Solliciteren met een beperking

Solliciteren met een beperking

Wat voor iemand zonder beperking(en) vanzelfsprekend is, is voor een werkzoekende met een beperking een heel ander verhaal. Solliciteren is natuurlijk altijd spannend, maar wanneer je te maken hebt met een arbeidsbeperking kan het nog spannender zijn. Je kunt het gevoel hebben met 1-0 achter te staan.

  Soms word je bij voorbaat al niet voor een gesprek uitgenodigd of kom je niet door de eerste ronde vanwege je beperking. Met behulp van een aantal tips proberen we solliciteren makkelijker te maken.

  Dit gaan we behandelen: 

  • Welke baan past bij jouw beperking?
  • Hoe solliciteer je voor de functie?
  • Hoe bereid jouw sollicitatiegesprek voor?
  Welkom in Breda

  Welkom in Breda

  Het VVV Breda heeft onlangs een folder uitgegeven om buitenlandse toeristen met een beperking te motiveren een bezoek aan Breda te brengen.
  In deze folder is de toegankelijk van (voorlopig 2) Bredase bezienswaardigheden in kaart gebracht. Middels overzichtelijke tabellen is in één oogopslag de toegankelijkheid van een locatie of route te zien. Een uitgebreidere versie van deze folder is wenselijk en zal op termijn worden gerealiseerd, zodat zo veel mogelijk locaties in beeld worden gebracht.

  Gouden Duim Eindhoven voor toegankelijkheid

  Gouden Duim Eindhoven voor toegankelijkheid

  EINDHOVEN – De Dutch Design Week en lichtkunstfestival GLOW hebben de Eindhovense Gouden Duim 2019 gekregen omdat ze het beste scoren op toegankelijkheid voor mindervaliden. De Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven (PGE) heeft de prijs maandagmorgen uitgereikt.

  Graduation Show van Design Academy Eindhoven in voormalige Campinafabriek aan Kanaal Zuid; DDW kreeg de Gouden Duim 2019 van de Stichting Platform Gehandicaptenbeleid voor de toegankelijkheid. © FotoMeulenhof

  Het platform heeft de onderscheiding in het leven geroepen om evenementen te stimuleren meer rekening te houden met mindervaliden die mee willen doen aan onze samenleving. PGE is een vrijwilligersorganisatie die de belangen behartigt van Eindhovenaren met een lichamelijke beperking of chronische ziekte. Achterliggend doel is om iedereen volwaardig te laten meedoen aan het maatschappelijk leven.

  Vorig jaar kreeg Park Hilaria de prijs en scoorde DDW een Zilveren Duim. Verder waren er vooral veel adviezen voor andere organisatoren van evenementen. Zo wil het gehandicaptenplatform hen stimuleren de toegankelijkheid voor mindervalide bezoekers te verbeteren.

  Voorzitter Toon van de Kerkhof van PGE zegt dat ‘zowel DDW als GLOW zich enorm hebben ingezet om het begrip ‘inclusiviteit’ uit te werken en het resultaat vinden wij bewonderenswaardig. Ook hebben ze ons vooraf om advies gevraagd.” Hij wijst erop dat het ‘heel moeilijk’ is om bij zulke grote publieksevenementen de toegankelijkheid voor rolstoelers en andere mindervaliden te garanderen.

  PGE komt tot de beoordeling op basis van bezoeken door vrijwilligers. Er is onder andere bekeken of er voorzien is in invalidenparkeerplaatsen en of de toegangsroute geschikt is voor rolstoelgebruikers. Ook de leesbaarheid van de bewegwijzering vanuit een rolstoel is op de evenementenlocatie beoordeeld. Evenals de aanwezigheid van invalidentoiletten en assistentie voor mensen met een beperking.

  Platform aanwezig op FITUR 2020

  Platform aanwezig op FITUR 2020

  Toegankelijke stad Breda op de kaart gezet in Madrid. 

  Op een van de grootste toeristische beurzen van Europa was dit jaar tussen 22 en 26 januari plaats ingeruimd voor Breda. Tussen de enorme stands van praktisch ieder land ter wereld konden de 240.000 bezoekers van deze vijf dagen durende beurs info krijgen over Breda. De gemeente stond er als tweevoudig prijswinnaar op het terrein van toegankelijkheid. De prijs die in oktober 2019 werd gewonnen, de Smart Tourism Award in Accessibility, leverde deze uitnodiging op.

  Samen met de andere winnaars (Götenborg, Malaga, Karlsruhe en Ljubljana) werd een door Europa gefinancierde stand ingericht. Namens Breda was Erik Willemsen (ambtenaar vrijetijdseconomie) aanwezig. Samen met Wouter Schelvis (deskundige op dit terrein) werden de eerste drie businessdagen ingevuld. Veel touroperators en andere vertegenwoordigers uit de toeristische wereld kwamen naar de stand. Zij kregen informatie over toegankelijkheid, Breda in het algemeen, de opties van BUAS en – heel actueel – de Vuelta Holanda. Op de tweede dag van deze beurs was er ruimte voor een presentatie. Ten behoeve van met name de vakpers werd door Wouter Schelvis het verhaal van (toegankelijk) Breda verteld. Hierin speelde ook de in 2018 gewonnen Access City Award natuurlijk een rol. Van de vijf prijswinnaars in de Smart Tourism stand was Breda veruit de kleinste, maar het thema ‘toegankelijkheid’ zette Nederland scherp op de kaart.

  Overigens waren ook in de presentaties van Ljubljana en Karlsruhe veel initiatieven te zien op dit thema. De belangrijkste bijvangst van deze businessdagen was dan ook de goede contacten met de overige steden in de stand. Voor het Europese Lab, een initiatief in Breda met BUAS, Breda Marketing, de gemeente en het Platform, zijn daardoor nieuwe kandidaten aangehaakt. Op vrijdagmiddag veranderde de beurs van een bedrijvencontactoptie naar een publieksbeurs. Monique van Nieuwstadt van Breda Marketing was voor de laatste dagen naar Madrid gekomen. Zij had nog veel meer mensen aan de desk van de stand. Op 6 februari is de aanwezigheid van ‘Breda’ geëvalueerd. Samengevat kwam het er op neer dat Breda een uitstekende kans heeft benut om zich te promoten. Naast diverse nieuwe contacten voor samenwerking in de toekomst met externen, is ook onderling de coalitie versterkt om Breda een nog gastvrijere en toegankelijke stad te maken.

  Breda werkt aan nog meer toegankelijkheid in de stad

  Breda werkt aan nog meer toegankelijkheid in de stad

  Breda heeft toegankelijkheid al langer hoog op de agenda staan. De Brabantse stad won er verschillende prijzen mee. Met al dit succes rust ze niet op haar lauweren. Met de hulp van ruim dertig ervaringsdeskundigen blijft Breda werken om echt voor een iedereen een inclusieve stad te worden.

  Niet de mensen hebben een beperking, maar de stad

  Al voordat Nederland vier jaar geleden het VN-Verdrag Handicap ratificeerde was de Breda al bezig de gastvrijheid en toegankelijkheid te verbeteren. Na de startconferentie in 2016, en hard werken aan een Agenda Toegankelijkheid in 2017 en 2018, won Breda de prestigieuze  Access City Award. van de Europese Commissie. Reden: omdat de verschillende partijen in de stad zo goed samenwerkten aan toegankelijkheid. Afgelopen oktober werd Breda in het kader van de European Smart Tourism Award verkozen als de Meest Toegankelijke Stad van Europa op dit gebied. Ook ondertekenden achttien organisaties een lokaal toegankelijkheidsakkoord, dat een van de speerpunten van de Bredase Vervolgagenda Toegankelijkheid 2019-2020 was. Deze agenda is de afgelopen zomer opgesteld door de partijen in afstemming met ervaringsdeskundigen.

  Ervaringsdeskundigen

  Om te weten wat er precies speelt in de stad, en waar de behoeften liggen, maakt de gemeente gebruik van een vast team van circa 30 ervaringsdeskundigen. Van mensen in een rolstoel, laaggeletterden, mensen met autisme tot senioren. Op een aantal bijeenkomsten in aanloop naar een Vervolgagenda konden zij hun stem laten horen.

  Juan Seleky werkte tot vier jaar geleden als  beleidsadviseur wonen en zorg bij de gemeente en is sinds zijn pensioen betrokken geraakt bij de Seniorenraad. “We adviseren het college B&W over toegankelijkheid voor senioren, zoals bij zorg, huisvesting, begeleiding. Als oudere  krijg je nu eenmaal te maken met beperkingen. Juist de oudere is deskundige op het gebied van schouwen of bijvoorbeeld winkels toegankelijk zijn. Iedereen moet mee kunnen doen in een inclusieve stad. Een stad die goed is ingericht voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben is een stad die goed is voor iedereen.  Dat we mogen meedenken is een voorbeeld van hoe burgerparticipatie hoort. Het is de vierde stap: co-creatie. Als burgers zijn we een toegevoegde waarde.”

  Namens de stichting Roll With Us is  Sinéad Power betrokken geweest bij de bijeenkomsten. Sinds 2011 zit ze in een rolstoel en heeft ervaren hoe het is als je te goed bent voor dagbesteding maar niet kan meedoen. “Dan is er weinig plek waar je naartoe kan. Bij de stichting hebben we nu wel een plek gemaakt waar mensen kunnen samenkomen, die tussen wal en schip vallen. Zoals mensen met neurologische klachten. Het is fijn hoe Breda met ons omgaat: echt in de trant van ‘niks over ons zonder ons’.

  ‘Verbindingen zijn korter’

  Een belangrijke opbrengst van de bijeenkomsten is dat alle organisaties elkaar beter hebben  leren kennen, vertelt Gerard van Gestel, namens de gemeente betrokken bij de Vervolgagenda. “De verbindingen zijn korter geworden. We zijn nauwer gaan samenwerken. De kracht van Breda is dat al die partijen samenwerken en geen losse eilandjes meer zijn. En ook dat voor iedereen vanzelfsprekend is dat de inbreng van de ervaringsdeskundigen belangrijk is. Juist de ontmoeting stond centraal in de bijeenkomsten.

  “Waar we voorheen vooral gericht waren op fysieke beperking zijn we nu juist meer gericht op de niet-zichtbare beperkingen, zoals laaggeletterdheid”, vertelt collega Karel Dollekens van de gemeente over het nieuwe akkoord. “Je ervaart nu ook hoe andere mensen het ervaren. Dat bewustzijn moeten we zo breed mogelijk maken. Zodat bijvoorbeeld een winkelier zijn buurman erop wijst als zijn reclameborden de geleidelijnen op de stoep blokkeren. Je merkt dat winkeliers meer bewust worden en budget hebben vrijgemaakt voor de verbetering van de toegankelijkheid. Bijvoorbeeld om pashokjes te verbreden.”

  Ook veel van de ervaringsdeskundigen zagen hun focus verbreed. “Het ging voor mij in het begin eigenlijk alleen maar om fysieke toegankelijkheid”, vertelt Power. “Hoe ik met mijn rolstoel ergens binnen kon komen. Dat het ook kan gaan om digitale toegankelijkheid of om laaggeletterdheid heb ik dankzij de samenwerking geleerd. Daar had ik eerder nooit bij stilgestaan. Door samenwerken verbreedt je elkaars visie. We zijn klein begonnen maar zijn nu een enorme beweging in de stad.”

  Prikkelvrij winkelen

  Sinds 2016 is er veel gebeurd in de Nassaustad. Waren er in het begin vooral belangenbehartigers betrokken bij de agenda, nu denken ook ambtenaren en ondernemers mee. Zo is de jaarlijkse kermis een paar uur prikkelvrij en kun je bij een Albert Heijn op gezette tijden prikkelvrij winkelen. Zo’n tweehonderd gebouwen zijn inmiddels door de betrokken partners geschouwd en beoordeeld op toegankelijkheid. Daarnaast hebben achthonderd winkels en horecabedrijven een quick scan gehad.

  Focus op vrije tijd

  Wat gaat dit jaar brengen? Dollekens: “In het eerste kwartaal gaan we weer bij elkaar komen met de ervaringsdeskundigen, gemeente en andere stakeholders. Dan bespreken we hoe het staat met de met elkaar vastgestelde speerpunten.” Aandacht is er vooral voor toegankelijkheid van evenementen, zoals een aantal festivals, en de etappe van de Vuelta, de wielerronde van Spanje, die in Breda in 2020 een start en finish kent.  “We hebben nauw contact met de organisatie van de Vuelta om rond het parcours een prikkelvrije omgeving in te richten. De organisatie is erg enthousiast en wil dit ook in Spanje toepassen. Ook komt er een blindentribune, net als we die al hebben bij voetbalclub NAC Breda.” Een ander speerpunt is het plaatsen van meer bankjes in de stad. Er ligt al een samenhangend ‘bankenplan’. Andere punten zijn bijvoorbeeld toegankelijk uitgaansleven en uitbreiding van de routegeleiding in het centrum van Breda.

  Verder gaat Breda buitengewoon ambtenaren toegankelijkheid (BATS) aanstellen. Van Gestel legt uit: “Dit zijn ervaringsdeskundigen die een  overeenkomst aangaan met de gemeente voor een  aantal uren en die we koppelen aan een bepaalde afdeling binnen de gemeente om mee te denken. Ze krijgen een belangrijke adviserende rol en gaan samen met collega’s projecten oppakken. Bijvoorbeeld inrichting van een park of nieuw communicatiebeleid.”

  v.l.n.r.: Sinead Power, Karel Dollekens, Juan Seleky en Gerard van Gestel.

  Seniorenraad blij met het beleid

  De Seniorenraad is blij met het beleid van de gemeente. “Er zijn in Breda 34.000 65-plussers. Daar moet je rekening mee houden. Mensen willen langer thuis wonen, daar is ook een toegankelijke omgeving nodig”, vertelt Seleky. “Die zaken moeten we goed regelen. Er is een beweging gaande, kijk maar naar de dementievriendelijke gemeente. Ouderen met een lichte vorm van dementie kunnen langer thuis wonen, dankzij ICT en domotica. Als je de omgeving aanpast met kleuren en lichten vinden ze makkelijker hun weg naar huis. Bijvoorbeeld door een flatgebouw aan een kant een bepaalde kleur te geven. Dat werkt ook voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Ik vind zelf heel belangrijk dat het beleid ook integraal is. Het is niet alleen voor mensen met een beperking, maar ook voor ouderen of laaggeletterden.”

  Dollekens is het daar helemaal mee eens: “De samenleving is diverser geworden. Laaggeletterdheid is jarenlang verborgen geweest maar nu kun je er erover praten. Voor het eerst wordt er nu naar mij geluisterd, is het gevoel. Voor ons is het een belangrijk uitgangspunt: niet de mensen hebben een beperking, maar de stad.  De samenleving is aan zet om die beperking op te heffen.”

  Nieuwsberichten