Het Platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk nodigt u uit voor de themalunch op donderdag 19 november. Normaal gesproken vinden de themalunches van het Platform plaats in Hotel Mastbosch. Vanwege corona wordt er nu – net als tijdens de Week van de Toegankelijkheid – een webinar aangeboden. Bij deze uitnodiging treft u de link aan waarmee deelgenomen kan worden vanaf 12.00 uur. De link en aanvullende informatie is ook te vinden op de website van het Platform

Niet zichtbare beperkingen
Na themalunches over toerisme en mobiliteit wordt dit keer het thema ‘niet zichtbare beperkingen’ besproken. Veruit het grootste deel van mensen met een beperking in Nederland is niet direct als zodanig te herkennen. Niet iedereen heeft een rolstoel, taststok of een geleidehond. Het niet (direct) zien van een beperking kan tot onbegrip en vervelende situaties leiden. Tijdens dit webinar komen vijf mensen aan het woord die ons voorzien van tips om (beter) rekening te houden met hun wensen.

Mensen met een gehoorbeperking kunnen gebruik maken van de schrijftolk. Mevrouw Gertie van der Velde zal tijdens de webinar deze taak op zich nemen.

NieuwsberichtenThemalunch ‘Heb jij een beperking? Nooit iets van gemerkt’