Breda Barst doet er alles aan om ook de bezoekers met een beperking van dienst te zijn. Eerste proef in Breda van een breed toegankelijk evenement.

Door de acties van het Platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk samen met Breda Gelijk zijn er in overleg met het ondersteuningsbureau BEO (Bredase evenementen ondersteuning) initiatieven genomen om de Bredase evenementen toegankelijk te maken voor iedereen. Een aantal evenementenorganisaties heeft dit serieus opgepakt. Als eerste is nu het popfestival Breda Barst aan de beurt om in de praktijk te laten zien hoe dat kan en waar je op moet letten. De ervaringen hierbij zullen weer worden gedeeld met andere evenementenorganisaties.

Samen met ervaringsdeskundigen is gekeken welke voorzieningen getroffen moeten worden, er is ook een aanvrage gedaan om een speciaal platform te maken waar mensen met beperkingen, vooral rolstoelgebruikers, gebruik van kunnen maken.

Afgelopen dinsdag stond er een goed artikel over in BN De Stem.

optreden Breda Barst in 2016.

optreden Breda Barst in 2016.

Breda in finale voor beste binnenstad 2017-2019, maar er is nog wel werk aan de winkel

Breda staat in de finale voor de prijs van beste binnenstad, samen met Arnhem. Bij de presentatie van deze nominatie vandaag in Hotel Nassau benadrukt wethouder Adank ook dat naast gastvrijheid en goede informatie ook toegankelijkheid een belangrijk item is. Eind november wordt de winnaar bekend gemaakt maar in oktober  komt de jury eerst zelf nog een keer kijken en kan het publiek zijn stem uitbrengen.

Het platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijkheid heeft van harte meegewerkt aan de nominatie en de samenstelling van het bidbook maar zoals de foto van deze fraaie plantenbak laat zien is er nog veel werk aan de winkel. Hoe moeten op dit trottoir ouderen, rolstoelers, kinderwagens passeren op de hoek van de Catharinastraat en de Grote Markt, de overkant is midden op het trottoir geblokkeerd door een fraaie lantaarnpaal! Dat moet weg als de jury komt.

Lees het nieuwsbericht in In Breda middels deze link Breda Nieuws.Breda Nieuws.nl

Poster beste binnenstad13-09-17 15 56 03Van wie is het trottoir13-09-17 15 55 21

Door Wouter Schelvis, namens ZET lid van het platform, is voor de komende Nieuwsbrief aan wethouder ADANK een aantal vragen voorgelegd en die heeft hij onlangs beantwoord. Hierbij dit interview dat ook in de komende Nieuwsbrief zal verschijnen.

Wethouder Boaz Adank, portefeuille onder mee Openbare ruimte, verkeer en binnenstad: “Betrekken van ervaringsdeskundigen bij inrichting openbare ruimte heel belangrijk.”

Breda is in de race om (opnieuw) de prijs voor de beste binnenstad van Nederland te winnen, in hoeverre is het thema ‘toegankelijkheid’ hier een extra kans?

Een beste binnenstad word je niet zomaar. Daarvoor moet je je als stad van je meest gastvrije kant laten zien. Voor álle inwoners en bezoekers. Daarom is het belangrijk om te werken aan de toegankelijkheid van onze binnenstad. Niet alleen op straat, maar ook in de vele winkels en horecagelegenheden die onze binnenstad kent. Dat begint met bewustwording creëren bij de ondernemers, bewoners en andere gebruikers van de binnenstad. Daar zijn we nu samen met ‘Breda voor Iedereen, gastvrij en toegankelijk’ volop mee bezig.

Bent u van mening dat een goede toegankelijkheid van Breda ook een economisch effect heeft op de stad, of is het slechts een kwestie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Ik ben ervan overtuigd dat een toegankelijke binnenstad goed is voor onze lokale economie. Met name voor het toerisme, de retail, horeca en recreatie in de stad. Zeker als je beseft dat zo’n 10% van alle Nederlanders een beperking heeft. Daar kunnen we als Breda zeker nog stappen in zetten.

Op welke aanpassingen in de stad bent u (nu al) trots

Ik vind het prachtig om te zien dat de toegankelijkheid van evenementen nu meer op de kaart staat dan ooit tevoren. De afgelopen maanden spraken verschillende evenementenorganisatoren uit Breda met elkaar. Dit jaar gaan we daar de eerste resultaten van zien. Zo start Breda Barst dit jaar met een pilot om de toegankelijkheid van het evenement te optimaliseren voor mensen met een beperking. Daar kunnen anderen weer van leren.

Waar zitten volgens u nog echte pijnpunten en hoe denkt u deze weg te werken?

Ik vind het belangrijk dat we niet alleen over mensen met een beperking spreken, maar ook met hen in gesprek gaan. Dat geldt niet alleen voor de gemeente maar ook voor ondernemers, organisatoren en andere gebruikers van de binnenstad. Zo creëren we meer begrip voor elkaar en komen we tot de beste oplossingen.

Hoe belangrijk is het voor u dat ervaringsdeskundigen meedenken over de aanpak van de nog aanwezige ‘drempels’ ?

Heel belangrijk. Zij weten als geen ander wat de impact van drempels is op hun dagelijks leven. Daarom doen we steeds vaker een beroep op de ervaringsdeskundigen van het Bredase Centrum Gehandicaptenbeleid.

Heeft u – of leden van uw familie of vriendengroep – wel eens last van ontoegankelijke situaties in de stad?

Ik heb geen vrienden of familieleden met een beperking, daarom vind ik de inbreng en ervaringen van het platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk ook zo belangrijk.

Het Platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk bestaat nu een jaar. Wat zijn volgens u de verdiensten in de korte levensfase van dit overkoepelende platform

Zij hebben het onderwerp echt op de kaart gezet in Breda. Bovendien weten ze steeds meer ondernemers, politici, bewoners, organisatoren en andere betrokkenen aan het onderwerp te verbinden. Dat is een groot compliment waard!

In 2016 werd de Access City Award 2017 (net) niet gewonnen, bent u het eens met de stelling dat na een jaar (zichtbaar) drempels wegwerken Breda opnieuw mee moet dingen naar deze prijs in 2018 (ACA 2019)

Ik vind het belangrijk dat we ons de komende jaren hard blijven maken voor een beter toegankelijke binnenstad en dat we dit onderwerp op de lokale agenda blijven zetten. Als we dat door kunnen zetten, ben ik er zeker een voorstander van om ons in de toekomst opnieuw kandidaat te stellen voor de Access City Award.

Kan ‘toegankelijkheid’ een USP voor de gemeente Breda worden en als dit zo is helpt u dan mee dit thema in een volgend college duurzaam te borgen

Ik merk dat er ontzettend veel energie is losgemaakt om de toegankelijkheid van onze binnenstad te verbeteren. Dat is ook niet zo vreemd voor een stad die gastvrijheid als belangrijke kernwaarde heeft. Gastvrijheid wordt overigens niet alleen door fysieke faciliteiten bepaald, ook het gevoel welkom te zijn is van belang. Daar zullen we aan blijven werken. Ook in de volgende collegeperiodes zal dat ongetwijfeld een belangrijk aandachtspunt blijven. Ik ben er zelfs van overtuigd dat het onderwerp over een aantal jaren geen speciale aandacht meer nodig heeft. Gewoon, omdat het dan de normaalste zaak van de wereld is. Laten we ons daar samen hard voor blijven maken.

Intervieuw met Peter Werther, initiatiefnemer Platform Breda voor iedereen, voorzitter Toeristisch Fonds en Horeca Nederland afd. Breda en eigenaar Hotel Restaurant Mastbosch: “Zonder toegankelijkheid doe je straks niet meer mee.”

Voortzetting van het Interview zoals gedeeltelijk te lezen in de voorjaarsnieuwsbrief

Gebogen over tekeningen van de uitbreiding van zijn hotel Mastbosch wijst Peter Werther op de vele nieuwe hotelkamers die gebouwd gaan worden. “In eerste instantie wilden we zes aangepaste kamers laten maken, maar nu – met voortschrijdend inzicht – gaan we ze allemaal toegankelijk maken.” De toon is gezet. Sinds drie jaar heeft hij naar eigen zeggen het licht gezien. “Klopt, op het moment dat ik mede de aanzet gaf tot het huidige platform Breda voor Iedereen, werden mijn ogen geopend. Ineens zag ik in dat toegankelijkheid de norm moet worden voor 99 procent van de bevolking. Als je straks niet toegankelijk bent, doe je niet meer mee.  Je moet het gewoon regelen. Als je het meeneemt in de totale opzet zijn er bijna geen meerkosten.” Volgens hem is dit inmiddels niet alleen zijn mening, maar wordt er in de branche ook zo over gedacht.  “Dat hoor ik om me heen. De eerlijkheid gebied te zeggen dat ik door de vele jaren dat ik al met deze bouwplannen bezig ben, ik wel de tijd heb gekregen om mijn oorspronkelijke beeld bij te stellen. Het huidige platform, maar zeker ook mijn eigen nichtje zijn daarin bepalend geweest. Mijn nichtje staat ondanks haar zware beperking volop in het leven. Ze woont met hulp zelfstandig en heeft de regie over haar eigen leven in handen. Dat was vroeger ondenkbaar. Mensen die ‘anders’ waren, werden keurig weggestopt in de bossen. Nu doen mensen met een beperking gewoon mee en daarom moet toegankelijkheid ook de norm worden!”

Niet pamperen De bouwplannen van Hotel Mastbosch gaan straks een fysiek goed toegankelijk hotel opleveren. “Dat moet er toe bijdragen dat mensen ook tijdens hun verblijf bij ons zelf de regie kunnen voeren. We gaan de gasten niet pamperen. We spelen wel in op bijvoorbeeld specifieke behoeften als het om de zorg gaat. Daar hebben wij niet veel verstand van, maar daar zit net de kracht van ons platform. Door samen te werken met partijen die hier wel voor hebben doorgeleerd komt er een mooi aanbod voor een toegankelijk verblijf in Breda. We hebben in dit hotel et voordeel dat we over ruime kamers beschikken. In onze filosofie is dat overigens een kwaliteit. Het  hebben van ruimte is prettig voor iedere gast, maar zeker voor mensen met rolstoelen, rollators of buggy’s.  Je doet soms ook concessies. Het is natuurlijk veel lekkerder om met je blote voeten uit bed direct op hoog tapijt te stappen. Omdat dit voor zowel rolstoelers, maar ook voor mensen met allergieën een ‘drempel’ is, moet je zoeken naar voorzieningen die wél functioneel zijn, maar je ook het gevoel van kwaliteit blijven geven.  Daar komen we wel aan uit.”

Inhaalslag De beoogde doelen van het hotel, maar ook de missie die het Platform Breda voor Iedereen heeft, zijn volgens Werther niet alleen mooi, maar ook precies op tijd. “We lopen al een tijdje achter bij het buitenland. Met deze inspanningen in Breda maken we een mooie inhaalslag. Daarnaast zijn we in Nederland in de kopgroep te vinden. De mindset is in Breda al gemaakt. Hier kijken we straks niet gek op als mensen met een beperking gewoon deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. We moeten er niet te krampachtig mee omgaan, eigenlijk weer terug naar vroegere tijden toen ook iedereen – inclusief de bochelaar en de dorpsgek – in de herberg kwam. We hebben de afgelopen honderd jaar veel te veel hokjes gemaakt voor allerlei partijen. Nu vervagen veel van die grenzen gelukkig weer en is de samenleving aan het ‘blurren’.  Grenzen tussen bijvoorbeeld zorg en hospitality verdwijnen. Net als de grenzen tussen mensen mét en zonder beperking. M aar let wel, de gamechange heeft dan wel plaatsgevonden in Breda, nu moet er gewerkt worden aan de hardware. Als de zichtbare resultaten er straks zijn, dan pas kun je spreken van Breda, gastvrij en toegankelijk voor iedereen!”

Wouter Schelvis

Wordt Breda de meest gastvrije stad van Europa?

Breda wil in 2017 de meest toegankelijke stad van Europa zijn. Dat is het streven van de werkgroep Breda voor Iedereen, gastvrij en toegankelijk. Het platform wil in september een gooi doen naar de Acces City Award 2017.

Elke Europese stad met minimaal 50.000 inwoners kan zich inschrijven voor deze eervolle vermelding Deze prijs wordt sinds 2011 toegekend door de Europese Commissie. Dit jaar – 2016 – mag Milaan zich de meest toegankelijke stad van Europa noemen. Medio 2015 is de werkgroep Toegankelijk Breda ontstaan. De Werkgroep vertegenwoordigt de horeca- en retail ondernemers, de gemeente, en mensen met een beperking.

Toeristische toegankelijkheid

De werkgroep richt zich vooral op de toeristische toegankelijk van de stad. Werkgroepvoorzitter Wilbert Willems: “In Breda zijn we goed op weg. Met name waar het overheidsgebouwen, openbaar vervoer en uitgaansvoorzieningen zoals Chassé, Brepark, bioscopen en dergelijke betreft. Maar we moeten we er met hotels, cafés en restaurants en winkels nog wel een tandje bij zetten.

Bron: BN De Stem

Tag: Gastvrijheid