Veel activiteiten in de week van de toegankelijkheid. Start op 2 oktober in het stadskantoor te Breda door wethouder Mirjam Haagh.

Programma Breda 2 oktober t/m 6 oktober 2017

Elk jaar vindt in oktober de Week van de Toegankelijkheid plaats. Dit jaar is dat van 2 t/m 6 oktober. Mensen met een beperking en belangenbehartigers vragen dan aandacht voor toegankelijkheid en het feit dat mensen met een beperking net als iedereen willen meedoen in de samenleving. Het gaat daarbij niet alleen om fysieke toegankelijkheid, maar ook om toegankelijke informatie en een prettige omgang met elkaar.

Maandag 2 oktober: Start Bredase en landelijke week van de toegankelijkheid

Opening van de Prisma-fototentoonstelling “Let me Be” in het stadskantoor van de Gemeente Breda. Anne Kuik, landelijk CDA-politica, zal in haar toespraak het belang van toegankelijkheid toelichten en wethouder Mirjam Haagh gaat in haar verhaal in op de wijze waarop hier in Breda vorm aan gegeven wordt.

Dinsdag 3 oktober : Hoe gastvrij is het personeel naar de klant?

In het stadscentrum van Breda gaat acteur Hans van Gils gaat als een soort ‘mysteryguest’ bezoeken afleggen aan winkels en horecagelegenheden. De bedoeling is een positieve benadering na te streven.Aan het eind van het bezoek zal uitleg gegeven worden over de achterliggende bedoeling aan de horecaondernemer/winkelier.

Woensdag 4 oktober : Hoe gaan wij om met elkaar?

Theaterwerkplaats Tiuri verzorgt samen met dagbesteding PodAa Pop up theater. Als speellocatie wordt gebruik gemaakt van ‘de Bus’ (verrijdbaar podium).

Plaatsen: winkelcentrum Heksenwiel van 11.00-11.30 uur; marktplein Princenhage13.00-13.30uur; Grote Markt 15.00-15.30 uur.

Donderdag 5 oktober : Laaggeletterdheid

Van 13.00-17.00 uur, de Nieuwe Veste, Bibliotheek

In Nederland zijn er nog steeds veel mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Door middel van persoonlijke verhalen en filmpjes wordt u geïnformeerd over wat dit betekent. Ook zijn er verrassende activiteiten met mysteryguests en kunt u in gesprek met ex-laaggeletterden.

Vrijdag 6 oktober : Special KIDS-dag

In samenwerking met Breda Actief, ZET en gemeente Breda organiseert atletiekvereniging Sprint een Special Kidsdag. Hoofdaccenten op deze dag zijn toegankelijke (sport)activiteiten en integratie van kinderen met een beperking bij het sporten.

Aan deze dag nemen 400 kinderen deel, waarvan 300 met een beperking.

Gedurende de hele week

Een aantal horecagelegenheden “vertaal” de menukaart dusdanig zodat deze toegankelijk wordt voor laaggeletterden. Enkele restaurants zetten gedurende deze week een ‘toegankelijk menu’ op de kaart.

Gezamenlijk willen we van Breda een nog toegankelijkere stad te maken.

Breda Barst doet er alles aan om ook de bezoekers met een beperking van dienst te zijn. Eerste proef in Breda van een breed toegankelijk evenement.

Door de acties van het Platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk samen met Breda Gelijk zijn er in overleg met het ondersteuningsbureau BEO (Bredase evenementen ondersteuning) initiatieven genomen om de Bredase evenementen toegankelijk te maken voor iedereen. Een aantal evenementenorganisaties heeft dit serieus opgepakt. Als eerste is nu het popfestival Breda Barst aan de beurt om in de praktijk te laten zien hoe dat kan en waar je op moet letten. De ervaringen hierbij zullen weer worden gedeeld met andere evenementenorganisaties.

Samen met ervaringsdeskundigen is gekeken welke voorzieningen getroffen moeten worden, er is ook een aanvrage gedaan om een speciaal platform te maken waar mensen met beperkingen, vooral rolstoelgebruikers, gebruik van kunnen maken.

Afgelopen dinsdag stond er een goed artikel over in BN De Stem.

optreden Breda Barst in 2016.

optreden Breda Barst in 2016.

In beleidsnota Eevenementenbeleid 2017 ook aandacht voor mensen met beperkingen. Zoek ondersteuning bij de mensen met deskundigheid en ervaring, is het advies.

De gemeente Breda heeft een nieuwe beleidsnota Evenementen vastgesteld die voortaan als handleiding gaat dienen voor uitvoering en vergunningverlening. Mede door de inspraak vanuit de mensen met beperkingen is er ook aan deze doelgroep aandacht besteedt, middels deze passage:

“Evenementen voor iedereen  Elk evenement moet toegankelijk zijn voor iedereen en dus voor mensen met beperkingen, zoals ouderen en lichamelijk en verstandelijk beperkten. Kleine aanpassingen in de openbare ruimte of aan voorzieningen kunnen al een groot verschil maken. Veel evenementen hebben hier al oog voor. Als het vooraf voor een organisatie niet duidelijk is met welke voorzieningen rekening kan worden gehouden, kan advies worden gevraagd aan een deskundige organisatie. De gemeente werkt nauw samen met BCG (Bredaas Centrum Gehandicaptenbeleid).” Waarbij opgemerkt mag worden dat deze laatste organisatie inmiddels een andere naam draagt: Breda Gelijk.

Tag: toegankelijkheid evenementen