Breda, stad met onbeperkte mogelijkheden. Groen licht van de gemeente om verder te werken aan de grotere toegankelijkheid van de stad. Een budget van een half miljoen beschikbaar voor dit en volgend jaar. Klik hier voor volledige notitie en persbericht.

 

kaft Breda, stad met onbeperkte mogelijkheden

Hieronder de tekst van het persbericht dat de gemeente Breda vandaag heeft gepubliceerd naar aanleiding van het actieplan Breda, stad met onbeperkte mogelijkheden; Naar een Bredase toegankelijke samenleving Periode 2017-2018. Het is een plan dat opgesteld is door het Platform samen met Zet en het BCG in stevige samenwerking met de gemeente.

De volledige notitie vindt u hier: hier met als titel Breda, stad met onbeperkte mogelijkheden.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PERSBERICHT 21 april 2017

De gemeente Breda investeert bijna een half miljoen euro om zo’n 200 openbare gebouwen toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Het gaat dan om bijvoorbeeld restaurants, winkels of bioscopen. Hierdoor zullen de mogelijkheden voor mensen met beperkingen om volwaardig deel te nemen aan de samenleving een stevige impuls krijgen.

Advies en geld voor aanpassen gebouwen

Met het geld worden de gebouwen uitgebreid bekeken en getest door mensen die zelf een beperking hebben. Zij geven advies hoe de gebouwen het beste aangepast kunnen worden. Zodat ook bijvoorbeeld mensen met een rolstoel of rollator naar binnen kunnen en naar een aangepaste wc kunnen. Of een bezoeker met beperkt zicht de nooduitgang goed en veilig kan vinden.
De gemeente betaalt mee aan de aanpassingen die nodig zijn.

Meegedacht door mensen met beperking

De gemeente Breda heeft samen met het Bredaas Centrum Gehandicaptenbeleid (BCG), de stichting Zet en het Platform ‘Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk’ nagedacht over wat er nodig is om Breda voor iedereen toegankelijk te maken. Er hebben veel mensen meegedacht die zelf een beperking hebben. Uit alle gesprekken kwam het bekijken en aanpassen van openbare gebouwen als één van de belangrijkste punten naar voren.

Andere punten uit de aanpak

Daarnaast gaat Breda ook aan de slag met verbeteringen in toegankelijkheid van evenementen, het openbaar vervoer en winkels. En is er speciale aandacht voor toegankelijkheid van informatie. Er worden 25 websites en apps vernieuwd, zodat deze voor iedereen leesbaar zijn. Dat betekent dat deze sites ook toegankelijk zijn voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, of bijvoorbeeld blind of slechtziend zijn.

 

Zet wordt ambassadeur van Breda voor Iedereen, gastvrij en toegankelijk. Door haar actieve deelname aan het Platform wil ze haar bijdrage leveren aan de betere toegankelijkheid in Breda.

http://www.wijzijnzet.nl/nieuws/artikel/zet-ambassadeur-van-platform-breda-voor-iedereen-gastvrij-en-toegankelijk/

drempelactie  op de Oude Vest in Breda, met platform, BCG en ZET

drempelactie op de Oude Vest in Breda, met platform, BCG en ZET

 

Uit de nieuwsbrief van ZET 20 april 2017

Het platform Breda voor Iedereen is medio 2015 ontstaan, op initiatief van het Toeristisch Fonds Breda. Het platform vertegenwoordigt de horeca- en retail ondernemers, de gemeente, maatschappelijke organisaties en organisaties voor mensen met een beperking. Het platform maakt zich hard voor Breda als meest toegankelijke stadsregio van het land, waarbij de nadruk ligt op de inkomende toerist. Als ambassadeur deelt Zet de ideeën en activiteiten van dit Bredase initiatief.

“Als Zet zien we graag dat dit soort initiatieven ook elders in Brabant en Nederland ontstaan. Zeker met de invoering van het VN-verdrag gehandicapten, zet het extra kracht bij voor de rechten van mensen met een beperking”, aldus Wouter Schelvis, adviseur van Zet.

Zet is naast ambassadeur tevens actief lid van het platform en draagt zo bij aan het verbeteren van de toegankelijkheid van Breda.

http://www.wijzijnzet.nl/nieuws/artikel/zet-ambassadeur-van-platform-breda-voor-iedereen-gastvrij-en-toegankelijk/

Platform heeft eigen bankrekening geopend, stort uw vrijwillige bijdrage op NL13RABO0314688676 t.n.v. stichting Breda voor iedereen

Al eerder had het platform besloten om voor de meer formele en financilogo-raboele afhandeling van zaken die het platform behartigt een aparte stichting op te richten: de stichting Breda voor iedereen. Deze is inmiddels ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en nu hebben we ook een bankrekening kunnen openen. Bij de Rabobank Breda met rekeningnummer NL13RABO0314688676. Zowel de voorzitter als de penningmeester van deze stichting zijn gemachtigd om uitgaven te doen. Maar de rekening kan ook gebruikt worden voor inkomsten. Zo zal het Toeristisch Fonds als initiatiefnemer een startbijdrage storten, ook de gemeente heeft zich bereid verklaard om bij te dragen in nader te bepalen uitgaven en uiteraard kunnen ook bedrijven, instellingen en onze ambassadeurs een bijdrage geven om de doelstellingen van het platform te realiseren. Dus als u zoekt naar een goed bestemming voor een jubileumopbrengst of verjaardagskado dan is uw gift meer dan welkom. Bij de belastingdienst is een aanvrage in behandeling om de ANBI status te krijgen waardoor er fiscale voordelen zijn als u een donatie geeft aan de stichting.

Uiteraard blijft het platform beslissen wat er met de inkomsten gebeurt en welke uitgaven mogen worden gedaan. De sitichting treedt slechts op als formele tussenpersoon of belangenbehartiger.

Tag: Breda voor Iedereen