ANBI beschikking voor Breda voor Iedereen. U kunt uw gift aan Breda voor iedereen met terugwerkende kracht fiscaal aftrekken bij uw belastingaangifte 2016. Klik op dit bericht voor meer informatie.

bld_logo_belastingdienst

Vandaag kwam bij het platform Breda voor Iedereen de al eerder verwachte ANBI-beschikking binnen met de mededeling dat onze instelling met ingang van 8 december 2016 is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling. Dat is goed nieuws voor iedereen die nu zijn belastingaangifte 2016 moet invullen en een bijdrage aan ons heeft betaald of alsnog met terugwerkende kracht wil betalen. Die moet u dan overmaken naar rekeningnummer NL13RABO0314688676 t.n.v. stichting Breda voor Iedereen. Op uw belastingaangifte moet u melding maken van ons RSIN/fiscaal nummer 8569 92 331. Dat kan natuurlijk ook in 2017 en later.

Misschien ook een idee op de opbrengst van een verjaardag, jubileum, receptie of evenement geheel of gedeeltelijk hieraan te besteden.

 

Platform heeft eigen bankrekening geopend, stort uw vrijwillige bijdrage op NL13RABO0314688676 t.n.v. stichting Breda voor iedereen

Al eerder had het platform besloten om voor de meer formele en financilogo-raboele afhandeling van zaken die het platform behartigt een aparte stichting op te richten: de stichting Breda voor iedereen. Deze is inmiddels ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en nu hebben we ook een bankrekening kunnen openen. Bij de Rabobank Breda met rekeningnummer NL13RABO0314688676. Zowel de voorzitter als de penningmeester van deze stichting zijn gemachtigd om uitgaven te doen. Maar de rekening kan ook gebruikt worden voor inkomsten. Zo zal het Toeristisch Fonds als initiatiefnemer een startbijdrage storten, ook de gemeente heeft zich bereid verklaard om bij te dragen in nader te bepalen uitgaven en uiteraard kunnen ook bedrijven, instellingen en onze ambassadeurs een bijdrage geven om de doelstellingen van het platform te realiseren. Dus als u zoekt naar een goed bestemming voor een jubileumopbrengst of verjaardagskado dan is uw gift meer dan welkom. Bij de belastingdienst is een aanvrage in behandeling om de ANBI status te krijgen waardoor er fiscale voordelen zijn als u een donatie geeft aan de stichting.

Uiteraard blijft het platform beslissen wat er met de inkomsten gebeurt en welke uitgaven mogen worden gedaan. De sitichting treedt slechts op als formele tussenpersoon of belangenbehartiger.

stichting