Door Wilbert Willems. 

Omdat de huidige voorzitter heeft laten weten per 1 april te willen stoppen met zijn taak wegens (langdurig) vertrek naar het buitenland, zoeken we dringend naar een opvolger. Hierbij informatie waar de kerngroep van het Platform aan denkt. Als u belangstelling hebt of mensen kent die mogelijk belangstelling hebben reageer dan voor 15 februari op info@bredavooriedereen.nl of neem contact op met de huidige voorzitter Wilbert Willems tel 06 51381780.

Functieprofiel Voorzitter Platform Breda voor iedereen

We zoeken een voorzitter (m/v) die beschikt over een breed netwerk in Breda en vertrouwd is in de omgang met de lokale overheid en het maatschappelijk middenveld. Ook de voorzitter heeft affiniteit met mensen met een beperking. Hij of zij moet onze vergaderingen (van de kerngroep) leiden en mee voorbereiden en het Platform naar buiten toe kunnen vertegenwoordigen. Hij of zij moet inspirerend en contactvaardig zijn en zich willen inzetten voor een voor iedereen toegankelijke stad zijn. Zo nodig neemt hij ook deel aan contacten met relaties in Brussel en andere Europese landen.

In de kerngroep zitten vertegenwoordigers van de gemeente en diverse aangesloten organisaties zoals Breda Gelijk, Horeca Nederland en Breda Marketing. Deze kerngroep bepaalt onafhankelijk maar in goed overleg met de subsidient, gemeente Breda, de agenda van het Platform en organiseert jaarlijks een bescheiden aantal activiteiten.

Met het Ondernemersfonds, de Retail wereld, het onderwijs, de sport en de belangengroepen van mensen met een beperking zijn er incidenteel contacten en activiteiten. Het Platform is ook partner bij Betrokken Ondernemers Breda. Ook is er regelmatig overleg met de gemeenteraad(sfracties) en het bestuur en de diensten van de gemeente Breda. Daarin de voorzitter vaak het aanspreekpunt.

Middels een website www.bredavooriedereen.nl, een nieuwsbrief die 4 tot 6 maal per jaar verschijnt en berichten op sociale media doen we verslag van onze activiteiten of geven we commentaar op de actualiteit.

De huidige voorzitter heeft zijn vertrek aangekondigd per 1 april en is graag bereid om zijn opvolger in te werken voor zover nodig. Het gaat om een vrijwilligersfunctie maar onkosten kunnen worden vergoed. De tijdsbesteding voor de voorzitter kan variëren tussen de 10 en 20 uur per maand, ca 4 uur gemiddeld per week. Vergaderingen vinden plaats in Breda, doorgaans in het gemeentehuis.

Het Platform Breda voor Iedereen, gastvrij en toegankelijk is in 2015 opgericht vanuit het Toeristisch Fonds om de gastvrijheid van de stad voor mensen met een beperking op een hoger plan te brengen. Inmiddels is de aandacht ook verbreed naar alle andere aspecten waar mensen met een beperking hindernissen ondervinden zoals onderwijs, sport, arbeidsmarkt en openbare ruimte. Het wordt ondersteund door de gemeente en vele partners in de stad zowel vanuit het bedrijfsleven als de non-profit organisaties. Een uitgebreid overzicht van doelstellingen en partners kunt u vinden op onze website.

Als u interesse hebt voor deze functie kunt u zich melden via de mail bij info@bredavooriedereen.nl of contact opnemen met de huidige voorzitter Wilbert Willems, tel 06 51381780.

NieuwsberichtenEnthousiaste voorzitter gezocht