Webinar “Internet bijeenkomst zonder beperkingen” goed bezocht

Webinar “Internet bijeenkomst zonder beperkingen” goed bezocht

BREDA LAAT ZIEN HOE SAAMHORIGHEID OOK VIA EEN CAMERA KAN

Op donderdag 8 oktober organiseerde het Platform met hulp van de partners een geslaagd webinar. Omdat fysieke ontmoetingen niet mogelijk waren in de Week van de Toegankelijkheid werd vanuit ‘Studio Stadskantoor’ een bijeenkomst opgezet. Gedurende anderhalf uur werden de digitale bezoekers bediend met tips, oefeningen, films en een digitale borrel als afsluiting.

Dagvoorzitter Wouter Schelvis (Zet) kon met zijn assistenten Marije Baars (techniek) en Karel Dollekens (regisseur) met 44 gasten een nauwkeurig samengesteld programma afwerken.

Na een korte uitleg van de spelregels van een beeldbelvergadering kreeg wethouder Miriam Haagh het woord. Zij benadrukte in haar welkomstwoord de saamhorigheid die – juist dit jaar – zo nodig is. Zij gaf een pluim aan de vele vrijwilligers van Breda-Gelijk en andere organisaties die toch stug doorwerken om Breda een inclusieve gemeente te maken.

Hierna ging de lijn naar België open. Bart Vermandere, ambtenaar toegankelijkheid van Gent, hield een interessant betoog over toegankelijke digitalisering. Zijn presentatie werd gedeeld en is door veel gasten opgeslagen. Na een vragenronde vanuit de deelnemers aan Bart en zijn collega, werd een zomerfilmfestival gestart.

Met in totaal zeven films werd teruggeblikt op de coronazomer. De film, van BredaNu en Rollwithus, toonden veel zaken die – ondanks de crisis – toch tot stand zijn gekomen. De gasten keken naar films over de nieuwe toegankelijke rondvaartboot en het aangepast buitentoilet. Daarna werd de actie van Koninklijke Horeca Nederland samen met Breda Gelijk getoond. De laatste film voor de pauze ging over de succesvolle actie ‘Huh, wat bedoelt u’. Alle films waren volledig toegankelijk gemaakt door middel van ondertiteling en audiodescriptie.

Alles wat werd gezegd tijdens deze 90 minuten werd door de schrijftolk in beeld gebracht.

De pauze werd actief ingevuld. Gebarentolk Mandy leerde via de camera de gasten diverse nuttige en grappige gebaren. Hierna volgden nog enkele films over innovaties over sport (Racerunning en Running Blind), cultuur (Breda Photo) en een onderwerp over de geleidelijnen in het Valkenberg. Na opnieuw een kort vraag- en antwoordgedeelte was het tijd om de toegezonden nootjes en de flesopener te pakken en te toasten op de saamhorigheid.

Webinar “Internet bijeenkomst zonder beperkingen”

Webinar “Internet bijeenkomst zonder beperkingen”

Donderdagmiddag  8 oktober 2020 organiseert het platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk tussen 15:00 en 16:30 uur de webinar “Internetbijeenkomst zonder beperkingen”. De bijeenkomst gaat over meedoen in coronatijd. We doen dit om de saamhorigheid in Breda aan te tonen.

Eenzaam door corona
Door de coronacrisis blijven veel mensen met een beperking thuis. Via verschillende manieren van beeldbellen kan nog wel contact met elkaar onderhouden worden. De vraag is of iedereen dat wel kan. Om er voor te zorgen dat ook mensen met heel verschillende beperkingen hier aan mee kunnen doen, worden op 8 oktober tips gegeven. Door onder meer Bart Vermandere van de gemeente Gent. Daarnaast gaan we ook kijken naar dingen die in Breda in 2020 gedaan zijn.

Mensen met een gehoorbeperking kunnen gebruik maken van de schrijftolk. Mevrouw Davy de Bruijn zal tijdens de webinar deze taak op zich nemen.

Aanmelden

Je kunt je niet meer aanmelden voor de webinar.

Breda voor Iedereen praat mee over nieuwe Mobiliteitsvisie gemeente Breda

Breda voor Iedereen praat mee over nieuwe Mobiliteitsvisie gemeente Breda

Gemeente Breda heeft een concept-mobiliteitsvisie opgesteld en aan het Platform Breda voor Iedereen om haar mening gevraagd. In een gesprek met wethouder Daan Quaars hebben we samen met Breda-Gelijk een eerste reactie gegeven. Vervolgens hebben we ook nog een schriftelijke reactie ingediend op 7 september waarvan een samenvatting hieronder staat.

Een mobiliteitsvisie moet niet alleen gaan over de mobiele mensen, maar ook over mensen met mobiliteitsarmoede, vaak ouderen en mensen met een beperking. Die hebben ook behoefte aan vervoer maar die zien we in dit concept niet of nauwelijks terug. Voor mensen met een beperkte mobiliteit zijn de voorzieningen vaak nog gebrekkig.

Wij onderschrijven de wenselijkheid van shared public space (publieke ruimte met alle gebruikers delen) maar vragen wel maatregelen om dan de zwakste verkeersdeelnemers in bescherming te nemen tegen de sterkere.

Verder vragen wij de gemeente om in de nota het woord Mindervalide niet meer te gebruiken maar te vervangen door het positievere “mensen met een beperking”, waarbij we niet alleen moeten denken aan fysieke beperkingen.

Wij zijn enthousiast (we pleiten er al vele jaren voor) over de suggestie van een aanvullend systeem met flexibele busjes, in aansluiting op WMO vervoer.

Dat zou een belangrijke OV verbetering kunnen zijn voor mensen met een beperking mits de bejegening goed is geregeld!

Meer bruggen over de singels is wel fijn maar dan niet zoals nu bij de (tijdelijke) brug over de Mark waar alleen mensen zonder beperking gebruik van kunnen maken.

Jammer dat in het hoofdstuk Ruimte voor Verblijven geen aandacht wordt besteed aan specifieke zorg voor mensen met een beperking zoals blinden en slechtzienden, rolstoelgebruikers of mensen met verminderde leesvaardigheden.

Alles lijkt ingesteld op de “mens zonder beperking”

Het verminderen van zebrapaden is voor een specifieke groep van mensen met een beperking een ernstige barrière, omdat er dan ook geen rateltikkers of veilige oversteken meer zijn. In de besluitvorming moet daar rekening mee worden gehouden.

Niet alleen voor de eigen inwoners maar zeker ook voor toeristen (al dan niet ouder of met een beperking) kan een aanvullend systeem met fietstaxi’s (riksja’s) een zeer interessante aanvulling zijn, zie aanbod in Tilburg, Amsterdam en Zwolle etc. Graag zien we een initiatief daarvoor tegemoet, mogelijk in aanvulling op het aanbod van (2) riksja’s door Zorg voor Elkaar voor oudere Bredase inwoners. Breda wil toch een gastvrije stad zijn?

Ook vragen we meer aandacht voor de juiste positionering van gehandicaptenparkeerplaatsen en ook handhaving van het (mis)bruik ervan.

Tenslotte: we waren verbaasd dat in de passage over de doelgroep weggebruikers die het meeste risico lopen niets gezegd wordt over de langzame verkeersdeelnemers die bijv. moeite hebben met oversteken en mensen met andere beperkingen. Lopen die geen risico’s denkt u?

Deze reactie hebben we ook naar de gemeenteraad en de media gestuurd.

Tijdelijke brug in de Belcrumhaven

Tijdelijke brug in de Belcrumhaven

De Gemeente Breda gaat een tijdelijke brug aanleggen in de Belcrumhaven. De brug verbindt de Veilingkade met het voormalige terrein van Backer&Rueb. Het is de bedoeling dat de tijdelijke brug er begin september van dit jaar ligt.

Ontoegankelijk voor mensen met een rolstoel of voor ouderen

Op 4 september neemt Breda een brug over de Belcrumhaven in gebruik. De bedoeling is dat deze brug meerdere jaren een verbinding vormt tussen de Veilingkade (o.a. Pier 15 en STEK) en het Backer & Rueb terrein (gebiedsontwikkeling met o.a. Prack). Deze brug kent een belangrijk bezwaar: hij is niet toegankelijk voor iedereen. Er is alleen een trappenhuis aan beide zijden en dat is een onneembare hindernis voor mensen in een rolstoel of mensen die wat minder goed ter been zijn. Dat is zonde want ook zij/wij willen graag gebruik maken van deze culturele hotspot in ontwikkeling.

Breda wil bij elk nieuw gemeentelijk plan aandacht hebben voor toegankelijkheid en het streven naar toegankelijke evenementen. Daar worden belangrijke stappen in gezet maar in deze situatie is er bij het maken van het plan niet nagedacht over toegankelijkheid. Wel bleek het recent mogelijk om het ontwerp van de brug aan te passen. De brug wordt van een extra podium voorzien. Waarom dan ook geen aanpassing zodat hij voor iedereen bruikbaar is? In diverse media was de toegankelijkheid van de brug al onderwerp van gesprek en werden hier vragen over gesteld. Ook burgerraadslid Marcel van der Mast van Breda 97 stelde hierover vragen. Het argument dat het om een tijdelijke voorziening gaat vinden wij niet sterk, want de brug is bedoeld om er meerdere jaren te liggen.

Middels een brief hebben wij het stadsbestuur van Bredadringend gevraagd om te onderzoeken wat er nodig is om de brug alsnog toegankelijk te maken voor iedereen. En in het vervolg bij het maken van de plannen toegankelijkheid als een essentieel onderdeel van het ontwerp mee te nemen.

Onbegrijpelijke Zaken? In september kunnen ze gemeld worden bij een speciaal tijdelijk meldpunt

Onbegrijpelijke Zaken? In september kunnen ze gemeld worden bij een speciaal tijdelijk meldpunt

Eén op de 6 mensen heeft moeite met lezen, schrijven en digitale vaardigheden. We willen graag dat al deze mensen het durven te zeggen als ze iets niet begrijpen. Want als je weet wát er niet wordt begrepen, kun je dit eenvoudiger maken. Daarom hebben verschillende Bredase organisaties de handen ineen geslagen. Een maand lang richten zij een meldpunt voor Onbegrijpelijke Zaken in. Inwoners kunnen onbegrijpelijke zaken melden bij speciale meldpunt helpers, telefonisch of via internet. Hiermee sluit Breda aan bij de Nationale Week van Lezen en Schrijven, die op 7 september start. Zaterdag 5 september om 11.30 uur wordt het ‘Meldpunt voor onbegrijpelijke zaken’ geopend bij de Bredase friettent FER. Die is voor deze gelegenheid speciaal omgebouwd tot Huh? Wat bedoelt u? meldpunt. Taalambassadeurs van het Taalpanel geven hier het startsein om Breda eenvoudig te maken. Dit doen zij namens 12 organisaties.

In de kliko ermee
Het meldpuntteam gaat die dagen de stad in met knalgele Huh? Wat bedoelt u? kliko ’s. Iedere Bredanaar kan hier terecht met elke onbegrijpelijke zaak die men wil melden. Onduidelijke folders, ingewikkelde brieven en formulieren, alles gaat in de kliko. Ook moeilijke gesprekken met organisaties kun je er melden. Dit melden kan ook digitaal via www.huhwatbedoeltu.nl/breda.

Wil je liever bellen? Dat kan met het telefoonteam van Zorg voor elkaar Breda via 076 – 525 15 15. Het digitale en telefonische Meldpunt voor onbegrijpelijke Zaken is heel september geopend. De actie met de Huh? Wat bedoelt u? kliko’s is gedurende de Nationale Week van Lezen en Schrijven van 5 tot en met 9 september te vinden in de stad.

Bij de mobiele meldpunten staan meldpunt-helpers klaar om actief in gesprek te gaan met inwoners van Breda.

We noteren op het meldformulier de onbegrijpelijke zaken, wat de persoonlijke gevolgen hiervan kunnen zijn en wat men fijn had gevonden (tips).

We sluiten op 10 september de actie af. We delen en analyseren ale ‘onbegrijpelijke zaken’ die tijdens de actieperiode zijn gemeld. We gaan kijken naar wat de burger ervaart als onbegrijpelijk. Vervolgens kijken we welke risico’s dit oplevert. En tenslotte, hoe belangrijk we het vinden dat dit wordt opgelost.

Het Meldpunt voor onbegrijpelijke zaken wordt mede mogelijk gemaakt door:
IMW, WIJ, MEE West-Brabant, GGD West-Brabant, Nieuwe Veste, Surplus, Amphia, Thebe, Huisartsen Zorggroep Breda, Inos, Het Huisartsenteam, Gemeente Breda.
En met hulp van: Taalpanel Breda, Taalhuis Breda, Breda Gelijk, GGz Breburg, Laurentius, STiB, Zorg voor elkaar Breda en Procreate.design

Campagne Huh? Wat bedoelt u?

Het meldpunt onbegrijpelijke zaken is onderdeel van de campagne Huh? Wat bedoelt u?. Een initiatief van Bredase organisaties op het gebied van zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening. De uitkomsten van de actie worden gebruikt als startpunt van concrete acties om Breda eenvoudig te maken.

Breda, 1 september 2020

Over Breda Eenvoudig: wat eraan vooraf ging

Heel Breda eenvoudig in 2023. Dat is de ambitie. Zodat iedereen begrijpt wat er bedoeld wordt, op een plezierige manier.

Dit is nodig. Vooral voor de minstens 18% van onze inwoners die moeite hebben met lezen, schrijven en digitale vaardigheden. Wij als organisaties zijn hierop nog te weinig ingesteld. Daardoor gaat er

veel onnodig mis in de communicatie en organisatie. Vaak met ingrijpende persoonlijke gevolgen. Denk aan schuldenproblematiek, huurconflicten, ongelukken, verkeerd medicijngebruik en ziekte, arbeidsconflicten, psychische problemen, onveiligheid op de werkvloer, frustraties bij de klantenservice en geweld op de werkvloer.

Dit alles kun je zien als gevolgschade. ‘Iets niet begrijpen’ is daarmee niet alleen een ‘taalprobleem’, maar ook een organisatieprobleem. Het kan een stuk eenvoudiger.

Een eerste positieve stap: zeg ‘Huh? Wat bedoelt u?’ als je iets niet begrijpt. Dan kunnen we er samen iets aan doen.

Met deze gedachte zou 2020 ‘het jaar van doen!’ worden. Het is een heel ander jaar geworden inmiddels. Samen werken voor en aan elkaars gezondheid en welzijn. Dat is wat we nu ‘doen’! Ieder van ons vervult daar op dit moment een belangrijke taak in. En gelukkig zien we daarbij in heel Nederland veel aandacht voor begrijpelijke communicatie (A2/B1 niveau). Dát is de norm. En gelukkig hanteren we die sinds 2019 ook in Breda.

Breda Eenvoudig beschikt nu over verschillende instrumenten om daarbij te helpen.

  • Ook hebben we sinds september 2019 een eigen Taalpanel van voormalig laaggeletterden in Breda hebben. Informeer naar de mogelijkheden via: taalpanel@nieuweveste.nl.
  • Het eerste jaar heeft ook het werkprogramma Huh? Wat bedoelt u? opgeleverd. Een programma dat is bedoeld voor werknemers van organisaties. Het brengt risico’s in beeld en helpt in 5 concrete stappen om je dienstverlening, klantenservice en communicatie eenvoudiger te maken. Je leert hoe je als organisatie effectiever omgaat met mensen met een lage taalvaardigheid. Meer informatie bij Sjef Kuijsters: sjef@huhwatbedoeltu.nl

Breda Eenvoudig komt 4x per jaar bijeen. Om de voortgang op de doelstellingen en om nieuwe acties te bespreken: “wat hebben we bereikt en wat gaan we doen?”
Maar, we zijn er nog lang niet.

Concreet vereenvoudigen

Breda eenvoudig maken is een kwestie van doen en volhouden. En daar zijn we zelf bij. Iedereen heeft zelf de taak om dat levend te houden. Breda Eenvoudig komt een aantal keren per jaar bijeen. Om de voortgang te bespreken, ervaringen te delen en om nieuwe acties in gang te zetten.

Zoals nu, met de actie Huh? Meldpunt voor onbegrijpelijke zaken.

Aside