Goed actiepunt in het kader van de week van de toegankelijkheid dit jaar

Goed actiepunt in het kader van de week van de toegankelijkheid dit jaar

Repareer de sportvergoeding zodat mensen met een beperking niet langer aan de zijlijn staan

In de loop van de jaren zijn er vele miljoenen euro’s uitgegeven om mensen aan het bewegen te krijgen. Dat is meer dan uitstekend: over het belang van sport en bewegen kan geen enkel misverstand ­bestaan. Een gezonde levensstijl gaat niet zonder bewegen. De staat van de volksgezondheid zou een stuk belabberder zijn als we met z’n allen niet met regelmaat onze hardloopschoenen aantrokken of op de racefiets stapten. En omdat veel van dat sporten en bewegen in club- of groepsverband gebeurt, draagt het ook nog eens bij aan de sociale cohesie.

Het is daarom niet uit te leggen dat het een grote groep Nederlanders zo moeilijk wordt gemaakt om te sporten. Deze krant schreef er maandag over: tienduizenden mensen met een fysieke beperking doen niet aan sport omdat ze de (vaak kostbare) hulpmiddelen die ze nodig hebben om überhaupt te kunnen sporten niet vergoed krijgen. Bij de pogingen die ze doen om die vergoeding toch te kunnen krijgen, worden ze van het kastje naar de muur gestuurd. Zowel gemeenten als zorgverzekeraars gaan op zeer verschillende manieren met vergoedingen om: de ene gemeente keert wel uit, terwijl de andere hardnekkig blijft weigeren.

Sportprotheses, zoals deze blades die bij het hardlopen worden gebruikt, vallen wel onder de zorgverzekeringswet. In de praktijk vergoeden verzekeraars die echter niet. Beeld ANP

Gemeenten verwijzen naar de zorgverzekeraar
Het Kenniscentrum Sport & Bewegen deed onderzoek en stuitte daarbij bijvoorbeeld op een rolstoelbasketbalteam met spelers uit diverse gemeenten: de ene speler kreeg de rolstoel volledig vergoed, terwijl anderen hun rolstoel zelf moesten bekostigen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo). De ene ­gemeente vindt dat sporthulpmiddelen niet onder de Wmo vallen, de andere meent van wel, maar die vindt de vergoeding weer te hoog. Of gemeenten verwijzen naar de zorgverzekeraar.

Maar ook de verzekeraars trekken niet één lijn. ­Protheses worden alleen vergoed als ze voor algemeen dagelijks gebruik bedoeld zijn. Sporthulpmiddelen dus niet. Maar sportprotheses, zoals de hardloopblades, weer wél. Althans, in theorie, want in de praktijk betalen ze nooit uit. En de ene gemeente vergoedt zo’n ­blade wél en de ander niet. Kortom: het is volstrekt onoverzichtelijk.

Dat gemeenten bij de uitvoering van de Wmo voortdurend te maken hebben met lastige afwegingen en wachtlijsten: alle begrip. Maar dit moet toch zijn op te lossen? Het is goed nieuws dat het ministerie van VWS broedt op plannen voor een landelijk loket waar mensen met fysieke beperkingen terecht kunnen voor vragen en vergoedingen. Laat het ministerie daarin doorpakken, met steun van gemeenten en zorgverzekeraars, zodat deze grote groep die zo graag wil sporten niet langer aan de zijlijn staat.

Goed pleidooi van het comite Rechten van de Mens

Goed pleidooi van het comite Rechten van de Mens

Rechten van mensen met beperking niet gewaarborgd in coronaprotocol

Nederland moet meer doen om de rechten van mensen met een beperking in tijden van corona te waarborgen. Volgens het College voor de Rechten van de Mens staat voor die groep de toegang tot de maatschappij onder druk.

Volgens het College voor de Rechten van de mens is het voor mensen met een beperking moeilijk participeren in de samenleving met de coronaregels.BEELD ANP

Het College voor de Rechten van de mens roept met klem op om de coronaprotocollen aan te passen en daarin ook de toegankelijkheid voor mensen met een beperking in op te nemen. Volgens de onafhankelijke toezichthouder van mensenrechten is het voor mensen met een beperking nu te moeilijk om te participeren in de samenleving.

Verplicht winkelen met een mandje of winkelwagen is voor iemand zonder armen bijvoorbeeld onmogelijk. Net als dat een verplichte looproute in een winkel die enkel met pijltjes wordt aangegeven niet te volgen is voor iemand die blind is en bij geluidsbelemmerende plexiglas is geen rekening gehouden met slechthorenden. Deze klachten zijn slechts een greep uit de 147 meldingen die in een maand tijd werden gedaan bij het meldpunt Goed Toegankelijk.

Het College is toezichthouder op de uitvoering van het VN-verdrag Handicap. Daarin staat dat mensen met een beperking ook zelfstandig moeten kunnen deelnemen aan de samenleving. “Een van de belangrijkste manieren waarop je dat kan doen is door toegang te krijgen tot goederen en diensten”, zegt Nacha Rakraki, woordvoerder van het College. “De meldingen bevestigen dat de toegankelijkheid voor mensen met een beperking in de huidige ‘anderhalvemetersamenleving’ onder druk staat.”

Positie

Volgens de rijksoverheid zijn er twee miljoen Nederlanders met een beperking. Het doel van het VN-verdrag dat vier jaar geleden in werking trad is om de positie van die groep mensen te verbeteren. Het verdrag moet ook in tijden van corona worden nageleefd, aldus Rakraki, ‘om discriminatie van mensen met een beperking te voorkomen’.

Nu is een simpel bezoekje naar de supermarkt of drogist al niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld doordat de geleidehond vaste routes kent die nu door allerlei hekken en linten plots zijn veranderd of omdat hulp van winkelpersoneel niet meer mogelijk is

Het college gaat in gesprek met betrokken partijen zoals MKB Nederland en de Rijksoverheid om te kijken hoe ze snel verandering kunnen aanbrengen in de huidige situatie. Rakraki: “Daarbij moeten ook mensen met een beperking zelf betrokken worden.”

Extra toegankelijke toiletten in coronazomer

Extra toegankelijke toiletten in coronazomer

Uitgaan en terrasjes pakken  in een toegankelijke stad is alleen mogelijk als je na het ‘laven’ ook kunt ‘lozen’. Het gebrek aan voor iedereen bruikbare toiletten is dan ook aanleiding om juist in deze corona periode hier met kracht invulling aan te geven. In de afgelopen maand is een stevige coalitie ontstaan die gewerkt heeft aan – om te beginnen – een tijdelijke oplossing voor deze zomer. Niet uit te sluiten valt dat deze tijdelijkheid kan worden omgezet in structurele verbetering van de toiletopties in Breda.

Toegankelijke stad
Vanaf het begin van de schoolvakanties tot 1 november worden extra voorzieningen geplaatst in de binnenstad. Daarnaast worden de bestaande aangepaste toiletten beter zichtbaar gemaakt. Op die manier kan iedere bewoner, maar zeker ook iedere bezoeker, deze zomer binnen een straal van slechts enkele honderden meters een goed en schoon toilet vinden en benutten. Om dit project te bekostigen hebben onder meer Het Ondernemersfonds, de Wandelarij en het Platform Breda voor Iedereen financieel bijgedragen. Wethouder Boaz Adank is in zijn nopjes met deze actie. “Het is mooi om te zien dat de samenwerkende partijen deze extra voorzieningen realiseren. Het is goed voor de stad en goed voor haar bezoekers. Het feit, dat de toiletten ook goed toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers, is een belangrijke bijdrage aan de toegankelijke stad die wij willen zijn. Voor iedereen.”

Locaties
Naast de vaste locaties in onder meer de fietsenstalling in de Nieuwstraat, alle parkeergarages en de inmiddels heropende unit in het Valkenberg, komt er extra toiletgelegenheid vlakbij de Haven. In de Kraanstraat (bij de poort voor de KMA) wordt door de firma Antonis dezelfde unit geplaatst die ook bij Breda-Barst al zijn diensten heeft bewezen. Voor hygiëne en bewaking wordt zorg gedragen. Dit in samenwerking met de ondernemers in de nabijheid van de toiletten. Om de aanwezigheid van alle Bredase toegankelijke toiletten te promoten zal in de komende periode gewerkt worden aan promotionele acties via Breda-Marketing. Vast staat dat in de grote zee van terrassen in Breda vanaf half juli – ook na sluitingstijd van toiletten in winkels – iedereen volwaardig kan gaan stappen, inclusief dit essentiële onderdeel van het bezoek aan de horeca. 

Solliciteren met een beperking

Solliciteren met een beperking

Wat voor iemand zonder beperking(en) vanzelfsprekend is, is voor een werkzoekende met een beperking een heel ander verhaal. Solliciteren is natuurlijk altijd spannend, maar wanneer je te maken hebt met een arbeidsbeperking kan het nog spannender zijn. Je kunt het gevoel hebben met 1-0 achter te staan.

  Soms word je bij voorbaat al niet voor een gesprek uitgenodigd of kom je niet door de eerste ronde vanwege je beperking. Met behulp van een aantal tips proberen we solliciteren makkelijker te maken.

  Dit gaan we behandelen: 

  • Welke baan past bij jouw beperking?
  • Hoe solliciteer je voor de functie?
  • Hoe bereid jouw sollicitatiegesprek voor?
  Auteur: Jan Mens