Livestream Opening Week van de Toegankelijkheid 2021

Livestream Opening Week van de Toegankelijkheid 2021

Zo maken wij Nederland meer toegankelijk

Op maandagmiddag 4 oktober opent Ieder(in) vanaf 12.00 uur officieel de Week van de Toegankelijkheid 2021. In een gevarieerd programma van ruim een uur laten landelijke en lokale organisaties die zelf meedoen aan de Week ons zien wat zij doen om Nederland meer toegankelijk te maken. De opening is via een livestream voor iedereen bij te wonen. Kom kijken en luisteren. Laat je informeren, en vooral ook inspireren!

Fysieke toegankelijkheid, culturele toegankelijkheid en sociale toegankelijkheid; het komt allemaal aan bod. Het Nationale Theater uit Den Haag, de LFB uit Hilversum, het platform uit Leeuwarden, de Nederlandse Dansdagen uit Maastricht, het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst en de Vereniging Nederlandse Gemeenten nemen deel aan de opening. Allemaal spannen zij zich extra in om toegankelijkheid te verbeteren.

Muziek mét muziektolken

Net als vorig jaar luisteren we de opening op met muziek. En net als vorig jaar doen we dat samen met de muziektolken Mirjam Stolk en Theo Stoop. Tijdens de opening van 2020 waren zij een daverend succes. Was je er vorig jaar niet bij? Of wel, en wil je ze nog wel een keer in actie zien? Kom dan zeker naar de opening.

Livestream

De online opening komt live vanuit het kantoor van Ieder(in). Op de website van de Week van de Toegankelijkheid kun je binnenkort de link naar de livestream vinden. De livestream is voorzien van tolk Nederlandse Gebarentaal en ondertiteling en tijdens de uitzending beschrijven we zoveel mogelijk de beelden in gesproken woord.

Ga op 4 oktober naar weekvandetoegankelijkheid.nl/opening2021/

Eigen bedrijf starten met een beperking

Eigen bedrijf starten met een beperking

Een eigen bedrijf starten kost veel tijd, inspanning én geld. Zeker als ondernemer met een arbeidsbeperking kun je wel een extra steuntje in de rug gebruiken. Gelukkig zijn er verschillende regelingen voor starters met een chronische ziekte of handicap, zodat je ondanks een arbeidsbeperking een eigen bedrijf kunt starten. Hieronder tref je de mogelijkheden op een rijtje. 

Voorzieningen vanuit UWV

Ontvang je een Ziektewet-, WAO-, WAZ-, Wajong- of WIA-uitkering? En wil je graag starten met ondernemen? Dan kan het UWV je hierbij helpen. Een arbeidsdeskundige zal jouw plannen met je bespreken om te bepalen of deze haalbaar zijn. Is dit het geval? Het UWV kan jou dan op verschillende manieren helpen:

1. Starterskrediet

Voor het opstarten van een bedrijf is soms startkapitaal nodig. Heb je niet genoeg op je eigen rekening staan en kun je niet lenen van familie, vrienden of van de bank? Wanneer je een chronische ziekte of handicap hebt, kun je in dat geval een krediet aanvragen bij het UWV. In 2021 kun je een bedrijfskapitaal van maximaal € 36.155 lenen. Deze moet je binnen tien jaar met rente terugbetalen.

Meer informatie over de voorwaarden, rente en het terugbetalen vind je op de website van het UWV.

2. Voorbereidingskrediet

Een bedrijf starten vergt een goede voorbereiding en ook dit kost geld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uitgaven die je maakt bij het werven van klanten of het bezoeken van conferenties en beroepsmatige bijeenkomsten. Wanneer je aan de voorwaarden van het starterskrediet voldoet, kun je soms ter aanvulling ook aanspraak maken op het voorbereidingskrediet. Dat dekt (deels) de kosten in aanloop naar het starten van je onderneming.

Meer informatie over het aanvragen van het voorbereidingskrediet, en de voorwaarden en het terugbetalen is hier te vinden.

3. Extra begeleiding tijdens en na de start

Ter aanvulling op bovenstaande regelingen kun je als starter met een arbeidsbeperking soms ook aanspraak maken op een budget om extra begeleiding te bekostigen. Deze UWV-vergoeding is bedoeld om personeel in te huren om je te ondersteunen tijdens en na de start van je onderneming. Zij kunnen je helpen om taken uit te voeren die je door jouw beperking zelf niet kunt doen.

Let op: je hebt hier alleen recht op als je een uitkering krijgt. Ga je volledig zelfstandig aan de slag? Dan stopt deze vergoeding. Meer informatie lees je hier.

4. Vergoeding aanpassing werkplek

Soms zijn er door een arbeidsbeperking extra aanpassingen nodig op en rond je werkplek. Denk bijvoorbeeld aan een rolstoelvriendelijke ingang en een aangepast toilet, of hulpmiddelen waardoor je beter kunt lezen, schrijven of horen.

Indien je aan de voorwaarden voldoet, kun je als starter bij het UWV een vergoeding aanvragen deze noodzakelijke aanpassingen op werk. Ook als je geen uitkering krijgt van het UWV.

Let op: het UWV werkt met vaste leveranciers. Dit betekent dat je je geen uitkering krijgt als je het hulpmiddel zelf al gekocht hebt. Dien dus altijd eerst een aanvraag in bij het UWV. Meer informatie lees je hier.

5. Vergoeding voor vervoer

Heb je je een fysieke handicap die het lastig maakt om van en naar je werkplek te reizen? Het UWV kan je dan helpen met verschillende soorten vergoedingen. Denk hierbij aan onder andere vergoedingen voor aanpassingen aan je fiets of auto. Het UWV vergoedt ook voor bruikleen-auto’s en taxivervoer. Uiteraard zijn hieraan wel specifieke voorwaarden verbonden. Meer hierover lees je op de website van het UWV.

6. Inkomenssuppletie

Verdien je tijdens de eerste vier jaar van je onderneming minder dan je volgens het UWV nog kunt verdienen? In dat geval kun je aanspraak maken op de inkomenssuppletie: een aanvullende uitkering die een lager inkomen (gedeeltelijk) opvangt. Uiteraard zijn hier wel voorwaarden aan verbonden. Zo moet je al een gedeeltelijke WAO- of WAZ uitkering krijgen.

Naast de verschillende mogelijkheden die vanuit het UWV geboden worden, zijn er ook nog andere opties en regelingen voor starters met een arbeidsbeperking.

Startersaftrek arbeidsongeschiktheid
Startende ondernemers met een arbeidshandicap kunnen gebruikmaken van de “startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid”: een extra korting op de belastingen die je moet betalen. Deze regeling is een vervanger van de ‘normale’ startersaftrek en dus geen aanvulling hierop. Bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid heb je recht op het verlaagd urencriterium.

De aftrek kan drie keer gebruikt worden in een periode van vijf jaar. Het bedrag van de korting neemt in die tijd steeds verder af. Meer informatie lees je op de website van de Belastingdienst.

Bart de Graaff Foundation
De Bart de Graaff Foundation (BGF) helpt jonge mensen met een lichamelijke beperking bij het opzetten van hun eigen onderneming. Ben jij tussen de 15 en 35 jaar oud en heb jij een levensbepalende handicap of chronische ziekte? Dan kun jij “Bikkel” van de BGF worden. Daarmee wordt je een jaar lang ondersteund bij het opzetten van je eigen bedrijf. De stichting helpt je bij het creëren van een netwerk en zal je koppelen aan een mentorbedrijf dat jou coacht op zakelijk en persoonlijk gebied.

Actie Oogvereniging voor gemeenteraadsverkiezingen

Actie Oogvereniging voor gemeenteraadsverkiezingen

Volgend jaar vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De Oogvereniging is een actie gestart om te benadrukken dat de gemeentes bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma oog moeten hebben voor mensen met een visuele beperking.

De Oogvereniging heeft een pamflet verspreid: Oog voor mensen met een visuele beperking (pdf, 47 kB).

De belangrijkste punten uit dit pamflet:

  1. Niets over ons, zonder ons
  2. Maak openbaar vervoer toegankelijk voor mensen met een oogaandoening
  3. Maak gemeentewebsites en apps toegankelijk
  4. Zet expertise in voor een inclusieve arbeidsmarkt
  5. Ieder migrant moet kunnen integreren
  6. Sociaal domein kan nog socialer

Alle politieke partijen

Het pamflet is verstuurd naar alle politieke partijen in Nederland. Vrijwilligers van de Oogvereniging hebben de afgelopen periode hard gewerkt om alle mailadressen te verzamelen. Het pamflet is verstuurd vanuit het mailadres verkiezingen@oogvereniging.nl. Politieke partijen kunnen dit mailadres gebruiken om reacties door te geven en eventueel vragen te stellen.

Volwaardig meedoen

In het pamflet wordt aangegeven dat mensen met een visuele beperking volwaardig moeten kunnen meedoen in de samenleving. Dat is vastgelegd in het VN-verdrag Handicap. Om dit te realiseren is het van belang dat politieke partijen ervaringsdeskundigen betrekken bij het schrijven van het verkiezingsprogramma. Deze tip staat in het pamflet.

Nadat het pamflet is verzonden en de politieke partijen de gelegenheid hebben gehad om in hun verkiezingsprogramma te beschrijven wat zij gaan doen voor mensen met een visuele beperking, zal er in het najaar een vervolg aan deze actie worden gegeven en daarvoor wordt de hulp van de ledengroepen ingeroepen.

Per 1 juli betere regels voor toegankelijkheid winkels en cafés

Per 1 juli betere regels voor toegankelijkheid winkels en cafés

Onlangs verscheen een wijziging van het Bouwbesluit 2012 waarmee de toegankelijkheid van winkels en andere publiek toegankelijke gebouwen wordt verbeterd. We hebben er even op moeten wachten en het Platform heeft al vaak aandacht hiervoor gevraagd maar de kogel is nu door de kerk. Vanaf 1 juli 2021 moeten alle hoofdtoegangen van (nieuwe) winkels en cafés maximaal 20 mm hoog zijn.

Ook de route vanaf de openbare weg daarnaartoe moet toegankelijk zijn. Voor nieuwbouwwoningen gaan dezelfde eisen gelden. Ook wordt aan de toegankelijkheid voor mensen met een visuele handicap aanvullende eisen gesteld zoals extra trapleuningen. Deze eisen gaan in per 1 januari 2022.

Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid.

Breda voor Iedereen zoekt PATSERS

Breda voor Iedereen zoekt PATSERS

Op 16 maart worden er gemeenteraadsverkiezingen gehouden en begint een nieuwe bestuursperiode. Het Platform Breda voor Iedereen, gastvrij en toegankelijk heeft in een open brief aan alle deelnemende (lokale) politieke partijen hen opgeroepen om zowel bij de kandidaatstelling als bij de opstelling van hun verkiezingsprogramma’s uitdrukkelijk rekening te houden met alle inwoners en bezoekers van onze stad met een beperking. Breda wil een inclusieve stad zijn, voor iedereen, waarin toegankelijkheid de norm is en ontoegankelijkheid de uitzondering. Helaas is het nu nog vaak andersom.

Mensen met een beperking zijn de beste ambassadeur voor een toegankelijke stad. Daarom roepen wij zowel de politieke partijen als de mensen met een beperking op zich actief met dit thema te verbinden, of het nu gaat om mobiliteit, natuur, evenementen en cultuur of de openbare ruimte en ruimtelijke ordening. Daarom zoeken we PATSERS, politieke ambtsdragers Toegankelijke Stad.

Later dit jaar zal het Platform haar wensen en prioriteiten voor een toegankelijke stad in de periode 2022-2026 aan alle partijen aanbieden. En uiteraard willen we er ook voor gaan zorgen dat in het nieuw op te stellen bestuursakkoord de inclusieve stad het uitgangspunt is en de goede aanzetten in deze bestuursperiode worden voortgezet en uitgebouwd.

Nadere informatie bij de info@bredavooriedereen.nl of tel. 06 51381780.

Wilbert Willems
voorzitter Platform Breda voor Iedereen, gastvrij en toegankelijk

Auteur: <span>Jan Mens</span>