Platform partner van Betrokken Ondernemers Breda

Platform partner van Betrokken Ondernemers Breda

Met de ondertekening van een contract is het Platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk m.i.v. 1 februari maatschappelijk partner van Betrokken Ondernemers Breda.

BOB vaart een nieuwe koers sinds het vertrek van directeur Rombout Kerremans. De netwerkclub wordt nu geleid door een drietal mensen: Lieke van Boxtel, Justin Goetzee en Lisa Hendriks. De meet & match-ontbijtbijeenkomsten zijn vervangen door nieuwe initiatieven als Bootje Varen en themabijeenkomsten, vertelde Lisa Hendriks tijdens de bijeenkomst in De Prins waarop het contract getekend werd.

“Wat je van ons kunt verwachten, is (bouwkundig) advies en ervaringsdeskundigheid. Wij zijn een partner met een missie. Wij willen graag een belangrijk onderdeel van maatschappelijk ondernemen zijn. Het is in ons belang dat de betrokken ondernemers in Breda zich extra inzetten voor de kansen van mensen met een beperking zowel als werknemer/neemster maar ook als cliënt/bezoeker”, aldus Wilbert Willems van het Platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk.

Meer geld voor toegankelijkheid in Breda

Meer geld voor toegankelijkheid in Breda

Haal ook gratis geld uit het Bredase Toegankelijkheidsfonds!

Met adviezen van Breda Gelijk en Platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk maken we Gemeente Breda de meest toegankelijke stad van Nederland!

Bereikbaar Breda App maakt bezoek aan de binnenstad makkelijker

Bereikbaar Breda App maakt bezoek aan de binnenstad makkelijker

Het bezoek aan een stad vraagt voor mensen met een beperking vaak veel voorbereiding. Waar kan ik parkeren? Is er een geschikt toilet? Waar kan ik uitrusten? De Bereikbaar Breda App biedt uitkomst. Met deze app, die vanaf nu te vinden is op de website van de gemeente Breda, worden allerlei basisvoorzieningen op één kaart overzichtelijk in beeld gebracht.

De gemeente Breda wil gastvrij en toegankelijk zijn. Daarom lanceert zij nu de Bereikbaar Breda App. In deze app is een kaart te vinden met daarop alle belangrijke, nuttige en noodzakelijke plaatsen, zoals AED’s, gevaarlijke punten, bezienswaardigheden, schuilplekken voor de regen en gehandicaptenparkeerplaatsen. De app is vanaf nu te vinden via: Hallo nieuwe Bredanaar! | Breda.

“Het is de week van de toegankelijkheid en dus een mooi moment voor ons om te starten met de Bereikbaar Breda App”, aldus Jeroen Bruijns, wethouder toegankelijkheid. “Hiermee willen we de binnenstad makkelijker bereikbaar maken voor iedereen. De app is een goed hulpmiddel voor mensen met een beperking om snel praktische informatie te krijgen voor hun bezoek aan de stad of evenement. Dat zorgt voor een gastvrij verblijf in onze stad”.

Behalve voor een prettig verblijf in de binnenstad, wijst de app ook de weg er naartoe. Dat wordt gedaan met een persoonlijk routeadvies. De app kan afwijkende routes kiezen en suggesties doen voor parkeergarages, OV en fietsroutes. Dit zorgt voor het spreiden van druktes in de stad. Ook is het mogelijk om een parkeerplek te reserveren in een gekozen parkeergarage.

Basisinformatie

De gemeente biedt de Bereikbaar Breda App met basisinformatie over de binnenstad aan op de eigen website en voor evenementen en bedrijven in de binnenstad. De app is door elke organisatie toe te voegen aan de eigen site.

Themalunch over samen spelen en toegankelijk groen

Themalunch over samen spelen en toegankelijk groen

Inclusiviteit begint in de zandbak

“Het maakt niet uit wie of wat je bent of wat je beperkingen zijn. Iedereen speelt met elkaar. Inclusiviteit begint in de zandbak.”

Met dit prachtige citaat werd de toon gezet voor de Voorjaars Themalunch van het Platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk die op 21 april werd gehouden in het Milieu Educatief Centrum bij boerderij Wolfslaar.

Wethouder Tim van ’t Hof (foto) beloofde dat de gemeente Breda de komende jaren ‘Samen spelen’ vorm gaat geven. Uitgangspunt is het al bestaande  gemeentelijk plan ‘Samen spelen’ met aandacht voor toegankelijke speelplekken.

Inge Wolters, beleidsmedewerkster van de gemeente Breda riep op om mee te denken over dat samen spelen. Breda heeft 440 speelplekken met ruim 2000 toestellen. Maar, vertelde Wolters: “Uit onderzoek blijkt dat kinderen met een beperking en hun ouders zich vaak niet welkom voelen.

Speelplekken moeten worden heringericht volgens richtlijnen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Dat betekent dat om te beginnen 70 procent van de speelplekken bereikbaar moet zijn voor iedereen en dat 50 procent van de toestellen bespeelbaar moet zijn voor ieder kind. Om die doelen te bereiken is de Bredase Speeltuinbende in oprichting.

Ilse van der Put, adviseur op het gebied van inclusief spelen (foto), benadrukte dat iedere wijk kinderen heeft die beperkingen ervaren, variërend van een rolstoel of een andere handicap als slechtziend tot gepest worden waardoor een speelplek sociaal ontoegankelijk wordt.

Volgens Jac Kriens van Landgoed Wolfslaar begint het allemaal ‘in de moederschoot’. “Het belangrijkste is om het inclusief ontwerpen tussen de oren te krijgen van de beleidsmakers”, aldus Kriens.

MEC-manager Eric Franken kondigde met stelligheid aan dat de inclusieve speelplek bij Wolfslaar er (eindelijk) komt. Met zand, water en boomstammen en een pad door de geitenwei heen. De ruim 200.000 jaarlijkse bezoekers van ‘zijn’ boerderij kunnen er deze zomer al van profiteren.

Een toegankelijk bestuursakkoord 2022-2026?

Een toegankelijk bestuursakkoord 2022-2026?

Breda voor iedereen headerfoto

De presentatie van het nieuwe college van wethouders en de aanbieding van het onderhandelingsakkoord van VVD, GroenLinks, CDA en PvdA in de Buas op 7 juni j.l. was weer een spannende happening. Ook het Platform Breda voor Iedereen was natuurlijk benieuwd wat we terug zouden zien van ons tienpuntenplan zoals neergelegd in het Manifest voor een inclusief Breda. Hieronder geven we een eerste indruk weer en we zullen zeker met het college en met de nieuwe raad op korte termijn verder willen praten over de uitwerking van alle beloften en toezeggingen. Maar ook over wat we nog gemist hebben.

Een eenvoudig leesbaar akkoord en een nieuwe wethouder?
Allereerst twee nieuwe dingen die opvallen: er is een bestuursakkoord in begrijpelijke taal opgesteld, tegelijk met het nogal lijvige “Dichtbij doen, Samen sterk vooruit” en dit is te lezen via de link Bestuursakkoord 2022-2026 (breda.nl). En er is een nieuwe portefeuille Diversiteit en Inclusie waarbij wel uitdrukkelijk de kanttekening wordt geplaatst dat “wij vinden dat dit een taak is van ons voltallige college.” Een terechte kanttekening maar dat blijkt nog niet voor alle portefeuilles voldoende te zijn ingevuld.

Molenstraat en Sint Annastraat voetgangersgebied
Over de verbetering van de openbare ruimte wordt veel gezegd en het krijgt een hoge prioriteit en ook meer geld. Maar opvallend is dat de opdracht ‘schoon, heel en veilig’ wel wordt aangevuld met het adjectief ‘klimaatadaptief’ maar niet met het door ons zo gewenste woord ‘toegankelijk’. Dat komt wel regelmatig terug in dat hoofdstuk: meer mobiliteit mag niet ten koste gaan van toegankelijkheid, er komen meer bankjes en er wordt gepleit voor de ‘goeie stoepkesroutes’ waarbij ook de samenwerking daarvoor met Breda-Gelijk en de ouderenbonden wordt genoemd.

Een apart en wat verscholen punt in het hoofdstuk over mobiliteit en bereikbaarheid is het actiepunt: “we maken de Molenstraat en Sint Annastraat autovrij en creëren een kiss-and-ride bij de Oude Vest. Ondernemers, bewoners en andere gebruikers behouden toegang tot hun eigen terrein.” Een lang gekoesterde wens van ons om de paaltjes daar weg te halen en de toegankelijkheid te verbeteren wordt daarmee ingevuld. Nu maar hopen dat de ondernemers het niet helemaal dicht gooien met terrassen en reclameborden.

Evenementen moeten toegankelijk zijn voor iedereen
Breda wil graag een evenementen stad blijven. Ook wordt City Marketing beter gefaciliteerd om bezoekers van dienst te zijn. In de paragraaf over sport, cultuur en evenementen wordt wat uitvoeriger stil gestaan bij de noodzaak om evenementen “voor iedereen toegankelijk te maken”. Organisaties die daarvoor extra stappen zetten worden ook financieel gesteund. Dat moet  betaald worden uit een potje van € 150.000 p.j. dat voor evenementen extra beschikbaar komt. Mogelijk kunnen we hiervoor een koppeling maken met het toegankelijkheidsfonds. 

Zijn we tevreden?
Als je dit bestuursakkoord legt naast de 10 punten uit ons manifest dan missen we toch nog wel wat ambities. Geen enkele verwijzing naar de nieuwe opgaven die voortkomen uit het VN-verdrag Gehandicapten dat al vijf jaar van kracht is; geen strategie naar meer toegankelijke winkels en horeca of openbare toiletten. Ook bij woningbouw wordt daar slechts summier naar verwezen al wil het College wel meewerken aan particuliere initiatieven voor woonvormen voor mensen met een beperking. Maar er zijn ook zeker positieve punten zoals de aanstelling van een duidelijk aanspreekpunt in het College voor Diversiteit en Inclusie. Dat is de GroenLinks wethouder Marike de Nobel die zich ook als gemeenteraadslid al stevig heeft ingezet voor de belangen van mensen met een beperking. Met haar zullen we de inclusie-agenda voor de komende jaren verder moeten invullen. Op meerdere terreinen worden er wel openingen geboden maar dat zijn nog geen garanties voor de realisatie. Ook is er nog weinig helderheid over de beschikbare middelen vanaf 2023 om alle wensen op dit terrein te verwezenlijken. Mogelijk kan de gemeenteraad bij de installatie van het nieuwe College op 16 juni a.s. hierover het nieuwe College nog eens kritisch bevragen. Breda is er immers voor Iedereen.

Namens het Platform Breda voor Iedereen, gastvrij en toegankelijk
Wilbert Willems, voorzitter

Terzijde