Een artikel over het in Breda doorlopen proces om tot de Vervolgagenda Toegankelijkheid 2019 – 2020 te komen.

Als collega’s – en bijna als vrienden – zitten ze bij elkaar: drie ervaringsdeskundigen en twee ambtenaren van de gemeente Breda. Ze werken inmiddels drie jaar samen aan inclusie. Met resultaat.

V.l.n.r.: Gerard van Gestel,
Benjamin Wessels, Karel
Dollekens, Sinead Power,
Remko Vervloed

“Acht jaar geleden kreeg ik een chronische spierziekte en kwam ik in een rolstoel terecht”, vertelt Sinead Power. “Van het ene op het andere moment werd ik anders behandeld. Ik was heel boos en verdrietig. En ik reageerde vooral vanuit emotie. Inmiddels weet ik dat je verder komt door met elkaar in gesprek gaan en te luisteren naar elkaars verhaal.”

Regie over je eigen leven
Sinead richtte de stichting Roll with us op, dat zich inzet voor mensen met een spierziekte of neurologische aandoening. En ging in gesprek met de gemeente, over toegankelijkheid. Ook Benjamin Wessels sloot zich aan: “Sinds mijn12de zit ik in een rolstoel. Je wilt de regie houden over je eigen leven. Daarvoor is toegankelijkheid echt belangrijk.” In Breda namen Sinead, Benjamin en Remko Vervloed (“zeven jaar geleden kreeg ik de diagnose Asperger”) samen met tientallen andere ervaringsdeskundigen deel aan de pilot om te komen tot een Lokale Inclusie Agenda. Maar ze waren al eerder in gesprek met de gemeente, die van toegankelijkheid een erezaak maakt.

Brede samenwerking
“Niet de mensen hebben een beperking, maar de samenleving heeft een beperking”, zegt Karel Dollekens, adviseur bij de gemeente Breda. Samen met zijn collega Gerard van Gestel probeert hij groepen die niet vanzelfsprekend gehoord worden te betrekken bij het toegankelijkheidsbeleid. Bij het opstellen van de Lokale Inclusie Agenda richtte Breda zich niet alleen op mensen met een fysieke beperking maar ook op mensen met een psychische kwetsbaarheid, met een verstandelijke beperking en mensen die laaggeletterd zijn. Een brede samenwerking dus. De ervaringsdeskundigen uit die groepen werden gevonden door actief organisaties te benaderen.

De pilot Een Sterke Start in Breda bestond uit vier bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst was specifiek voor wethouders en hoge ambtenaren en ervaringsdeskundigen. Gerard: “Leidinggevenden moeten weten waarover het gaat. Dat is nodig om het ambtelijk apparaat mee te krijgen. ”Bij de drie bijeenkomsten daarna stond de inbreng van ervaringsdeskundigen centraal, maar ook andere organisaties, zoals winkeliersverenigingen, lokale horeca, belangenorganisaties en ambtenaren schoven aan. Vooraf was met de ervaringsdeskundigen al bepaald waarover het moest gaan: vrije tijd. Sinead: “Dat thema sloot ook mooi aan bij het VN-verdrag Handicap. ”Gerard: “Door te kiezen voor één thema, houd je het behapbaar.” Het resultaat van de vier bijeenkomsten mag er zijn: de Vervolgagenda Toegankelijkheid 2019-2020 Breda, stad voor iedereen, met of zonder beperking. bredavooriedereen.nl/vervolgagenda Het Platform ‘Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk’ is een belangrijke samenwerkingspartner.

Inclusiviteit levert handel op
Breda had al ervaring met inclusiebeleid. De samenwerkende partijen van het eerste uur: het Platform Breda Gelijk, ZET en de gemeente Breda kregen in 2017 de broeder Tuck Award voor de bijzondere samenwerking tussen horecaondernemers, winkeliers, zorgaanbieders, ervaringsdeskundigen en hun belangenorganisaties en de gemeente op het gebied van toegankelijkheid. Karel: “Iemand met een beperking komt nooit alleen naar een hotel. Inclusiviteit levert handel op.Heel wat ondernemers hier hebben dat door.”

Zaadjes geplant
“Er zijn de afgelopen jaren veel zaadjes geplant”, aldus Sinead. Remko wijst daarbij op de Bredase kermis die een prikkelarm uur heeft, zodat mensen die snel overprikkeld zijn ook kunnen genieten van de attracties. Benjamin wijst op kroegen die ervoor zorgen dat rolstoelgebruikers gemakkelijker naar binnen kunnen. “En dan hebben ze met een restaurant ernaast afspraken gemaakt over toiletbezoek.”

Binnen het gemeentelijk apparaat zelf valt er nog wel wat te winnen. Gerard: “Sommige afdelingen pakken het als vanzelf op. De afdeling cultureel erfgoed heeft er serieus werk van gemaakt. Andere afdelingen hebben wat meer aandacht nodig. We zijn niet in alles het meest toegankelijk, maar we zijn wel continu met elkaar in gesprek.“ De gemeente gaat enkele ervaringsdeskundigen aanstellen als adviseur en hen betalen.

Dat er nu een agenda ligt om mee aan de slag te gaan betekent niet dat alles door de gemeente zal worden uitgevoerd. Karel: “Je bespreekt honderd dingen. 31 liggen er bij het ambtelijk apparaat. 69 liggen er bij andere organisaties. Maar je ziet dat in de hele stad zo langzamerhand de neuzen dezelfde kant op staan. Inclusiviteit staat echt op de agenda.”

NieuwsberichtenToegankelijkheid is een erezaak