Gemeente Breda maakt prioriteitenlijst toegankelijkheid openbare ruimte: verzoek Platform overgenomen door de gemeenteraad.

In de aanloop naar de behandeling van de begroting 2018 heeft het Platform Breda voor  Iedereen samen met Breda Gelijk gepleit voor een budget van 1 miljoen euro om aanpassingen in de buitenruimte te realiseren. Op veel plekken laat de toegankelijkheid ervan immers te wensen over. Zo ontbreken er openbare toiletten voor mensen in een rolstoel, zijn er onvoldoende zichtgeleidestroken voor blinden en slechtzienden en is de bestrating niet goed op orde. In een door de gemeenteraad op 9 november aangenomen motie, op initiatief van Henk van der Velde, fractievoorzitter PvdA, wordt het college opgedragen deze knelpunten samen met (horeca)ondernemers aan te pakken en de raad daarover te informeren. Inmiddels hebben we al gesproken met de ambtelijke medewerkers die opdracht hebben gekregen om het college over de uitvoering van deze motie te adviseren.

Een amendement van GroenLinks om de gevraagde 1 miljoen meteen in de begroting op te nemen, werd verworpen. Wel werd er een interessante motie aangenomen om een pilot te doen met kentekenregistratie in de binnenstad om daarmee de paaltjes overbodig te maken. De gemeenteraad wil voor maart 2018 de resultaten van dit onderzoek weten.

Prima match voor Breda voor Iedereen met No Tomato. Zij gaan meedenken over de kampanje Toegankelijkheidsfonds.

Ieder jaar organiseert de stichting Betrokken Ondernemers een Meet en Match, dit jaar in Avans hogeschool. Bedoeling is om vragen van non-profit organisaties te koppelen aan diensten van ondernemers die actief willen bijdragen aan een socialere samenleving. Ook nu weer was deze meeting druk bezocht.  Het platform Breda voor Iedereen had de vraag uitgezet welke ondernemer ons wil helpen bij onze promotie-activiteiten. Een belangrijk onderdeel daarvan is nu het vergroten van de bekendheid van het Toegankelijkheidsfonds bij ondernemers en instellingen.

We hebben het creatieve reclameburo   No Tomato uit Breda bereid gevonden om met ons in zee te gaan. Ze hebben grote ervaring met het organiseren van kampanjes in de non-profit sector, zowel landelijk als lokaal.

Breda Gelijk en het Platform vragen 1 miljoen euro aan de gemeenteraad voor een meer toegankelijke binnenstad, met betere geleidestroken en openbare toiletten.

Na de rondgang in de stromende regen door de binnenstad met 12 gemeenteraadsleden was het hen ook wel duidelijk dat er nog heel wat moet gebeuren om deze beter toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Ze vroegen ons om een lijst met de meest urgente knelpunten op te stellen. In een gezamenlijke brief aan de raad hebben we die in beeld gebracht zodat daar bij de behandeling van de begroting 2018 volgende week aandacht voor kan worden gevraagd. In ieder geval zijn er meer geleidestroken nodig en een of meer openbare toiletten. Met de Horeca in de binnenstad zijn gesprekken gaande of zij ook een bijdrage daaraan kunnen leveren. Voor de tekst van deze brief klik op deze link:prioriteiten bredase binnenstad 1

Gezocht: de meest toegankelijke gemeente van Nederland? Ga stemmen en laat zien wat je van Breda vindt. Kampanje is gestart en duurt tot eind november.

Femke Halsema, Esther Vergeer en Gerard de Nooij gaven op 28 oktober het startsein voor de verkiezing van de meest toegankelijke gemeente van Nederland 2018. Zij roepen iedereen op om te beoordelen in hoeverre zijn of haar gemeente toegankelijk is voor mensen met een beperking via MTG2018.nl
Esther Vergeer, chef du mission voor de Paralympische Winterspelen heeft ook voorbeelden te over. ‘Als ik geld wil pinnen bij een pinautomaat kunnen mensen achter mij in de rij makkelijk meegluren, omdat de toetsen hoger zijn dan mijn rolstoel’, vertelt Vergeer.
De verkiezing van de Meest Toegankelijke Gemeente is een initiatief van de campagne Nederland Onbeperkt en Ongehinderd, een social enterprise die zich inzet voor een toegankelijker Nederland. ‘Met de verkiezing willen we gemeenten op een positieve manier aanspreken op het belang van een toegankelijke samenleving voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke en zintuiglijke beperking’, vertelt Gerard de Nooij, directeur van Ongehinderd.
Mensen worden opgeroepen om de toegankelijkheid van hun gemeente te beoordelen via een korte online vragenlijst op www.mtg2018.nl. De vragenlijst is vooral bedoeld voor mensen die zelf een beperkingen of hun ondersteunen, als ouder, zorgverlener, bestuuder e.d. Ze maken kans op een toegankelijk dagje uit. Beoordelen kan tot en met donderdag 30 november. Aan de hand van een aantal stellingen ontstaat een ranglijst. De stellingen hebben onder andere betrekking op de toegankelijkheid van het stadhuis, openbaar vervoer, sportaccommodaties en de begrijpelijkheid van brieven die de gemeente haar burgers stuurt. De vijf meest toegankelijke gemeenten van deze ranglijst worden onderworpen aan een verdiepend onderzoek. De focus komt dan te liggen op de toegankelijkheid van het vinden van werk, een geschikte woning, het volgen van een opleiding en het kunnen meedoen aan vrije tijdsactiviteiten. Enkele weken voor de Gemeenteraadsverkiezingen wordt de winnende gemeente bekend gemaakt

Winnaar City Challenge Breda: maak een Deeltaxi app om sporters met een beperking beter van dienst te kunnen zijn om hun sport te beoefenen.

Gemeente Breda heeft een geldbedrag van 5000 euro uitgeloofd voor de persoon of organisatie die het beste idee zou geven hoe sporters met een beperking beter geholpen kunnen worden om hun sport te beoefenen. Niet alleen de kosten van vervoer zijn een probleem maar ook de tijden en de hulpmiddelen die ze mee moeten nemen.

Gisterenavond maakte wethouder Mirjam Haagh de jury-uitspraak bekend. Uit de 41 inzendingen waren en vijf genomineerd die om de hoofdprijs zouden strijden en dan ook nog eens een bedrag van € 10.000 zouden krijgen om hun idee uit te werken werd Esmee Gruson de gelukkige. De vijf genomineerden lieten in een pitch zien wat ze hadden bedacht, met mooie filmpjes en illustraties. Maar de jury koos uiteindelijk voor Esmee, studente in Arnhem omdat zij het beste aansloot bij de bestaande voorzieningen, de Deeltaxi West-Brabant, en breed toepasbaar was. Het idee is om een app te ontwikkelen waar sporters wat preciezer kunnen aangeven wat ze nodig hebben voor vervoer, hoe vaak en met welke hulpmiddelen. Er was ook een uitgewerkte begroting bij die uitkwam op jaarlijks 1 miljoen euro. Een fors bedrag. Maar het lid van de jury die ook werkzaam is bij de Deeltaxi Noord-Brabant was ook enthousiast omdat het helemaal aansluit bij plannen van de provincie om samen met de Deeltaxi een pilot in west-Brabant uit te voeren in 2018 voor sporters met een beperking. Dat sluit dus goed aan en maakt de kans op realisatie veel groter.

Hieronder het persbericht van de gemeente Breda:

————————————————————————————————————

Zet deeltaxi in voor sporters met een beperking

Door deeltaxi’s efficienter te benutten kunnen zij ook sporters met een beperking, inclusief hun materiaal, naar hun sportvereniging vervoeren. Met dat idee won Esmee Gruson gisteravond de tweede Bredase City Challenge.

Gruson studeert aan Rijn IJsel in Arnhem en werkte haar idee uit voor het vak Human Technology. “Ik vond het al heel bijzonder dat mijn idee genomineerd was”, vertelt een trotse Esmee Gruson. Toen ik gisteravond moest pitchen, voor zo’n grote groep mensen was ik behoorlijk zenuwachtig. Maar dat mijn idee nu ook gewonnen heeft vind ik echt fantastisch!”

App voor reserveren deeltaxi

Gruson bedacht een sportabonnement op de deeltaxi, waar sporters met een beperking gebruik van kunnen maken. Met behulp van een app kunnen de sporters de taxi reserveren en aangeven of er ook materiaal vervoerd moet worden. Om ervoor te zorgen dat sporters ook op tijd bij hun vereniging aankomen en zij niet teveel tijd kwijt zijn met de reis, moet het deeltaxisysteem verder ontwikkeld worden.

“De kracht van het idee is dat het gebruik maakt van wat er al is”, zegt wethouder sport Paul de Beer. “Als het deeltaxisysteem ook specifiek ingericht wordt op gehandicapte sporters, zijn de sporters enorm geholpen. En worden de deeltaxi; s vaker en efficienter benut. Vaak zijn de simpelste ideen de beste.”

De jury en het publiek kozen beiden het idee van Gruson als het winnende idee uit de vijf pitches die gisteravond gehouden werden vanuit de tweede Bredase City Challenge. Gruson won met haar idee een geldbedrag van 2000,- euro. Ook de andere vier ideeen werden beloond met een geldprijs.

“Het is geweldig wat een avond als deze opbrengt voor sporters met een beperking”, zegt Miriam Haagh, wethouder Zorg en Welzijn. “We zetten denkkracht in uit heel Nederland om iedereen in Breda mee te kunnen laten doen. Drempels, letterlijk en figuurlijk, moeten weg. En daarin hebben we met deze City Challenge opnieuw een mooie stap gezet.

Het realisatiebudget van 10.000 euro voor het meest haalbare en uitvoerbare idee wordt op een later moment toegekend. Daarvoor zien de jury en de ideeenbedenkers kansen om uit de vijf ideeen een concept samen te stellen en daadwerkelijk uit te gaan voeren. Elementen uit de verschillende ideeen kunnen elkaar namelijk versterken, waardoor de uiteindelijke oplossing voor sporters met een beperking effectiever wordt.

Later deze week verschijnt het juryrapport en meer informatie over de verschillende pitches op https://www.citychallenges.nl/challenges/breda. In oktober wordt weer een nieuwe City Challenge gelanceerd, waarvoor iedereen in Nederland ideen kan insturen.

Tag: Toegankelijkheid