Werkgevers vinden diversiteit en inclusie op de werkvloer steeds belangrijker, maar het lukt nog niet om het overal daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Vooral het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking staat bij veel werkgevers in de praktijk laag op de agenda. Dat meldt NOS Nieuws.

U ziet een afbeelding van de voorkant van het jaarverslag 2022. Klik op de foto om deze als een pdf bestand te downloaden.

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau komt naar voren dat 29 procent van de werkgevers het niet zijn verantwoordelijkheid vindt om iemand uit die groep aan te nemen. In een eerder onderzoek was dat nog 23 procent van de werkgevers.

Volgens de onderzoekers zijn werkgevers niet bekend met de regelingen die er zijn voor het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking.

Ook van het streven van werkgevers om meer vrouwen aan de top te krijgen, komt vaak weinig terecht. Meer dan de helft van alle werkenden is vrouw, maar ongeveer een derde van de leidinggevende functies wordt door een vrouw ingevuld.

Werkgevers zeggen in het onderzoek het aanpakken van discriminatie op de werkvloer belangrijk te vinden. “Ze denken dat het de prestatie op de werkvloer zal verbeteren”, zegt onderzoeker Patricia van Echtelt.

“Tegelijkertijd, als je vraagt of discriminatie bij uw organisatie voorkomt, dan zeggen ze ‘nee, niet bij ons, maar wel bij andere in de sector’. Dat kan natuurlijk niet, dat iedereen zegt dat het bij zichzelf niet gebeurt.”

Daarbij verwijzen onderzoekers naar eerder onderzoek waaruit blijkt dat Nederlanders discriminatie ervaren op de werkvloer en bij werving- en selectieprocedures.

NieuwsWerkgevers worstelen met diversiteit en discriminatie