Verslag van een onvergetelijk jaar

Net als voor de rest van de wereld werd 2020 een lastig jaar. Geplande werkzaamheden vielen vanaf 15 maart stil. Evenementen verhuisden van zalen en festivalterreinen naar woonkamers met een camera op de laptop. Het was ook een spannend jaar voor veel mensen die vanwege hun beperkingen verder beperkt werden door de noodzakelijke maatregelen. De gevolgen van de pandemie waren daardoor extra zwaar voor de primaire doelgroep van ons platform.

Activiteiten
Ondanks de extra drempels in het afgelopen jaar werd 2020 géén verloren jaar. De doelstelling om Breda gastvrijer en toegankelijker te maken ging onverdroten door. De kerngroep van het Platform (Breda-Gelijk, Gemeente, Zet en Breda Marketing) kwam in 2020 gewoon bijeen. Alternatieven voor evenementen en bijeenkomsten werden gezocht en gevonden. Er werd goed ingesprongen op de actuele situatie die in de stad ontstond door de coronacrisis. Door de sluiting van Horeca en winkels was er meer dan ooit behoefte aan overleg over doorgangen en toiletten. Doorgangen, omdat Breda veranderde in een zee van terrassen.

Samen met KHN-afdeling Breda werd deze naar wij hopen eenmalige situatie bekeken. Een tijdelijk aangepast toilet werd geplaatst nabij het Kasteel van Breda. Dit leverde met name goede samenwerking op met gemeentelijke diensten (Parkeerbedrijf en Stadsbeheer) waardoor er blijvende aandacht is ontstaan voor meer (toegankelijke) toiletten.

Webinars
Omdat fysieke bijeenkomsten vanaf half maart niet meer konden doorgaan zijn alternatieve bijeenkomsten opgezet. De themalunches werden in de vorm van een webinar aangeboden. In de Week van de Toegankelijkheid 2020 met het thema ‘Digitale toegankelijkheid’ is dit voor het eerst op deze wijze uitgevoerd. Tijdens deze bijeenkomst werd een korte cursus gebarentaal gegeven en kregen de 50 bezoekers tips uit Gent. Aan de hand van diverse films werd tevens getoond dat ondanks corona er veel zaken gerealiseerd zijn. De films gingen over de nieuwe geleidelijnen, de toegankelijke boten, het geslaagde project ‘Huh, wat bedoelt u’, het tijdelijke toilet en de nieuwe sportmogelijkheden. In november werd de laatste themalunch besteed aan aandacht voor ‘niet zichtbare handicaps’. Tijdens deze meeting kwamen mensen aan het woord die de bewustwording van o.a. raadsleden vergroten door info te geven over Autisme, auditieve beperkingen en NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel). Ook hier werd via de Toiletalliantie veel aandacht geschonken aan de noodzaak om meer (goede) toiletten open te stellen voor bewoners en bezoekers.

Voorbeeldfunctie
Naast de webinars werden door diverse kerngroep-leden afzonderlijk overleg gevoerd en presentaties gegeven aan en met bij ons project betrokken wethouder(s), de Bredase politieke partijen en ambtenaren van de gemeente Breda. Ook was er overleg met KHN, het Bredase Ondernemersfonds, BUas en diverse Nederlandse gemeenten die om informatie hadden gevraagd. Steeds vaker wordt het Platform gevraagd om te komen vertellen over de in Breda gerealiseerde structuur en werkzaamheden. Alle geïnteresseerde partijen ontvangen minimaal vier keer per jaar de Nieuwsbrief.

IJskast
Het overleg om te komen tot een ‘Toeristisch Lab’, een plaats waar nieuwe ideeën omtrent toegankelijk toerisme ontwikkeld gaan worden is door de coronacrisis stilgevallen. Samen met ons netwerk van Access City Award winnaars een belangrijke bron om informatie uit andere delen van Europa op te halen. Het geheel is in de ijskast geplaatst en zal in betere tijden opnieuw worden opgepakt.

Financieel verslag

Uitgaven in 2020
Communicatie en organisatie   7.697
Projecten (tijdelijke mindervalidentoilet, Webinar, Awarenesdag € 18.614
Totaal uitgaven € 26.311
Inkomsten in 2020
Subsidie gemeente Breda € 20.000
Sponsoring € 4.500
Tekort  1.811
Totale inkomsten € 26.311

In 2020 hadden we een bescheiden tekort van € 1.811,- omdat het project van het aangepaste toilet bij de haven aanzienlijk duurder uitviel dan begroot.
Gelukkig kon door sponsoring van Horeca en Ondernemersfonds het tekort beperkt blijven. Het vermogen van de stichting Breda voor iedereen, na aftrek van het tekort, bedraagt € 2.584.

NieuwsberichtenOndanks corona veel gerealiseerd in 2020