1e Nationaal Congres Gelijk=Gelijk, op 29 november in de Jaarbeurs in Utrecht. Hoe staat met de uitvoering van het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking?

Ruim een jaar geleden ratificeerde Nederland – als een van de laatste – het VN verdrag voor rechten van mensen met een beperking. Op 1 januari trad het officieel in werking. Tijd om de balans op te maken. Hoe ver staan gemeenten, instellingen en bedrijven met de uitvoering? De Coalitie voor Inclusie roept politiek, belangenorganisaties en bedrijfsleven op om op 29 november samen te kijken naar de praktijk en afspraken te maken over de vervolgstappen. Ook vanuit Breda zal een ruime afvaardiging aanwezig zijn, met vertegenwoordigers van gemeente, Breda Gelijk, het Platform Breda voor Iedereen en ervaringsdeskundigen, om de Bredase aanpak toe te lichten.

Hier leest u het programma en de Brochure-Gelijk-is-Gelijk

“De Horeca moet sytematisch toewerken naar algemene toegankelijkheid” aldus staatssecretaris Van Rijn bij de opening van de Horeca-beurs.

Deze uitspraak deed staatssecretaris Van Rijn deze week bij de start van de Horecabeurs, overigens met de volledige instemming van Horeca-Nederland. Bovendien ligt het nu in de wet verankerd nu per 1 januari het VN verdrag inzake gelijke rechten voor mensen met beperkingen is geratificeerd. In het Entree magazine , vakblad voor de horeca, wordt uitgelegd hoe deze wetgeving uitpakt voor de Horeca.

rolstoellogo_Indrarado_Flickr

Overheidscampagne gestart: Meedoen met een handicap: Zet een streep door discriminatie!

maak-je-eigen-banner-270-x-180aangepast bedrijf

Onlangs is door de rijksoverheid een campagne gestart, vooral met reclamespotjes, over meedoen aan de samenleving door iedereen. Onder het motto Meedoen met een handicap, zet een streep door discriminatie! worden allerlei sectoren in beeld gebracht zoals sport, toegankelijke gebouwen, ondernemingen, werk enz. naar aanleiding van het inwerking treden op 1 januari j.l. van het VN verdrag over gelijke rechten van mensen met beperkingen.

In de link kunt u doorklikken naar deze campagne. Daar vindt u ook enkele video’s, ook in gebarentaal, en verhalen van ondernemers die al eerder Ohebben begrepen wat de standaard moet zijn.

Besluit aanpassing uitvoering VN verdrag sterk verbeterd, volgens koepelorganisatie Ieder(in)

 

1517_149_recht-en-inclusie_001_610x410

Deze week verscheen een nieuwe versie van het Besluit Toegankelijkheid nadat de eerdere versie door de Tweede kamer was afgewezen. De aanpassingen zijn tot stand gekomen na intensief overleg met de betreffende belangenorganisaties en die zijn tevreden met wat er nu ligt. Mogelijk gaat de Tweede Kamer er na het kerstreces nog over discussieren. In de bijlage vindt u de brief van de staatssecretaris en de reactie van Ieder(in).

https://iederin.nl/nieuws/17939/nieuw-besluit-toegankelijkheid-is-een-verbetering/

Tag: VN verdrag