Iedereen moet mee kunnen doen in Breda. Ook inwoners met een beperking. Samen met maatschappelijke partners en ervaringsdeskundigen, mensen die dagelijks merken hoe beperkt de samenleving is om volwaardig mee te kunnen doen, heeft de gemeente Breda actiepunten voor de komende jaren opgesteld. De actiepunten zijn een vervolg op de inzet in de jaren 2017 en 2018, waarbij de aandacht is verbreed van mensen met een fysieke beperking naar mensen met andere beperkingen en kwetsbaarheden. Komend jaar wordt de focus gelegd op ‘vrije tijd’ en wordt onder andere ingezet op bewustwording in de samenleving en voor bejegening van mensen met een beperking. Maar ook op toegankelijkheid van het uitgaansleven en evenementen, zoals bijvoorbeeld een prikkelarme kermis of horecagelegenheid. De toegankelijkheid van informatie voor onder andere mensen met een zintuiglijke beperking en de toegankelijkheid van de binnenstad door de realisatie van geleidelijnen.

 

Breda, stad voor iedereen, met of zonder beperking
De actiepunten zijn opgenomen in de drempel vrije Vervolgagenda toegankelijkheid ‘Breda, stad voor iedereen, met of zonder beperking’. Ook de kernpartners Breda gelijk, het platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk en de stichting Zet zijn zeer nauw betrokken bij het opstellen van deze agenda. Wethouder Miriam Haagh: “De afgelopen jaren heeft Breda enkele prijzen mogen ontvangen, waaronder de prestigieuze Access City Award van de Europese Commissie. Dit heeft ons geïnspireerd om samen met tientallen ervaringsdeskundigen de acties voor de komende periode te beschrijven. Hiermee werken we aan een nog toegankelijker en inclusiever Breda.” 

Voor iedereen die nog niet volledig mee kan doen
In de Vervolgagenda toegankelijkheid is uitgegaan van het domein ‘vrije tijd’, waarbij verschillende aspecten die daar aan verbonden zijn, verder uitgewerkt worden. De verbreding van de aandacht betekent dat ook recht wordt gedaan aan mensen die op een andere wijze beperkingen ondervinden, zoals laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijke beperking. De vervolgagenda is ook een oproep aan alle Bredanaars om bij te dragen aan een toegankelijke en inclusieve samenleving.

 

NieuwsberichtenBreda zet met vervolgagenda vol in op toegankelijkheid