Op donderdag 17 januari 2019 bezocht een delegatie van het ministerie van VWS en de VNG de gemeente Breda. Allen betrokken bij de implementatie van het VN-verdrag.

Twee ambtenaren van BZK, Co Engberts en Marcel van Gastel, beiden kwartiermaker voor VWS werden vergezeld door Maartje van Boekel en Kerstin Leidorf. De laatste twee zijn vanuit de VNG actief met het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Zij gaven aan dit vooral in te steken op de plaatsen waar al veel positieve zaken gebeuren, de zogenaamde koplopergemeenten. Breda was geselecteerd om zich als koploper te presenteren. Dat deed de gemeente met veel plezier. Wethouder Miriam Haagh maakte als gastvrouw direct duidelijk dat Breda een gemeente is waar praatje en daadje samen gaan. Voordat ze het wisten zaten de gasten in rolstoelen of liepen geblindeerd door het Stadskantoor.


Met deze ervaringstocht van Breda Gelijk werd voor de delegatie het een enerverende start van de werkmiddag. Na het inleveren van de materialen werd de groep meegenomen naar de ronde tafel in de Collegekamer. Hier vertelden diverse sprekers over de ontwikkelingen op de thema’s inclusie en toegankelijkheid in Breda. Diverse betrokken ambtenaren schetsen samen met wethouder Haagh de huidige stand van zaken. Marcel Brans, bestuurslid Breda Gelijk, putte uit eigen ervaringen in zijn stad.

 

Wouter Schelvis ging in op de start van het platform Breda voor Iedereen, gastvrij en toegankelijk. Hij nam in zijn korte inleiding ook de winst van de Access City Award 2019 mee en vertelde over de relatie met en acties voor de ondernemers. Jos Koniuszek vulde dit aan vanuit zijn rol als voorzitter van het Ondernemersfonds. Veel vragen werden gesteld en veel antwoorden gegeven. De organisatie toonde zich tevreden dat in een bijzonder korte tijd dit programma duidelijk leek aan te sluiten bij de wensen van de bezoekers. De bezoekers op hun beurt dankten Breda voor het aanreiken van belangrijke bouwstenen om verder te kunnen werken aan een beter toegankelijk Nederland.

NieuwsberichtenVWS en VNG luisteren en bewegen in Breda