“Omdat mensen met een beperking gelijkwaardig deel moeten kunnen nemen aan de samenleving ondersteunen wij het opnemen van een verbod op discriminatie op grond van een handicap in artikel 1 van de Grondwet.

Dit passen wij ook toe in de praktijk, waar toegankelijkheid de norm wordt.”

Ik begin dit voorwoord met dit citaat uit het kersverse Coalitieakkoord 2021-2025 van het nog te vormen kabinet. Kennelijk hebben ze ook naar ons geluisterd! Een wijziging van de grondwet is niet eenvoudig en kost vele jaren en de daaruit voortvloeiende wetten zullen er ook nog niet zo snel zijn, maar het is een hoopvol zij het wat laat begin. Onder het motto “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst” gaan VVD, D66, CDA en ChristenUnie aan de slag.

NieuwsNieuwsbrief 17 – Wintereditie