Bredase evenementen moeten toegankelijker worden

Bredase evenementen moeten toegankelijker worden

Carnaval geeft goede voorbeeld

Tijdens de Themalunch Cultuur van het Platform Breda Voor Iedereen in Filmhuis Breda stal Anouk Bakkers de show. Zij is bestuurslid van de Stichting Kielegat en verantwoordelijk voor toegankelijkheid tijdens carnaval en met name tijdens de carnavalsoptocht op maandag. Dit jaar werden grote stappen gezet.

Het Project Kielemaatje bezorgde Bredanaars met een fysieke beperking een zittribune, een rolstoelplatform, een prikkelarme zone en een mindervalidentoilet. ‘Breda brengt ut saome’ in het Carnavalsakkoord 2.0. De toegankelijkheidskaart werd tijdens carnaval bijzonder goed bekeken. Het online platform voor carnavalsmaatjes werd bezocht door 3900 bezoekers.

In 2025 gaat de Stichting Kielegat deze voorzieningen prolongeren én verbeteren. Mogelijk komt er ook auditieve ondersteuning. “De eerste pilot was succesvol en is breed omarmd. We gaan door op deze weg”, aldus Anouk Bakkers. Motto in 2025 is ‘Gift’ur un slinger aon’. Aan Anouk zal het niet liggen.

Foto van Anouk Bakkers met microfoon in haar hand
Anouk Bakkers.

Theaterdocent Irma Rens van De Nieuwe Veste brak een lans voor SNEQ, de creatieve ontmoetingsplek bij Emmaus aan de Veilingkade in Breda. Hier wordt ‘kunst toegankelijk gemaakt voor iedereen’.

Fleur Knops is sinds januari coördinator educatie bij de Grote Kerk Breda. Zij wees op de mogelijkheden om een rondleiding ook voor blinden en slechtzienden mogelijk te maken.

Hildegard Assies, directeur Breda Marketing, wil de toegankelijkheid ook op toeristisch gebied verbeteren. Breda staat met 1,4 miljoen bezoekers op plaats 10 van de best bezochte steden in Nederland. De citymarketingorganisatie hoopt dat toeristen de nieuwe belevingswinkel Explore Breda Store op het Stadserf weten te vinden en lokt mensen met het motto ‘Grenzeloos, groen en gastvrij’ .

Namens Compagnie Tiuri presenteerden leider Bas en twee acteurs de voorstelling Free Birds Fly die na een toernee door Nederland op 3 december in Breda te zien is.

Voorzitter Jos Koniuszek sloot de bijeenkomst af: “Er zijn veel mooie initiatieven in de stad maar er is ook veel versnippering. We gaan proberen die dingen sneller aan elkaar te knopen.”

Foto van Wouter Schelvis die op het podium een interview afneemt van de mannen van Tiuri.

Organisator Wouter Schelvis interviewt de mannen van Tiuri.

Foto van Fleur Knops op het podium

Fleur Knops.

Platform Breda Voor Iedereen heeft nieuwe voorzitter

Platform Breda Voor Iedereen heeft nieuwe voorzitter

Estafettestokje van Willems naar Koniuszek. 

Tijdens een drukbezochte bijeenkomst in Brandpunt gaf Wilbert Willems de voorzittershamer van Platform Breda Voor Iedereen door aan Jos Koniuszek. Nou ja, een hamer was er niet, nooit geweest ook. Het werd een estafettestokje, toepasselijk voor de atleet Koniuszek, gemaakt van het Manifest voor een inclusief Breda.

Wilbert Willems en zijn echtgenote Snjezana Matijevic vertrekken voor lange tijd naar Duce in haar geboorteland Kroatië. Jos Koniuszek is zijn opvolger als voorzitter in het Platform.

Wethouder Jeroen Bruijns luidde Wilbert uit: “We nemen afscheid van een icoon op toegankelijkheidsgebied. Misschien kon Wilbert in déze functie wel meer doen dan als wethouder. Hij vertrekt op het middelpunt van een traject dat al een aantal jaren loopt. Er is al veel bereikt. Breda zet al jaren zijn beste beentje voor maar het kan altijd beter. We mogen niet berusten. De komende jaren zullen we nog beter onze gang moeten gaan. Er is werk vaan de winkel”, aldus Bruijns.

Wilbert Willems geeft het estafettestokje door aan Jos Koniuszek.

Willems wenste Koniuszek ‘sterkte met de leuke uitdaging’. “In 2030 moet Breda een écht toegankelijke stad zijn. Het is een eer, nee een verplichting om dit Manifest helemaal ten uitvoer te brengen”, aldus Willems.

Jos Koniuszek wist uit eigen praktijk – beperkt zicht – voorbeelden te noemen van zaken die nog slecht geregeld zijn. Koniuszek: “Het is allemaal te voorkomen. Als je even nadenkt voordat je gaat bouwen. Neem die toegankelijkheid even mee. Breda de meest toegankelijke stad van Europa, we gaan het gewoon doen. Ik heb er zin in!”

Wouter Schelvis nam zijn publiek mee naar het begin van het Platform Breda Voor Iedereen, naar 2014. “Breda had een eredivisieclub, er waren geleidelijnen in het Valkenberg en er stond een maquette in het Stadskantoor”, kreeg hij de lachers op zijn hand. “Wilbert heeft een sterke kerngroep gemaakt met strakke aansturing. Hij voerde zijn mening door en maakte gebruik van zijn netwerk, onder andere in het Stadskantoor. Wij kregen die Best City Award niet voor onze kasseien en geleidelijnen maar voor onze samenwerking”, aldus Schelvis.

Wilbert Willems, in gezelschap van echtgenote, broers en kleindochters, hoorde het allemaal aandachtig aan. Hij vroeg in zijn dankwoord om aandacht voor de Stichting Lectori  Salutem en schonk alle aanwezigen een gedichtenbundel van zijn partner.

Wilbert Willems in gesprek met burgemeester Paul Depla.

Uitnodiging

Uitnodiging

Beste mensen, 

Het Platform Breda voor iedereen nodigt je graag uit voor een vrijdagmiddag-borrel op 22 maart van 15.00 tot 17.00 in Brandpunt, Reigerstraat 16, Breda. Er zijn diverse aanleidingen voor deze informele bijeenkomst.

Allereerst is er het afscheid van voorzitter Wilbert Willems.
Na bijna tien jaar neemt Wilbert afscheid van het mede door hem opgerichte Platform.

Het markeert tevens een afscheid van zijn laatste vrijwilligersfunctie in Breda.
Reden is dat Wilbert en zijn echtgenote in de toekomst (het grootste deel van het jaar) in Kroatië verblijven.

Op de 22e maken we kennis met zijn opvolger, Jos Koniuszek, beslist geen onbekende in Breda.
De bioloog Koniuszek is bekend van Runnersworld, de hardloopwinkel aan de Haagdijk die hij 25 jaar runde.
Hij was fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeenteraad van Breda en voorzitter van het Ondernemersfonds voor de binnenstad.
Nu is hij o.a. voorzitter van de Wijkraad Sportpark. 

Jos Koniuszek – Foto: Ron Magielse Fotografie

Onder andere Wilbert en Jos zullen het woord voeren tijdens deze ‘hameroverdracht’.
Wethouder Jeroen Bruijns zal kort ingaan op de uitdagingen voor een toegankelijk Breda in 2030.

We hopen van harte jullie te zien de 22e bij Brandpunt!

Platform Breda voor iedereen

Save the date

Save the date

Het Platform Breda voor iedereen verzoekt je vriendelijk om alvast de volgende themalunch in je agenda te noteren.

De themalunch vindt plaats op dinsdag 16 april, van 11.45 tot 14.00 uur, in Filmhuis Breda in Breda Botanique in het Chassé Park.

Het thema is cultuur.
Onze uitnodiging volgt.

Platform Breda voor iedereen

Breda de meest toegankelijke stad van Europa?

Breda de meest toegankelijke stad van Europa?

In dit artikel van Iris Veenvliet wordt een goed overzicht gegeven van de actuele stand van de toegankelijkheid van Breda voor rolstoelgebruikers.

De historische binnenstad van Breda is een trekpleister voor toeristen vanwege haar gastvrijheid en rijke erfgoed. Echter, voor rolstoelgebruikers blijken er toegankelijkheidsproblemen te zijn. In een streven naar verbetering heeft de gemeente Breda zich tot doel gesteld om deze kwesties aan te pakken. Met behulp van fysieke aanpassingen en moderne technologie wil de gemeente de binnenstad tegen 2030 volledig drempelvrij maken. Dit artikel geeft een stem aan rolstoelgebruikers, die hun ervaringen delen over obstakels, en werpt een licht op de rol van technologie bij het verbeteren van de toegankelijkheid.

Vier jaar subsidie voor Platform Breda voor iedereen

Vier jaar subsidie voor Platform Breda voor iedereen

Door René van der Velden. 

Het Platform Breda voor iedereen kan de komende vier jaar doorgaan met haar activiteiten. De subsidie-aanvraag voor de jaren 2024 tot en met 2027 is gehonoreerd. Het Platform kan jaarlijks rekenen op een bedrag van 20.000 euro.
Het Platform sluit volgens de beschikking aan bij de doelen uit het Beleidskader Breda Samen Doorpakken en het Uitvoeringsplan van het waardenetwerk Zelf- en Samenredzaamheid.

“In het subplatform toegankelijkheid zet u met uw activiteiten in op communicatie met de achterban en overige gebruikers (website, Facebook en nieuwsbrieven), verbetering van de samenwerking tussen belangenorganisaties, het onder de aandacht houden van college, ambtenaren en publiek van het thema toegankelijkheid en inclusiviteit, het organiseren van themalunches, het assisteren bij de organisatie van andere bijeenkomsten (zoals in 2024 de Special Olympics) en het organiseren van activiteiten rondom de week van de toegankelijkheid. Hiermee draagt u ook bij aan de uitvoering van de agenda toegankelijkheid 2020”, aldus de positieve beschikking.

Voorzitter Wilbert Willems van het Platform reageert verheugd: “Wij zijn blij met de erkenning en waardering van de gemeente Breda. Het is een stimulans om met vereende krachten door te gaan op de ingeslagen weg. Want er zijn in Breda al mooie stappen gezet op het gebied van toegankelijkheid maar de waarheid gebiedt te zeggen: we zijn er nog niet.”

Nieuwsberichten