Workshop over toegankelijkheid van evenementen op 9 maart. Georganiseerd door Bureau Evenementenondersteuning Breda in samenwerking met het Platform, het Bredaas Centrum Gehandicaptenbeleid en ondersteuningsorganisatie Zet

dancetour-2016-breda

Breda is een stad die bruist van de evenementen. Of het nu gaat om het Jazz festival, grote en kleine concerten, Brabant Outdoor en niet te vergeten Carnaval, er zijn massa’s mensen op de been, van binnen en van buiten Breda. Vanuit het Platform Breda voor Iedereen, gastvrij en toegankelijk, is daarom het initiatief genomen om de toegankelijkheid van deze evenementen voor mensen met een beperking nader onder de loep te nemen en waar mogelijk en gewenst te verbeteren. Daarvoor zijn afspraken gemaakt met de stichting Bureau Evenementen Ondersteuning in Breda die zich vanzelfsprekend richt op de ondersteuning en optimalisering van deze evenementen. En dan mag het niet alleen gaan over veiligheid, milieu en geluid maar ook over de toegankelijkheid en bereikbaarheid. Met enkele pilots gaan we zien wat we daaraan kunnen bijdragen wat vervolgens kan worden verankerd in beleid en regelgeving rond evenementen.

Op  9 maart zal van 19 tot 22 uur daarover met belangstellenden en belanghebbenden een workshop plaatsvinden, waar ook mensen met een beperking aan deel zullen nemen, om de actuele ervaringen te inventariseren. De provinciale steunorganisatie ZET zal daar ook een bijdrage aan leveren. Belangstellenden kunnen zich melden bij Maarten Mendelaar van BEO via de website: http://www.bredaevenementenstad.nl/

Social Marketing