Tijdelijke brug in de Belcrumhaven

Tijdelijke brug in de Belcrumhaven

De Gemeente Breda gaat een tijdelijke brug aanleggen in de Belcrumhaven. De brug verbindt de Veilingkade met het voormalige terrein van Backer&Rueb. Het is de bedoeling dat de tijdelijke brug er begin september van dit jaar ligt.

Ontoegankelijk voor mensen met een rolstoel of voor ouderen

Op 4 september neemt Breda een brug over de Belcrumhaven in gebruik. De bedoeling is dat deze brug meerdere jaren een verbinding vormt tussen de Veilingkade (o.a. Pier 15 en STEK) en het Backer & Rueb terrein (gebiedsontwikkeling met o.a. Prack). Deze brug kent een belangrijk bezwaar: hij is niet toegankelijk voor iedereen. Er is alleen een trappenhuis aan beide zijden en dat is een onneembare hindernis voor mensen in een rolstoel of mensen die wat minder goed ter been zijn. Dat is zonde want ook zij/wij willen graag gebruik maken van deze culturele hotspot in ontwikkeling.

Breda wil bij elk nieuw gemeentelijk plan aandacht hebben voor toegankelijkheid en het streven naar toegankelijke evenementen. Daar worden belangrijke stappen in gezet maar in deze situatie is er bij het maken van het plan niet nagedacht over toegankelijkheid. Wel bleek het recent mogelijk om het ontwerp van de brug aan te passen. De brug wordt van een extra podium voorzien. Waarom dan ook geen aanpassing zodat hij voor iedereen bruikbaar is? In diverse media was de toegankelijkheid van de brug al onderwerp van gesprek en werden hier vragen over gesteld. Ook burgerraadslid Marcel van der Mast van Breda 97 stelde hierover vragen. Het argument dat het om een tijdelijke voorziening gaat vinden wij niet sterk, want de brug is bedoeld om er meerdere jaren te liggen.

Middels een brief hebben wij het stadsbestuur van Bredadringend gevraagd om te onderzoeken wat er nodig is om de brug alsnog toegankelijk te maken voor iedereen. En in het vervolg bij het maken van de plannen toegankelijkheid als een essentieel onderdeel van het ontwerp mee te nemen.

Onbegrijpelijke Zaken? In september kunnen ze gemeld worden bij een speciaal tijdelijk meldpunt

Onbegrijpelijke Zaken? In september kunnen ze gemeld worden bij een speciaal tijdelijk meldpunt

Eén op de 6 mensen heeft moeite met lezen, schrijven en digitale vaardigheden. We willen graag dat al deze mensen het durven te zeggen als ze iets niet begrijpen. Want als je weet wát er niet wordt begrepen, kun je dit eenvoudiger maken. Daarom hebben verschillende Bredase organisaties de handen ineen geslagen. Een maand lang richten zij een meldpunt voor Onbegrijpelijke Zaken in. Inwoners kunnen onbegrijpelijke zaken melden bij speciale meldpunt helpers, telefonisch of via internet. Hiermee sluit Breda aan bij de Nationale Week van Lezen en Schrijven, die op 7 september start. Zaterdag 5 september om 11.30 uur wordt het ‘Meldpunt voor onbegrijpelijke zaken’ geopend bij de Bredase friettent FER. Die is voor deze gelegenheid speciaal omgebouwd tot Huh? Wat bedoelt u? meldpunt. Taalambassadeurs van het Taalpanel geven hier het startsein om Breda eenvoudig te maken. Dit doen zij namens 12 organisaties.

In de kliko ermee
Het meldpuntteam gaat die dagen de stad in met knalgele Huh? Wat bedoelt u? kliko ’s. Iedere Bredanaar kan hier terecht met elke onbegrijpelijke zaak die men wil melden. Onduidelijke folders, ingewikkelde brieven en formulieren, alles gaat in de kliko. Ook moeilijke gesprekken met organisaties kun je er melden. Dit melden kan ook digitaal via www.huhwatbedoeltu.nl/breda.

Wil je liever bellen? Dat kan met het telefoonteam van Zorg voor elkaar Breda via 076 – 525 15 15. Het digitale en telefonische Meldpunt voor onbegrijpelijke Zaken is heel september geopend. De actie met de Huh? Wat bedoelt u? kliko’s is gedurende de Nationale Week van Lezen en Schrijven van 5 tot en met 9 september te vinden in de stad.

Bij de mobiele meldpunten staan meldpunt-helpers klaar om actief in gesprek te gaan met inwoners van Breda.

We noteren op het meldformulier de onbegrijpelijke zaken, wat de persoonlijke gevolgen hiervan kunnen zijn en wat men fijn had gevonden (tips).

We sluiten op 10 september de actie af. We delen en analyseren ale ‘onbegrijpelijke zaken’ die tijdens de actieperiode zijn gemeld. We gaan kijken naar wat de burger ervaart als onbegrijpelijk. Vervolgens kijken we welke risico’s dit oplevert. En tenslotte, hoe belangrijk we het vinden dat dit wordt opgelost.

Het Meldpunt voor onbegrijpelijke zaken wordt mede mogelijk gemaakt door:
IMW, WIJ, MEE West-Brabant, GGD West-Brabant, Nieuwe Veste, Surplus, Amphia, Thebe, Huisartsen Zorggroep Breda, Inos, Het Huisartsenteam, Gemeente Breda.
En met hulp van: Taalpanel Breda, Taalhuis Breda, Breda Gelijk, GGz Breburg, Laurentius, STiB, Zorg voor elkaar Breda en Procreate.design

Campagne Huh? Wat bedoelt u?

Het meldpunt onbegrijpelijke zaken is onderdeel van de campagne Huh? Wat bedoelt u?. Een initiatief van Bredase organisaties op het gebied van zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening. De uitkomsten van de actie worden gebruikt als startpunt van concrete acties om Breda eenvoudig te maken.

Breda, 1 september 2020

Over Breda Eenvoudig: wat eraan vooraf ging

Heel Breda eenvoudig in 2023. Dat is de ambitie. Zodat iedereen begrijpt wat er bedoeld wordt, op een plezierige manier.

Dit is nodig. Vooral voor de minstens 18% van onze inwoners die moeite hebben met lezen, schrijven en digitale vaardigheden. Wij als organisaties zijn hierop nog te weinig ingesteld. Daardoor gaat er

veel onnodig mis in de communicatie en organisatie. Vaak met ingrijpende persoonlijke gevolgen. Denk aan schuldenproblematiek, huurconflicten, ongelukken, verkeerd medicijngebruik en ziekte, arbeidsconflicten, psychische problemen, onveiligheid op de werkvloer, frustraties bij de klantenservice en geweld op de werkvloer.

Dit alles kun je zien als gevolgschade. ‘Iets niet begrijpen’ is daarmee niet alleen een ‘taalprobleem’, maar ook een organisatieprobleem. Het kan een stuk eenvoudiger.

Een eerste positieve stap: zeg ‘Huh? Wat bedoelt u?’ als je iets niet begrijpt. Dan kunnen we er samen iets aan doen.

Met deze gedachte zou 2020 ‘het jaar van doen!’ worden. Het is een heel ander jaar geworden inmiddels. Samen werken voor en aan elkaars gezondheid en welzijn. Dat is wat we nu ‘doen’! Ieder van ons vervult daar op dit moment een belangrijke taak in. En gelukkig zien we daarbij in heel Nederland veel aandacht voor begrijpelijke communicatie (A2/B1 niveau). Dát is de norm. En gelukkig hanteren we die sinds 2019 ook in Breda.

Breda Eenvoudig beschikt nu over verschillende instrumenten om daarbij te helpen.

  • Ook hebben we sinds september 2019 een eigen Taalpanel van voormalig laaggeletterden in Breda hebben. Informeer naar de mogelijkheden via: taalpanel@nieuweveste.nl.
  • Het eerste jaar heeft ook het werkprogramma Huh? Wat bedoelt u? opgeleverd. Een programma dat is bedoeld voor werknemers van organisaties. Het brengt risico’s in beeld en helpt in 5 concrete stappen om je dienstverlening, klantenservice en communicatie eenvoudiger te maken. Je leert hoe je als organisatie effectiever omgaat met mensen met een lage taalvaardigheid. Meer informatie bij Sjef Kuijsters: sjef@huhwatbedoeltu.nl

Breda Eenvoudig komt 4x per jaar bijeen. Om de voortgang op de doelstellingen en om nieuwe acties te bespreken: “wat hebben we bereikt en wat gaan we doen?”
Maar, we zijn er nog lang niet.

Concreet vereenvoudigen

Breda eenvoudig maken is een kwestie van doen en volhouden. En daar zijn we zelf bij. Iedereen heeft zelf de taak om dat levend te houden. Breda Eenvoudig komt een aantal keren per jaar bijeen. Om de voortgang te bespreken, ervaringen te delen en om nieuwe acties in gang te zetten.

Zoals nu, met de actie Huh? Meldpunt voor onbegrijpelijke zaken.

Toegankelijk Breda gezegend met rolstoelvriendelijke boot

Toegankelijk Breda gezegend met rolstoelvriendelijke boot

Jarenlang werd er al gedacht over het beter toegankelijk maken van de boten die door onze singels varen. En dan is het donderdag 13 augustus 2020 en wordt deze droom werkelijkheid. Met de aanschaf van drie nieuwe rondvaartboten van de ATEA-Groep werd inclusief gedacht.

Eén boot is voorzien van een scharnierlift en oprijplaat. Na de dubbele inzegening, eerst champagne en later wijwater, door wethouder Boaz Adank en pastoor Steven de Koning, werden de boten ‘afgevuld’ met passagiers in een rolstoel. Zelfs stevige elektrische rolstoelen kwamen met hulp van de bemanning aan boord.

Rond de klok van vier uur zette de boot koers voor een tocht over de prachtige zomerse singels. Na 100 meter passeerde de boot de tijdelijke aangepaste toiletunit (MIVA) ter hoogte van de KMA. Ondanks de lastige periode veroorzaakt door het Coronavirus zijn deze zomer in en op het water toch twee toegankelijkheidsimpulsen gegeven. Het varen is nu voor iedereen een optie, aan de terrassen rond de Haven kan een drankje genuttigd worden. Met de komst van de MIVA-unit op korte afstand van de Biertuin kunnen bezoekers met een beperking hun dagje uit dan ook zonder problemen genieten.

Het Platform Breda voor Iedereen, Breda Gelijk, de gemeente en Zet zijn blij met deze voorzieningen, die steeds iets meer zichtbaar maken van de toegankelijke stad. “Prijzen winnen is leuk, maar er moeten ook echt voorzieningen komen die duidelijk maken waarom Breda verleden jaar de Europese hoofdprijs gewonnen heeft”, is een veel gehoorde opmerking uit de kringen van mensen met een beperking in Breda. 

Met de tewaterlating van de nieuwe boten is weer een stap in de goede richting gezet. Wethouder Adank en platformvoorzitter Wilbert Willems werden (letterlijk) in de boot genomen en zagen dat het goed was. Amen.

Eerste rolstoel toegankelijke rondvaartboot in Breda!

Eerste rolstoel toegankelijke rondvaartboot in Breda!

Vanaf donderdag 13 augustus vindt er in Breda een hele speciale doop plaats. Van 3 nieuwe rondvaartboten zal dan door wethouder Boaz Adank van Breda de namen worden onthult in de haven van Breda. Deze nieuwe boten zijn allemaal voorzien van een elektromotor en zijn dus fluisterstil en milieuvriendelijk!

Door Atea is goed nagedacht over de toegankelijkheid van rolstoelers.
In de grootste rondvaartboot is een lift geplaatst en geeft dus nu ook hen de mogelijkheid om te genieten van een vaartocht in onze stad.

Dertien rolstoelers van de ATEA-groep zijn uitgenodigd om de eerste officiële vaart samen met de wethouder op de grote boot mee te maken. De officiële ingebruikname werd vanwege corona eerder uitgesteld.

Veertien jaar geleden startte de (huidige) ATE-groep, de organisatie die voorziet in beschutte en participatieve werkplekken, rondvaarten in Breda. Destijds werden vier oude rondvaartboten van ‘s Hertogenbosch aangeschaft. De boten waren vorig jaar afgeschreven en er moest een keuze gemaakt worden: doorgaan of de stekker eruit.

De ATEA-groep besloot om de succesvolle rondvaart “De Nieuwe Mark” voort te zetten en schafte drie nieuwe boten aan: twee kleinere boten, West-Friese tuindervletten van 6,20 meter, met een maximum capaciteit van twaalf personen en een grote boot van 11,20 meter lang, met een capaciteit van 35 personen.

GGD onderzoekt mobiele straat voor coronatest

GGD onderzoekt mobiele straat voor coronatest

Opnieuw een artikel in BN DeStem vandaag over de coronateststraat die verdwijnt, o.a. naar aanleiding van vragen van raadslid Inge Verdaasdonk.

GGD-woordvoerder Polman: ,,Een teststraat richt je niet zo maar in. We hebben intensief gezocht, veel locaties beoordeeld en niets geschikt bevonden.”

De SP vraagt zich af waarom B&W, bij monde van portefeuillehouder wethouder Haagh niet alles op alles zet om een mogelijke locatie geschikt te maken. Het is ongehoord dat een stad, zoals Breda geen teststraat heeft. Dat lijkt de SP nou juist een taak voor de overheid. En zorg meteen dat deze teststraat voor iedereen toegankelijk is!

Auteur: Jan Mens