Per 1 juli betere regels voor toegankelijkheid winkels en cafés

Per 1 juli betere regels voor toegankelijkheid winkels en cafés

Onlangs verscheen een wijziging van het Bouwbesluit 2012 waarmee de toegankelijkheid van winkels en andere publiek toegankelijke gebouwen wordt verbeterd. We hebben er even op moeten wachten en het Platform heeft al vaak aandacht hiervoor gevraagd maar de kogel is nu door de kerk. Vanaf 1 juli 2021 moeten alle hoofdtoegangen van (nieuwe) winkels en cafés maximaal 20 mm hoog zijn.

Ook de route vanaf de openbare weg daarnaartoe moet toegankelijk zijn. Voor nieuwbouwwoningen gaan dezelfde eisen gelden. Ook wordt aan de toegankelijkheid voor mensen met een visuele handicap aanvullende eisen gesteld zoals extra trapleuningen. Deze eisen gaan in per 1 januari 2022.

Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid.

Breda voor Iedereen zoekt PATSERS

Breda voor Iedereen zoekt PATSERS

Op 16 maart worden er gemeenteraadsverkiezingen gehouden en begint een nieuwe bestuursperiode. Het Platform Breda voor Iedereen, gastvrij en toegankelijk heeft in een open brief aan alle deelnemende (lokale) politieke partijen hen opgeroepen om zowel bij de kandidaatstelling als bij de opstelling van hun verkiezingsprogramma’s uitdrukkelijk rekening te houden met alle inwoners en bezoekers van onze stad met een beperking. Breda wil een inclusieve stad zijn, voor iedereen, waarin toegankelijkheid de norm is en ontoegankelijkheid de uitzondering. Helaas is het nu nog vaak andersom.

Mensen met een beperking zijn de beste ambassadeur voor een toegankelijke stad. Daarom roepen wij zowel de politieke partijen als de mensen met een beperking op zich actief met dit thema te verbinden, of het nu gaat om mobiliteit, natuur, evenementen en cultuur of de openbare ruimte en ruimtelijke ordening. Daarom zoeken we PATSERS, politieke ambtsdragers Toegankelijke Stad.

Later dit jaar zal het Platform haar wensen en prioriteiten voor een toegankelijke stad in de periode 2022-2026 aan alle partijen aanbieden. En uiteraard willen we er ook voor gaan zorgen dat in het nieuw op te stellen bestuursakkoord de inclusieve stad het uitgangspunt is en de goede aanzetten in deze bestuursperiode worden voortgezet en uitgebouwd.

Nadere informatie bij de info@bredavooriedereen.nl of tel. 06 51381780.

Wilbert Willems
voorzitter Platform Breda voor Iedereen, gastvrij en toegankelijk

Nieuws