Platform start Benelux samenwerking

Platform start Benelux samenwerking

“Afgelopen december werden de nieuwe Acess City Awards uitgereikt in Brussel en de stad Luxemburg behaalde de eerste plaats. Voor het volledige overzicht van alle winnaars en de argumentatie van de jury dit jaar zie bijgaand publicatie van de Europese Commissie.

Op plaats twee en drie volgden Helsinki en Barcelona terwijl er ook enkele speciale vermeldingen waren. Een daarvan is Leuven met name door hun bijzondere vooruitgang in digitale toegankelijkheid. Nu er dus naast Breda nog 2 andere steden uit de Benelux gerekend mogen worden tot de koplopers van de toegankelijke Europese steden, heeft het Platform Breda voor Iedereen het initiatief genomen om met deze steden een uitwisseling te organiseren om ervaringen uit te wisselen. Het platform dat al bestaat van alle Europese Award winnaars blijkt daarvoor minder geschikt te zijn. Zodra de Corona maatregelen dat mogelijk maken gaan we met deze uitwisseling aan de slag. Mogelijk dat ook Gent uit België en een enkele Nederlandse stad nog aan wil sluiten.
Nieuwsbrief 17 – Wintereditie

Nieuwsbrief 17 – Wintereditie

“Omdat mensen met een beperking gelijkwaardig deel moeten kunnen nemen aan de samenleving ondersteunen wij het opnemen van een verbod op discriminatie op grond van een handicap in artikel 1 van de Grondwet.

Dit passen wij ook toe in de praktijk, waar toegankelijkheid de norm wordt.”

Ik begin dit voorwoord met dit citaat uit het kersverse Coalitieakkoord 2021-2025 van het nog te vormen kabinet. Kennelijk hebben ze ook naar ons geluisterd! Een wijziging van de grondwet is niet eenvoudig en kost vele jaren en de daaruit voortvloeiende wetten zullen er ook nog niet zo snel zijn, maar het is een hoopvol zij het wat laat begin. Onder het motto “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst” gaan VVD, D66, CDA en ChristenUnie aan de slag.

Digitale Themalunch 18 december goed bezocht

Digitale Themalunch 18 december goed bezocht

Digitalisering als hulpmiddel voor mensen met een beperking.
Impressie van de themalunch. 

Na de opening door voorzitter Wilbert Willems (er waren 27 deelnemers) en een korte introductie van wethouder Arjen van Drunen die als opvolger van Mirjam Haagh ook Toegankelijkheid in zijn portefeuille heeft, is het woord aan dhr. Jordi Doomen van de gemeente Breda.

Hij geeft een toelichting op de nieuwe “Bredase toegankelijkheidsstandaard”.

De bedoeling is de standaard binnen het gehele gemeentelijke beleid in te passen. Het betreft dan beleid voor de bestaande en de nieuwe stad.

Eerst moeten alle verschillende toegankelijksheids-richtlijnen en oplossingen een eenduidige vorm krijgen. Fysieke oplossingen moeten b.v. steeds hetzelfde zijn. Hiervoor zijn ook gesprekken met ervaringsdeskundigen gevoerd. Dit proces is momenteel in de afrondende fase.

Hij onderstreept zijn toelichting met een aantal voorbeelden welke van toepassing zijn voor de breedte en hoogte van obstakels in de openbare ruimte. Wilbert Willems voegt hieraan toe dat de gemeentelijke slogan “Schoon, heel en veilig” uitgebreid zou moeten worden met “toegankelijk”

Hans Nouwens geeft vervolgens een doorkijkje naar de diverse digitale mogelijkheden die voor een persoon met een beperking beschikbaar zijn en verder worden uitgebreid. Als voorbeeld noemt hij de digitalisering van de (gehandicapten) parkeerkaart. Inmiddels is daar een raadsbesluit over in behandeling. Hiermee wordt ook inbraak in de auto, gericht op het stelen van de parkeerkaart, voorkomen. En word je geïnformeerd over beschikbare plaatsen, afwijkende regels enz. Het systeem is ook te gebruiken voor tijdelijke vergunningen.

De regels welke momenteel in Amsterdam worden gehanteerd wil men landelijk gaan invoeren. Je meld je daar telefonisch aan en vervolgens mag je overal, waar betaald parkeren geldt, parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart. Uiteindelijk is het doel om bij alle gemeenten in Nederland alle regels rondom parkeren voor mensen met een beperking gelijk te trekken. Ook wordt er aan Europese wetgeving hiervoor gewerkt.

Breda heeft samen met een aantal andere Nederlandse gemeenten toegezegd mee te doen. Onlangs is de eerste lijst met deelnemende gemeenten bekend gemaakt.

Op de Internationale Dag van mensen met een beperking tekent Breda net als de andere deelnemende gemeenten een intentieverklaring waarbij zij afspreken samen te werken om een landelijke regeling mogelijk te maken. Het is daarbij de verwachting dat meer gemeenten aan gaan sluiten om samen met de Rijks Dienst voor Wegverkeer (RDW) dit systeem te realiseren. SHPV leidt het project namens de bij dit initiatief aangesloten gemeenten.

De derde spreker is Marielle Houben van “Breda marketing”. Met een presentatie laat ze zien hoe ze hun website aanzienlijk toegankelijker gemaakt, nu ook voor mensen met een niet zichtbare beperking.

De komende tijd zal op een professionele wijze het verbeterproces voortgezet worden. Ook zal er een Engelse vertaling verschijnen. En komen er voorzieningen voor doven en slechthorenden.

Bij “Welkom in Breda” kom je zonder te veel doorklikken rechtstreeks op de site “toegankelijk” waar men eenvoudig kan vinden en antwoord vinden op vragen als:

Welke plaats in Breda op welke wijze toegankelijk is;
Hoe met een beperking op een bepaalde plaats te komen;
Welke mogelijkheden er daar zijn om te verblijven.

Als laatste is Eric Franken aan het woord.

In het kader van “Samen spelen” heeft hij het plan uitgewerkt om de (kinder)boerderij “Wolfslaar”, met 200.000 bezoekers per jaar een van de drukst bezocht attracties in Breda, voor spelen voor iedereen geschikt te maken. Dus geen toestellen speciaal voor kinderen met een beperking maar alle toestellen zijn voor alle kinderen geschikt.

Het liefst wil hij uiteindelijk komen tot meerdere van dit soort speelplekken in de hele stad en land.

De bijeenkomst wordt afgesloten met de toezegging dat alle presentaties beschikbaar zullen komen op de website van Breda voor Iedereen.

KRO-NCRV zoekt ervaringen

KRO-NCRV zoekt ervaringen

Ervaringen gezocht: hoe inclusief is Nederland voor mensen met een beperking? 

2 miljoen Nederlanders hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking. In het VN-verdrag Handicap heeft Nederland zich gecommitteerd aan het toegankelijk maken van de samenleving voor gehandicapten. Maar ons land lijkt hier nog niet heel succesvol in. Voor een nieuw onderzoek zijn we op zoek naar ervaringsverhalen. 

Toen het Utrechtse restaurant Waku Waku in september aangaf geen QR-codes te willen scannen omdat ze niet wilden meedoen aan ‘medische discriminatie’, leidde dat tot ergernis bij veel mensen met een beperking. Want waar is de verontwaardiging over hún beperkte toegang? Zij kunnen bij restaurants vaak niet eens door de deur met hun rolstoel, of kunnen het menu niet lezen omdat ze slechtziend zijn. Maar daar lijkt niemand zich druk om te maken.

Unlimited Abilities event Athena, Griekenland

Unlimited Abilities event Athena, Griekenland

Op 30 oktober werd in Athene de Unlimited Disabled Day gehouden, dit jaar voor de derde keer.

Ook Breda heeft via een live stream daar een bijdrage aan geleverd

Wethouder Arjen van Drunen gaf een kort statement op video: ‘De Access City Award is iets om trots op te zijn maar ook een aansporing om stevig verder te gaan’; en Wilbert Willems ging namens het Platform in op de brede samenwerking in Breda met alle partijen en wat we al aan successen hebben geboekt. “Not people are disabled, the City is” was zijn boodschap.

Via de onderstaande link kunt u de hele uitzending nog eens bekijken.

Youtube: https://youtu.be/KBr6qAAcqLk

Unlimited Disabilities Day Athene, Griekenland

Unlimited Disabilities Day Athene, Griekenland

30 oktober Unlimited Disabilities Day (Athene) over Technologie en Mensen met een beperking

Op zaterdag 30 oktober organiseert Humane, een landelijke sociale ondernemer die zich in Griekenland inzet voor mensen met een beperking, voor de derde keer een disability event. Ook Breda levert daaraan een bijdrage. Het thema is dit jaar Technologie en Handicap. Wethouder Arjen van Drunen van Breda legt in een statement uit wat de inspanningen in Breda betekenen en Wilbert Willems, voorzitter van het Platform Breda voor Iedereen, gastvrij en toegankelijk, gaat in gesprek over onze aanpak en ervaringen.

U kunt via een livestream dit event volgen, van 9.00 uur tot 16.50 uur (griekse tijd), dus vanaf 08.00 uur in Breda terwijl de presentatie van Breda verwacht wordt om 12.00 uur en 12.30 uur Nederlandse tijd via onderstaande kanalen op facebook, youtube en website. Het wordt opgenomen dus u kunt ook later de uitzending bekijken.

Hieronder treft u de linkjes aan voor de livestream.

Youtube: https://youtu.be/KBr6qAAcqLk

Website: www.Abilitiesdays.com

Facebook: https://m.facebook.com/abilitiesdays.gr

Nieuwsberichten