Bredase ondernemers worden deze maandag verrast met smakelijke attenties én een waardecheque van € 500. De cadeaus zijn afkomstig van Breda voor Iedereen vanwege de Bredase winst van de Acces City Award afgelopen week.

Breda won deze prijs in Brussel als meest toegankelijke stad binnen de EU. Breda bleef 51 andere Europese gemeenten voor. “Met het winnen van deze prijs wordt opnieuw een enorme stap gezet in het versterken van de toegankelijkheid van de stad”, geeft Breda voor Iedereen aan. Vandaar dat de ondernemers, zonder wie deze prijs niet behaald was, net na Sinterklaas een mooi geschenk krijgen. Maandag 10 december vanaf 15.00 uur wordt Breda ‘besmet’ met toegankelijkheid.

Vanaf verschillende delen in de stad gaan studenten naar de ondernemers in het centrum toe. Met bakfietsen vol met smakelijke attenties worden bijna 1000 (!) plaatsen aangedaan.

Claim je €500,-
Naast de smakelijke verrassing voor de ondernemer krijgen de ondernemers allemaal ook een waardecheque van maar liefst vijfhonderd euro. Met dit bedrag kunnen ze direct aanspraak maken op het Toegankelijkheidsfonds. Ondernemers kunnen tot dit bedrag investeringen plegen om hun pand beter toegankelijk te maken.

 

“Uit ervaringen tot nu toe blijkt dat er heel veel gedaan kan worden met deze €500”, geeft Breda voor Iedereen gastvrij en toegankelijk aan. De investering is om meerdere redenen zinvol. “Meer toegankelijkheid betekent meer betalende  bezoekers.”

Verdubbelaar
Net als de fameuze ‘gouden wikkel’ uit de film Sjakie en de Chocoladefabriek worden in de uitgedeelde lekkernijen enkele verdubbelaars verstopt. “De ondernemer die al etend met zijn personeel dit aantreft heeft recht op 2 x 500 euro en kan daardoor een groter beroep doen op het Toegankelijkheidsfonds 2018.”

Het ronddelen van de cheques en de verdubbelaars vindt plaats vanaf maandag 10 december tot en met vrijdag 14 december.

NieuwsberichtenToegankelijkste stad van Europa geeft ondernemers cadeaus