Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Op deze pagina treft u een overzicht aan van veelgestelde vragen én antwoorden. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan beslist even contact met ons op. Wij zorgen graag samen met u voor een nog beter toegankelijk en gastvrij Breda!

Waaraan verbind ik me als ik ambassadeur toegankelijkheid wordt?

Ambassadeurs toegankelijkheid ondertekenen de intentieverklaring van het Platform Breda voor iedereen. Daarmee onderschrijft de ambassadeur dat hij zich de komende jaren maximaal (blijft) inspannen om de toegankelijkheid in alle opzichten en voor alle doelgroepen, in het bijzonder voor de inkomende toerist, te verbeteren.

Wat betekent het ambassadeursschap concreet voor mij?

In feite betekent dit dat een ambassadeur toegankelijkheid belooft zich aan de wet te houden. Niets meer en niets minder. De recente ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap betekent immers dat iedereen zich moet inspannen voor een inclusieve samenleving; een samenleving waarin mensen met een beperking, net als andere mensen, vanzelfsprekend participeren.

Wat staat er in het VN verdrag voor de rechten van personen met een handicap?

Sinds medio juli 2016 is het VN verdrag voor de rechten van personen met een handicap in Nederland van kracht. Het verdrag telt vijftig artikelen waarin uitgewerkt wordt hoe onze samenleving inclusief wordt. Het doel van het verdrag is om mensen met en mensen zonder een handicap gelijke rechten te geven. Voor het inkomend toerisme zijn met name de volgende artikel van belang:

Artikel 9
Alle gebouwen en voorzieningen dienen voor mensen met een handicap toegankelijk te zijn. Waar nodig moeten daarvoor aanpassingen worden gemaakt.

Artikel 18
a) Ook als gehandicapte heb je het recht om je vrijelijk in een land te verplaatsen.

Artikel 30
Gehandicapte mensen hebben net als iedereen recht op vrije tijd, recreatie (zoals museumbezoek) en deelname aan sportactiviteiten. Indien nodig moet het mogelijk zijn dat gehandicapten deelnemen aan sportactiviteiten die op hun handicap zijn afgestemd.

Wat betekent het VN verdrag concreet voor mij als ondernemer?

Volgens het VN verdrag is het noodzakelijk dat u als ondernemer redelijke verzoeken om aanpassingen van individuele klanten met een beperking honoreert. Meestal zijn er eenvoudige oplossingen die weinig tijd of geld kosten. En verder: wanneer u verbouwt of een product ontwikkelt, houd dan rekening met alle mogelijke soorten klanten. Dan zult u daarna uiteraard minder verzoeken om aanpassingen krijgen.

Kijk eens naar casus 3 uit het boekje van Stimulansz, over een dagje uit met een beperking.

Hoe kan ik de toegankelijkheid van mijn onderneming eenvoudig verbeteren?

Om u op weg te helpen hebben we een lijstje gemaakt met quickwins.

Wat betekent het VN verdrag concreet voor mij als ambtenaar of bestuurder?

Voor wat betreft het inkomend toerisme is met name artikel 9 van het VN verdrag van belang. Dat artikel stelt dat het noodzakelijk is dat alle (openbare) gebouwen en voorzieningen voor mensen met een handicap toegankelijk zijn. Waar nodig moeten daarvoor aanpassingen worden gemaakt. Een onafhankelijke partij kan u helpen bij het in kaart brengen van verbeterpunten.

De agenda 22 zou uw handboek moeten zijn bij beleidsontwikkeling. Het casusboekje van Stimulansz maakt dit concreet.

Waar kan ik terecht met andere vragen over Het Platform Breda voor iedereen?

Neem contact op met Wilbert Willems, voorzitter van het Platform Breda voor iedereen, via wilbert@bredavooriedereen.nl

Veel gestelde vragen