Themalunch niet zichtbare handicaps

Themalunch niet zichtbare handicaps

Op donderdag 19 november werd de themalunch van het Platform gehouden. Net als een maand eerder werd dit uitgevoerd in de vorm van een webinar. Opnieuw wisten veel mensen de meeting te vinden, want met 33 gasten werd een mooi publiek gevormd.

Het thema van deze meeting was nog steeds de aandacht voor ‘niet zichtbare handicaps’. Nog steeds, want aanvankelijk zou dit thema in april besproken worden in Hotel Mastbosch. Met vier gastsprekers uit Breda en een landelijke gast werd een gevarieerd aanbod aan thema’s voorgeschoteld. Vanuit de locatie van Breda Gelijk (De Prins) werd dit webinar uitgezonden. Na een algemene aftrap door moderator Wouter Schelvis van Zet werd in estafettevorm telkens een gastspreker in de spotlights gezet. Remco Vervloed beet het spits af met een verhaal over (zijn eigen) autisme en de rol van Magazijn076. Na iedere bijdrage was er gelegenheid voor de aanwezigen om vragen te stellen. Opvallend vaak kwamen deze reacties van de vele aangesloten raadsleden. Paul van der Bijl vertelde over zijn Niet Aangeboren Hersenletsel. Ook dit verhaal ‘kwam binnen’ en zorgde voor verheldering ten aanzien van mensen waar je niets aan kunt zien, maar wel rekening mee dient te houden.

Tips en de HogeNood app
Dat gold ook voor de bijdrage van Anke Kleij en Jetty Mouw. Zij vertelden vol vuur over zaken die nog (veel) beter kunnen voor mensen met een auditieve beperking. Net als de andere inleiders gaven ze ook een schat aan informatie over hoe dit dan gedaan moet worden. Deze tips zijn bij het Platform op te vragen. Samen met Gwen van der Meer en Truus van de Veer werd hierna gesproken over de succesvolle actie ‘Huh? Wat bedoelt u’. Ook laaggeletterdheid is een niet zichtbare beperking die veel aandacht verdient. Tot slot werd vanuit een landelijke invalshoek gesproken over de problemen van miljoenen Nederlanders met betrekking tot toiletgebruik. Aylin Ertan van de Crohn Vereniging maakte dit duidelijk met heldere voorbeelden. Dit alles op de internationale dag van het toilet. Zij vormt met haar organisatie een deel van de Toiletalliantie in Nederland. Zij werken toe naar veel meer toiletten in het hele land. De HogeNood app is al een handig instrument om informatie te vinden. Op de vraag of er ook meteen naar de toegankelijkheid van deze toiletten wordt gekeken volgde een volmondig JA.
In het voorjaar van 2021 organiseert Breda voor Iedereen, gastvrij en toegankelijk opnieuw een themalunch. Bij voorkeur weer gewoon met een broodje in de hand in de lunchruimte van Hotel Mastbosch. Een thema is er nog niet, maar suggesties om juist in het voorjaar bijeen te komen over toegankelijk groen zijn al gehoord.

Themalunch ‘Heb jij een beperking? Nooit iets van gemerkt’

Themalunch ‘Heb jij een beperking? Nooit iets van gemerkt’

Het Platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk nodigt u uit voor de themalunch op donderdag 19 november. Normaal gesproken vinden de themalunches van het Platform plaats in Hotel Mastbosch. Vanwege corona wordt er nu – net als tijdens de Week van de Toegankelijkheid – een webinar aangeboden. Bij deze uitnodiging treft u de link aan waarmee deelgenomen kan worden vanaf 12.00 uur. De link en aanvullende informatie is ook te vinden op de website van het Platform

Niet zichtbare beperkingen
Na themalunches over toerisme en mobiliteit wordt dit keer het thema ‘niet zichtbare beperkingen’ besproken. Veruit het grootste deel van mensen met een beperking in Nederland is niet direct als zodanig te herkennen. Niet iedereen heeft een rolstoel, taststok of een geleidehond. Het niet (direct) zien van een beperking kan tot onbegrip en vervelende situaties leiden. Tijdens dit webinar komen vijf mensen aan het woord die ons voorzien van tips om (beter) rekening te houden met hun wensen.

Mensen met een gehoorbeperking kunnen gebruik maken van de schrijftolk. Mevrouw Gertie van der Velde zal tijdens de webinar deze taak op zich nemen.

Webinar “Internet bijeenkomst zonder beperkingen” goed bezocht

Webinar “Internet bijeenkomst zonder beperkingen” goed bezocht

BREDA LAAT ZIEN HOE SAAMHORIGHEID OOK VIA EEN CAMERA KAN

Op donderdag 8 oktober organiseerde het Platform met hulp van de partners een geslaagd webinar. Omdat fysieke ontmoetingen niet mogelijk waren in de Week van de Toegankelijkheid werd vanuit ‘Studio Stadskantoor’ een bijeenkomst opgezet. Gedurende anderhalf uur werden de digitale bezoekers bediend met tips, oefeningen, films en een digitale borrel als afsluiting.

Dagvoorzitter Wouter Schelvis (Zet) kon met zijn assistenten Marije Baars (techniek) en Karel Dollekens (regisseur) met 44 gasten een nauwkeurig samengesteld programma afwerken.

Na een korte uitleg van de spelregels van een beeldbelvergadering kreeg wethouder Miriam Haagh het woord. Zij benadrukte in haar welkomstwoord de saamhorigheid die – juist dit jaar – zo nodig is. Zij gaf een pluim aan de vele vrijwilligers van Breda-Gelijk en andere organisaties die toch stug doorwerken om Breda een inclusieve gemeente te maken.

Hierna ging de lijn naar België open. Bart Vermandere, ambtenaar toegankelijkheid van Gent, hield een interessant betoog over toegankelijke digitalisering. Zijn presentatie werd gedeeld en is door veel gasten opgeslagen. Na een vragenronde vanuit de deelnemers aan Bart en zijn collega, werd een zomerfilmfestival gestart.

Met in totaal zeven films werd teruggeblikt op de coronazomer. De film, van BredaNu en Rollwithus, toonden veel zaken die – ondanks de crisis – toch tot stand zijn gekomen. De gasten keken naar films over de nieuwe toegankelijke rondvaartboot en het aangepast buitentoilet. Daarna werd de actie van Koninklijke Horeca Nederland samen met Breda Gelijk getoond. De laatste film voor de pauze ging over de succesvolle actie ‘Huh, wat bedoelt u’. Alle films waren volledig toegankelijk gemaakt door middel van ondertiteling en audiodescriptie.

Alles wat werd gezegd tijdens deze 90 minuten werd door de schrijftolk in beeld gebracht.

De pauze werd actief ingevuld. Gebarentolk Mandy leerde via de camera de gasten diverse nuttige en grappige gebaren. Hierna volgden nog enkele films over innovaties over sport (Racerunning en Running Blind), cultuur (Breda Photo) en een onderwerp over de geleidelijnen in het Valkenberg. Na opnieuw een kort vraag- en antwoordgedeelte was het tijd om de toegezonden nootjes en de flesopener te pakken en te toasten op de saamhorigheid.

Gebruikte Video’s

De onderstaande video’s werden tijdens de Teams meeting getoond.
De meeste filmpjes zijn voorzien van audiodiscriptie en ondertiteling.

Themalunch ‘Heb jij een beperking? Nooit iets van gemerkt’

Webinar “Internet bijeenkomst zonder beperkingen”

Donderdagmiddag  8 oktober 2020 organiseert het platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk tussen 15:00 en 16:30 uur de webinar “Internetbijeenkomst zonder beperkingen”. De bijeenkomst gaat over meedoen in coronatijd. We doen dit om de saamhorigheid in Breda aan te tonen.

Eenzaam door corona
Door de coronacrisis blijven veel mensen met een beperking thuis. Via verschillende manieren van beeldbellen kan nog wel contact met elkaar onderhouden worden. De vraag is of iedereen dat wel kan. Om er voor te zorgen dat ook mensen met heel verschillende beperkingen hier aan mee kunnen doen, worden op 8 oktober tips gegeven. Door onder meer Bart Vermandere van de gemeente Gent. Daarnaast gaan we ook kijken naar dingen die in Breda in 2020 gedaan zijn.

Mensen met een gehoorbeperking kunnen gebruik maken van de schrijftolk. Mevrouw Davy de Bruijn zal tijdens de webinar deze taak op zich nemen.

Aanmelden

Je kunt je niet meer aanmelden voor de webinar.

Breda voor Iedereen praat mee over nieuwe Mobiliteitsvisie gemeente Breda

Breda voor Iedereen praat mee over nieuwe Mobiliteitsvisie gemeente Breda

Gemeente Breda heeft een concept-mobiliteitsvisie opgesteld en aan het Platform Breda voor Iedereen om haar mening gevraagd. In een gesprek met wethouder Daan Quaars hebben we samen met Breda-Gelijk een eerste reactie gegeven. Vervolgens hebben we ook nog een schriftelijke reactie ingediend op 7 september waarvan een samenvatting hieronder staat.

Een mobiliteitsvisie moet niet alleen gaan over de mobiele mensen, maar ook over mensen met mobiliteitsarmoede, vaak ouderen en mensen met een beperking. Die hebben ook behoefte aan vervoer maar die zien we in dit concept niet of nauwelijks terug. Voor mensen met een beperkte mobiliteit zijn de voorzieningen vaak nog gebrekkig.

Wij onderschrijven de wenselijkheid van shared public space (publieke ruimte met alle gebruikers delen) maar vragen wel maatregelen om dan de zwakste verkeersdeelnemers in bescherming te nemen tegen de sterkere.

Verder vragen wij de gemeente om in de nota het woord Mindervalide niet meer te gebruiken maar te vervangen door het positievere “mensen met een beperking”, waarbij we niet alleen moeten denken aan fysieke beperkingen.

Wij zijn enthousiast (we pleiten er al vele jaren voor) over de suggestie van een aanvullend systeem met flexibele busjes, in aansluiting op WMO vervoer.

Dat zou een belangrijke OV verbetering kunnen zijn voor mensen met een beperking mits de bejegening goed is geregeld!

Meer bruggen over de singels is wel fijn maar dan niet zoals nu bij de (tijdelijke) brug over de Mark waar alleen mensen zonder beperking gebruik van kunnen maken.

Jammer dat in het hoofdstuk Ruimte voor Verblijven geen aandacht wordt besteed aan specifieke zorg voor mensen met een beperking zoals blinden en slechtzienden, rolstoelgebruikers of mensen met verminderde leesvaardigheden.

Alles lijkt ingesteld op de “mens zonder beperking”

Het verminderen van zebrapaden is voor een specifieke groep van mensen met een beperking een ernstige barrière, omdat er dan ook geen rateltikkers of veilige oversteken meer zijn. In de besluitvorming moet daar rekening mee worden gehouden.

Niet alleen voor de eigen inwoners maar zeker ook voor toeristen (al dan niet ouder of met een beperking) kan een aanvullend systeem met fietstaxi’s (riksja’s) een zeer interessante aanvulling zijn, zie aanbod in Tilburg, Amsterdam en Zwolle etc. Graag zien we een initiatief daarvoor tegemoet, mogelijk in aanvulling op het aanbod van (2) riksja’s door Zorg voor Elkaar voor oudere Bredase inwoners. Breda wil toch een gastvrije stad zijn?

Ook vragen we meer aandacht voor de juiste positionering van gehandicaptenparkeerplaatsen en ook handhaving van het (mis)bruik ervan.

Tenslotte: we waren verbaasd dat in de passage over de doelgroep weggebruikers die het meeste risico lopen niets gezegd wordt over de langzame verkeersdeelnemers die bijv. moeite hebben met oversteken en mensen met andere beperkingen. Lopen die geen risico’s denkt u?

Deze reactie hebben we ook naar de gemeenteraad en de media gestuurd.

Terzijde