Eén op de 6 mensen heeft moeite met lezen, schrijven en digitale vaardigheden. We willen graag dat al deze mensen het durven te zeggen als ze iets niet begrijpen. Want als je weet wát er niet wordt begrepen, kun je dit eenvoudiger maken. Daarom hebben verschillende Bredase organisaties de handen ineen geslagen. Een maand lang richten zij een meldpunt voor Onbegrijpelijke Zaken in. Inwoners kunnen onbegrijpelijke zaken melden bij speciale meldpunt helpers, telefonisch of via internet. Hiermee sluit Breda aan bij de Nationale Week van Lezen en Schrijven, die op 7 september start. Zaterdag 5 september om 11.30 uur wordt het ‘Meldpunt voor onbegrijpelijke zaken’ geopend bij de Bredase friettent FER. Die is voor deze gelegenheid speciaal omgebouwd tot Huh? Wat bedoelt u? meldpunt. Taalambassadeurs van het Taalpanel geven hier het startsein om Breda eenvoudig te maken. Dit doen zij namens 12 organisaties.

In de kliko ermee
Het meldpuntteam gaat die dagen de stad in met knalgele Huh? Wat bedoelt u? kliko ’s. Iedere Bredanaar kan hier terecht met elke onbegrijpelijke zaak die men wil melden. Onduidelijke folders, ingewikkelde brieven en formulieren, alles gaat in de kliko. Ook moeilijke gesprekken met organisaties kun je er melden. Dit melden kan ook digitaal via www.huhwatbedoeltu.nl/breda.

Wil je liever bellen? Dat kan met het telefoonteam van Zorg voor elkaar Breda via 076 – 525 15 15. Het digitale en telefonische Meldpunt voor onbegrijpelijke Zaken is heel september geopend. De actie met de Huh? Wat bedoelt u? kliko’s is gedurende de Nationale Week van Lezen en Schrijven van 5 tot en met 9 september te vinden in de stad.

Bij de mobiele meldpunten staan meldpunt-helpers klaar om actief in gesprek te gaan met inwoners van Breda.

We noteren op het meldformulier de onbegrijpelijke zaken, wat de persoonlijke gevolgen hiervan kunnen zijn en wat men fijn had gevonden (tips).

We sluiten op 10 september de actie af. We delen en analyseren ale ‘onbegrijpelijke zaken’ die tijdens de actieperiode zijn gemeld. We gaan kijken naar wat de burger ervaart als onbegrijpelijk. Vervolgens kijken we welke risico’s dit oplevert. En tenslotte, hoe belangrijk we het vinden dat dit wordt opgelost.

Het Meldpunt voor onbegrijpelijke zaken wordt mede mogelijk gemaakt door:
IMW, WIJ, MEE West-Brabant, GGD West-Brabant, Nieuwe Veste, Surplus, Amphia, Thebe, Huisartsen Zorggroep Breda, Inos, Het Huisartsenteam, Gemeente Breda.
En met hulp van: Taalpanel Breda, Taalhuis Breda, Breda Gelijk, GGz Breburg, Laurentius, STiB, Zorg voor elkaar Breda en Procreate.design

Campagne Huh? Wat bedoelt u?

Het meldpunt onbegrijpelijke zaken is onderdeel van de campagne Huh? Wat bedoelt u?. Een initiatief van Bredase organisaties op het gebied van zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening. De uitkomsten van de actie worden gebruikt als startpunt van concrete acties om Breda eenvoudig te maken.

Breda, 1 september 2020

Over Breda Eenvoudig: wat eraan vooraf ging

Heel Breda eenvoudig in 2023. Dat is de ambitie. Zodat iedereen begrijpt wat er bedoeld wordt, op een plezierige manier.

Dit is nodig. Vooral voor de minstens 18% van onze inwoners die moeite hebben met lezen, schrijven en digitale vaardigheden. Wij als organisaties zijn hierop nog te weinig ingesteld. Daardoor gaat er

veel onnodig mis in de communicatie en organisatie. Vaak met ingrijpende persoonlijke gevolgen. Denk aan schuldenproblematiek, huurconflicten, ongelukken, verkeerd medicijngebruik en ziekte, arbeidsconflicten, psychische problemen, onveiligheid op de werkvloer, frustraties bij de klantenservice en geweld op de werkvloer.

Dit alles kun je zien als gevolgschade. ‘Iets niet begrijpen’ is daarmee niet alleen een ‘taalprobleem’, maar ook een organisatieprobleem. Het kan een stuk eenvoudiger.

Een eerste positieve stap: zeg ‘Huh? Wat bedoelt u?’ als je iets niet begrijpt. Dan kunnen we er samen iets aan doen.

Met deze gedachte zou 2020 ‘het jaar van doen!’ worden. Het is een heel ander jaar geworden inmiddels. Samen werken voor en aan elkaars gezondheid en welzijn. Dat is wat we nu ‘doen’! Ieder van ons vervult daar op dit moment een belangrijke taak in. En gelukkig zien we daarbij in heel Nederland veel aandacht voor begrijpelijke communicatie (A2/B1 niveau). Dát is de norm. En gelukkig hanteren we die sinds 2019 ook in Breda.

Breda Eenvoudig beschikt nu over verschillende instrumenten om daarbij te helpen.

  • Ook hebben we sinds september 2019 een eigen Taalpanel van voormalig laaggeletterden in Breda hebben. Informeer naar de mogelijkheden via: taalpanel@nieuweveste.nl.
  • Het eerste jaar heeft ook het werkprogramma Huh? Wat bedoelt u? opgeleverd. Een programma dat is bedoeld voor werknemers van organisaties. Het brengt risico’s in beeld en helpt in 5 concrete stappen om je dienstverlening, klantenservice en communicatie eenvoudiger te maken. Je leert hoe je als organisatie effectiever omgaat met mensen met een lage taalvaardigheid. Meer informatie bij Sjef Kuijsters: sjef@huhwatbedoeltu.nl

Breda Eenvoudig komt 4x per jaar bijeen. Om de voortgang op de doelstellingen en om nieuwe acties te bespreken: “wat hebben we bereikt en wat gaan we doen?”
Maar, we zijn er nog lang niet.

Concreet vereenvoudigen

Breda eenvoudig maken is een kwestie van doen en volhouden. En daar zijn we zelf bij. Iedereen heeft zelf de taak om dat levend te houden. Breda Eenvoudig komt een aantal keren per jaar bijeen. Om de voortgang te bespreken, ervaringen te delen en om nieuwe acties in gang te zetten.

Zoals nu, met de actie Huh? Meldpunt voor onbegrijpelijke zaken.

NieuwsberichtenOnbegrijpelijke Zaken? In september kunnen ze gemeld worden bij een speciaal tijdelijk meldpunt