Toegankelijke stad Breda op de kaart gezet in Madrid. 

Op een van de grootste toeristische beurzen van Europa was dit jaar tussen 22 en 26 januari plaats ingeruimd voor Breda. Tussen de enorme stands van praktisch ieder land ter wereld konden de 240.000 bezoekers van deze vijf dagen durende beurs info krijgen over Breda. De gemeente stond er als tweevoudig prijswinnaar op het terrein van toegankelijkheid. De prijs die in oktober 2019 werd gewonnen, de Smart Tourism Award in Accessibility, leverde deze uitnodiging op.

Samen met de andere winnaars (Götenborg, Malaga, Karlsruhe en Ljubljana) werd een door Europa gefinancierde stand ingericht. Namens Breda was Erik Willemsen (ambtenaar vrijetijdseconomie) aanwezig. Samen met Wouter Schelvis (deskundige op dit terrein) werden de eerste drie businessdagen ingevuld. Veel touroperators en andere vertegenwoordigers uit de toeristische wereld kwamen naar de stand. Zij kregen informatie over toegankelijkheid, Breda in het algemeen, de opties van BUAS en – heel actueel – de Vuelta Holanda. Op de tweede dag van deze beurs was er ruimte voor een presentatie. Ten behoeve van met name de vakpers werd door Wouter Schelvis het verhaal van (toegankelijk) Breda verteld. Hierin speelde ook de in 2018 gewonnen Access City Award natuurlijk een rol. Van de vijf prijswinnaars in de Smart Tourism stand was Breda veruit de kleinste, maar het thema ‘toegankelijkheid’ zette Nederland scherp op de kaart.

Overigens waren ook in de presentaties van Ljubljana en Karlsruhe veel initiatieven te zien op dit thema. De belangrijkste bijvangst van deze businessdagen was dan ook de goede contacten met de overige steden in de stand. Voor het Europese Lab, een initiatief in Breda met BUAS, Breda Marketing, de gemeente en het Platform, zijn daardoor nieuwe kandidaten aangehaakt. Op vrijdagmiddag veranderde de beurs van een bedrijvencontactoptie naar een publieksbeurs. Monique van Nieuwstadt van Breda Marketing was voor de laatste dagen naar Madrid gekomen. Zij had nog veel meer mensen aan de desk van de stand. Op 6 februari is de aanwezigheid van ‘Breda’ geëvalueerd. Samengevat kwam het er op neer dat Breda een uitstekende kans heeft benut om zich te promoten. Naast diverse nieuwe contacten voor samenwerking in de toekomst met externen, is ook onderling de coalitie versterkt om Breda een nog gastvrijere en toegankelijke stad te maken.

NieuwsberichtenPlatform aanwezig op FITUR 2020