Uitnodiging themalunch 21 april van 12.00 – 14.00 uur

Uitnodiging themalunch 21 april van 12.00 – 14.00 uur

Samen spelen en toegankelijk groen

Het platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk nodigt u uit voor een themalunch. Deze vindt plaats op donderdag 21 april 2022, tussen 12.00 en 14.00 uur. De locatie is het Bredase Milieu Educatief Centrum (Boerderij Wolfslaar). Het adres van het Centrum luidt: Wolfslaardreef 95, Breda.
Na de opening door de voorzitter zal wethouder Arjen van Drunen wethouder van de gemeente Breda, met inclusie in zijn portefeuille, vertellen hoe de gemeente denkt “Samen spelen” de komende jaren vorm te gaan geven.

Gesproken zal worden over de thema’s;
‘Samen spelen voor kinderen met- en zonder beperking’,
waarvoor als sprekers onder andere zullen optreden de dames Ilse van der Put en Inge Wolters, experts op het gebied van “Samen spelen”. Dhr. Erik Franken, manager bij het MEC, zal voorts een toelichting geven op de plannen die bij Boerderij Wolfslaar leven in het kader van “Samen spelen”.

en

‘Toegankelijk groen’. Hiervoor hebben wij een vertegenwoordiger van “Landstad de Baronie” gevraagd hierover hun licht te laten schijnen.
Tevens zal dhr. Jac Kriens de aanwezigen informeren over de wijze waarop bij Landgoed Wolfslaar met “Toegankelijk Groen” en inclusie wordt omgegaan.
Gezien de te treffen voorbereidingen (met het Paasweekeinde er tussen) zien wij uw inschrijving graag zo spoedig mogelijk tegemoet. U kunt uw reactie richten naar info@bredavooriedereen.nl

In afwachting van uw reactie teken ik met vriendelijke groet,

Joop van Bel,
Secretaris Breda voor Iedereen, gastvrij en toegankelijk

Tilburg en Breda halen Special Olympics 2024 binnen: 2500 sporters strijden in 21 toernooien

Tilburg en Breda halen Special Olympics 2024 binnen: 2500 sporters strijden in 21 toernooien

Tilburg en Breda zijn in 2024 gastheer voor de Special Olympics. Dit werd met handtekeningen bezegeld. ©Hein Eikenaar

Dat is vrijdagmiddag bekendgemaakt door Special Olympics Nederland op een bijeenkomst met ambassadeurs en sporters in Tilburg. In deze stad zijn straks de toernooien voor beachvolleybal, bowlen, golf, handbal, korfbal, open water zwemmen, paardrijden, voetbal, wielrennen en zwemmen. In Breda vinden atletiek, badminton, de balsport bocce, dansen, gymnastiek, hockey, inline skaten, judo, MATP (Motor Activity Training Program), tafeltennis en tennis plaats.

In totaal zijn er 21 toernooien waaraan ruim 2000 sporters deelnemen. Het driedaagse evenement waarvan de exacte data nog niet bekend zijn begint met een openingsceremonie bij Breepark in Breda, inclusief het ontsteken van de olympische vlam. Het olympisch dorp komt te liggen in safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek.

 LEES HIER HET GEHELE ARTIKEL

Herman van der Zandt  leidt verkiezingsdebat over gastvrij Breda

Herman van der Zandt leidt verkiezingsdebat over gastvrij Breda

BREDA – De uit Breda afkomstige tv-presentator Herman van der Zandt leidt op donderdag 3 maart een verkiezingsdebat in Breda. Het debat is een initiatief van het Platform Breda voor iedereen gastvrij en toegankelijk. Centrale vraag is: hoe toegankelijk is de gastvrije stad Breda in 2030.

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart heeft genoemd platform een verkiezingsmanifest met tien actiepunten opgesteld. Dit manifest is in oktober vorig jaar aan de gemeenteraad van Breda aangeboden tijdens de Week van de Toegankelijkheid.
Het manifest pleit ervoor dat mensen met een beperking mee kunnen doen en actief betrokken worden bij het beleid. Toegankelijkheid moet standaard worden in 2030. In begrotingen en bouwplannen moet hiervoor budget worden vrijgemaakt.
Tijdens het debat lanceert Herman van der Zandt prikkelende stellingen voor de lijsttrekkers van de Bredase politieke partijen en partners uit het onderwijs en bedrijfsleven.
Het debat speelt zich af in De Teruggave, het voormalig belastingkantoor aan de Gasthuisvelden. Het begint om 20.00 uur en is voor iedereen (zonder aanmelding) gratis toegankelijk.

Platform start Benelux samenwerking

Platform start Benelux samenwerking

Afgelopen december werden de nieuwe Access City Awards uitgereikt in Brussel en de stad Luxemburg behaalde de eerste plaats. Voor het volledige overzicht van alle winnaars en de argumentatie van de jury dit jaar zie bijgaand publicatie van de Europese Commissie.

Op plaats twee en drie volgden Helsinki en Barcelona terwijl er ook enkele speciale vermeldingen waren. Een daarvan is Leuven met name door hun bijzondere vooruitgang in digitale toegankelijkheid. Nu er dus naast Breda nog 2 andere steden uit de Benelux gerekend mogen worden tot de koplopers van de toegankelijke Europese steden, heeft het Platform Breda voor Iedereen het initiatief genomen om met deze steden een uitwisseling te organiseren om ervaringen uit te wisselen. Het platform dat al bestaat van alle Europese Award winnaars blijkt daarvoor minder geschikt te zijn. Zodra de Corona maatregelen dat mogelijk maken gaan we met deze uitwisseling aan de slag. Mogelijk dat ook Gent uit België en een enkele Nederlandse stad nog aan wil sluiten.
Nieuwsbrief 17 – Wintereditie

Nieuwsbrief 17 – Wintereditie

“Omdat mensen met een beperking gelijkwaardig deel moeten kunnen nemen aan de samenleving ondersteunen wij het opnemen van een verbod op discriminatie op grond van een handicap in artikel 1 van de Grondwet.

Dit passen wij ook toe in de praktijk, waar toegankelijkheid de norm wordt.”

Ik begin dit voorwoord met dit citaat uit het kersverse Coalitieakkoord 2021-2025 van het nog te vormen kabinet. Kennelijk hebben ze ook naar ons geluisterd! Een wijziging van de grondwet is niet eenvoudig en kost vele jaren en de daaruit voortvloeiende wetten zullen er ook nog niet zo snel zijn, maar het is een hoopvol zij het wat laat begin. Onder het motto “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst” gaan VVD, D66, CDA en ChristenUnie aan de slag.

Auteur: <span>Jan Mens</span>