over de achterliggende bedoeling aan de horecaondernemer/winkelier.

Woensdag 4 oktober : Hoe gaan wij om met elkaar?

Theaterwerkplaats Tiuri verzorgt samen met dagbesteding PodAa Pop up theater. Als speellocatie wordt gebruik gemaakt van ‘de Bus’ (verrijdbaar podium).

Plaatsen: winkelcentrum Heksenwiel van 11.00-11.30 uur; marktplein Princenhage13.00-13.30uur; Grote Markt 15.00-15.30 uur.

Donderdag 5 oktober : Laaggeletterdheid

Van 13.00-17.00 uur, de Nieuwe Veste, Bibliotheek

In Nederland zijn er nog steeds veel mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Door middel van persoonlijke verhalen en filmpjes wordt u geïnformeerd over wat dit betekent. Ook zijn er verrassende activiteiten met mysteryguests en kunt u in gesprek met ex-laaggeletterden.

Vrijdag 6 oktober : Special KIDS-dag

In samenwerking met Breda Actief, ZET en gemeente Breda organiseert atletiekvereniging Sprint een Special Kidsdag. Hoofdaccenten op deze dag zijn toegankelijke (sport)activiteiten en integratie van kinderen met een beperking bij het sporten.

Aan deze dag nemen 400 kinderen deel, waarvan 300 met een beperking.

Gedurende de hele week

Een aantal horecagelegenheden “vertaal” de menukaart dusdanig zodat deze toegankelijk wordt voor laaggeletterden. Enkele restaurants zetten gedurende deze week een ‘toegankelijk menu’ op de kaart.

Gezamenlijk willen we van Breda een nog toegankelijkere stad te maken.

Breda Barst doet er alles aan om ook de bezoekers met een beperking van dienst te zijn. Eerste proef in Breda van een breed toegankelijk evenement.

Door de acties van het Platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk samen met Breda Gelijk zijn er in overleg met het ondersteuningsbureau BEO (Bredase evenementen ondersteuning) initiatieven genomen om de Bredase evenementen toegankelijk te maken voor iedereen. Een aantal evenementenorganisaties heeft dit serieus opgepakt. Als eerste is nu het popfestival Breda Barst aan de beurt om in de praktijk te laten zien hoe dat kan en waar je op moet letten. De ervaringen hierbij zullen weer worden gedeeld met andere evenementenorganisaties.

Samen met ervaringsdeskundigen is gekeken welke voorzieningen getroffen moeten worden, er is ook een aanvrage gedaan om een speciaal platform te maken waar mensen met beperkingen, vooral rolstoelgebruikers, gebruik van kunnen maken.

Afgelopen dinsdag stond er een goed artikel over in BN De Stem.

optreden Breda Barst in 2016.

optreden Breda Barst in 2016.

In de media