Samen spelen en toegankelijk groen

Het platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk nodigt u uit voor een themalunch. Deze vindt plaats op donderdag 21 april 2022, tussen 12.00 en 14.00 uur. De locatie is het Bredase Milieu Educatief Centrum (Boerderij Wolfslaar). Het adres van het Centrum luidt: Wolfslaardreef 95, Breda.
Na de opening door de voorzitter zal wethouder Arjen van Drunen wethouder van de gemeente Breda, met inclusie in zijn portefeuille, vertellen hoe de gemeente denkt “Samen spelen” de komende jaren vorm te gaan geven.

Gesproken zal worden over de thema’s;
‘Samen spelen voor kinderen met- en zonder beperking’,
waarvoor als sprekers onder andere zullen optreden de dames Ilse van der Put en Inge Wolters, experts op het gebied van “Samen spelen”. Dhr. Erik Franken, manager bij het MEC, zal voorts een toelichting geven op de plannen die bij Boerderij Wolfslaar leven in het kader van “Samen spelen”.

en

‘Toegankelijk groen’. Hiervoor hebben wij een vertegenwoordiger van “Landstad de Baronie” gevraagd hierover hun licht te laten schijnen.
Tevens zal dhr. Jac Kriens de aanwezigen informeren over de wijze waarop bij Landgoed Wolfslaar met “Toegankelijk Groen” en inclusie wordt omgegaan.
Gezien de te treffen voorbereidingen (met het Paasweekeinde er tussen) zien wij uw inschrijving graag zo spoedig mogelijk tegemoet. U kunt uw reactie richten naar info@bredavooriedereen.nl

In afwachting van uw reactie teken ik met vriendelijke groet,

Joop van Bel,
Secretaris Breda voor Iedereen, gastvrij en toegankelijk

NieuwsUitnodiging themalunch 21 april van 12.00 – 14.00 uur