Door René van der Velden. 

Het Platform Breda voor iedereen kan de komende vier jaar doorgaan met haar activiteiten. De subsidie-aanvraag voor de jaren 2024 tot en met 2027 is gehonoreerd. Het Platform kan jaarlijks rekenen op een bedrag van 20.000 euro.
Het Platform sluit volgens de beschikking aan bij de doelen uit het Beleidskader Breda Samen Doorpakken en het Uitvoeringsplan van het waardenetwerk Zelf- en Samenredzaamheid.

“In het subplatform toegankelijkheid zet u met uw activiteiten in op communicatie met de achterban en overige gebruikers (website, Facebook en nieuwsbrieven), verbetering van de samenwerking tussen belangenorganisaties, het onder de aandacht houden van college, ambtenaren en publiek van het thema toegankelijkheid en inclusiviteit, het organiseren van themalunches, het assisteren bij de organisatie van andere bijeenkomsten (zoals in 2024 de Special Olympics) en het organiseren van activiteiten rondom de week van de toegankelijkheid. Hiermee draagt u ook bij aan de uitvoering van de agenda toegankelijkheid 2020”, aldus de positieve beschikking.

Voorzitter Wilbert Willems van het Platform reageert verheugd: “Wij zijn blij met de erkenning en waardering van de gemeente Breda. Het is een stimulans om met vereende krachten door te gaan op de ingeslagen weg. Want er zijn in Breda al mooie stappen gezet op het gebied van toegankelijkheid maar de waarheid gebiedt te zeggen: we zijn er nog niet.”

NieuwsberichtenVier jaar subsidie voor Platform Breda voor iedereen