Digitalisering als hulpmiddel voor mensen met een beperking.
Impressie van de themalunch. 

Na de opening door voorzitter Wilbert Willems (er waren 27 deelnemers) en een korte introductie van wethouder Arjen van Drunen die als opvolger van Mirjam Haagh ook Toegankelijkheid in zijn portefeuille heeft, is het woord aan dhr. Jordi Doomen van de gemeente Breda.

Hij geeft een toelichting op de nieuwe “Bredase toegankelijkheidsstandaard”.

De bedoeling is de standaard binnen het gehele gemeentelijke beleid in te passen. Het betreft dan beleid voor de bestaande en de nieuwe stad.

Eerst moeten alle verschillende toegankelijksheids-richtlijnen en oplossingen een eenduidige vorm krijgen. Fysieke oplossingen moeten b.v. steeds hetzelfde zijn. Hiervoor zijn ook gesprekken met ervaringsdeskundigen gevoerd. Dit proces is momenteel in de afrondende fase.

Hij onderstreept zijn toelichting met een aantal voorbeelden welke van toepassing zijn voor de breedte en hoogte van obstakels in de openbare ruimte. Wilbert Willems voegt hieraan toe dat de gemeentelijke slogan “Schoon, heel en veilig” uitgebreid zou moeten worden met “toegankelijk”

Hans Nouwens geeft vervolgens een doorkijkje naar de diverse digitale mogelijkheden die voor een persoon met een beperking beschikbaar zijn en verder worden uitgebreid. Als voorbeeld noemt hij de digitalisering van de (gehandicapten) parkeerkaart. Inmiddels is daar een raadsbesluit over in behandeling. Hiermee wordt ook inbraak in de auto, gericht op het stelen van de parkeerkaart, voorkomen. En word je geïnformeerd over beschikbare plaatsen, afwijkende regels enz. Het systeem is ook te gebruiken voor tijdelijke vergunningen.

De regels welke momenteel in Amsterdam worden gehanteerd wil men landelijk gaan invoeren. Je meld je daar telefonisch aan en vervolgens mag je overal, waar betaald parkeren geldt, parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart. Uiteindelijk is het doel om bij alle gemeenten in Nederland alle regels rondom parkeren voor mensen met een beperking gelijk te trekken. Ook wordt er aan Europese wetgeving hiervoor gewerkt.

Breda heeft samen met een aantal andere Nederlandse gemeenten toegezegd mee te doen. Onlangs is de eerste lijst met deelnemende gemeenten bekend gemaakt.

Op de Internationale Dag van mensen met een beperking tekent Breda net als de andere deelnemende gemeenten een intentieverklaring waarbij zij afspreken samen te werken om een landelijke regeling mogelijk te maken. Het is daarbij de verwachting dat meer gemeenten aan gaan sluiten om samen met de Rijks Dienst voor Wegverkeer (RDW) dit systeem te realiseren. SHPV leidt het project namens de bij dit initiatief aangesloten gemeenten.

De derde spreker is Marielle Houben van “Breda marketing”. Met een presentatie laat ze zien hoe ze hun website aanzienlijk toegankelijker gemaakt, nu ook voor mensen met een niet zichtbare beperking.

De komende tijd zal op een professionele wijze het verbeterproces voortgezet worden. Ook zal er een Engelse vertaling verschijnen. En komen er voorzieningen voor doven en slechthorenden.

Bij “Welkom in Breda” kom je zonder te veel doorklikken rechtstreeks op de site “toegankelijk” waar men eenvoudig kan vinden en antwoord vinden op vragen als:

Welke plaats in Breda op welke wijze toegankelijk is;
Hoe met een beperking op een bepaalde plaats te komen;
Welke mogelijkheden er daar zijn om te verblijven.

Als laatste is Eric Franken aan het woord.

In het kader van “Samen spelen” heeft hij het plan uitgewerkt om de (kinder)boerderij “Wolfslaar”, met 200.000 bezoekers per jaar een van de drukst bezocht attracties in Breda, voor spelen voor iedereen geschikt te maken. Dus geen toestellen speciaal voor kinderen met een beperking maar alle toestellen zijn voor alle kinderen geschikt.

Het liefst wil hij uiteindelijk komen tot meerdere van dit soort speelplekken in de hele stad en land.

De bijeenkomst wordt afgesloten met de toezegging dat alle presentaties beschikbaar zullen komen op de website van Breda voor Iedereen.

NieuwsDigitale Themalunch 18 december goed bezocht