Gemeente Breda heeft een concept-mobiliteitsvisie opgesteld en aan het Platform Breda voor Iedereen om haar mening gevraagd. In een gesprek met wethouder Daan Quaars hebben we samen met Breda-Gelijk een eerste reactie gegeven. Vervolgens hebben we ook nog een schriftelijke reactie ingediend op 7 september waarvan een samenvatting hieronder staat.

Een mobiliteitsvisie moet niet alleen gaan over de mobiele mensen, maar ook over mensen met mobiliteitsarmoede, vaak ouderen en mensen met een beperking. Die hebben ook behoefte aan vervoer maar die zien we in dit concept niet of nauwelijks terug. Voor mensen met een beperkte mobiliteit zijn de voorzieningen vaak nog gebrekkig.

Wij onderschrijven de wenselijkheid van shared public space (publieke ruimte met alle gebruikers delen) maar vragen wel maatregelen om dan de zwakste verkeersdeelnemers in bescherming te nemen tegen de sterkere.

Verder vragen wij de gemeente om in de nota het woord Mindervalide niet meer te gebruiken maar te vervangen door het positievere “mensen met een beperking”, waarbij we niet alleen moeten denken aan fysieke beperkingen.

Wij zijn enthousiast (we pleiten er al vele jaren voor) over de suggestie van een aanvullend systeem met flexibele busjes, in aansluiting op WMO vervoer.

Dat zou een belangrijke OV verbetering kunnen zijn voor mensen met een beperking mits de bejegening goed is geregeld!

Meer bruggen over de singels is wel fijn maar dan niet zoals nu bij de (tijdelijke) brug over de Mark waar alleen mensen zonder beperking gebruik van kunnen maken.

Jammer dat in het hoofdstuk Ruimte voor Verblijven geen aandacht wordt besteed aan specifieke zorg voor mensen met een beperking zoals blinden en slechtzienden, rolstoelgebruikers of mensen met verminderde leesvaardigheden.

Alles lijkt ingesteld op de “mens zonder beperking”

Het verminderen van zebrapaden is voor een specifieke groep van mensen met een beperking een ernstige barrière, omdat er dan ook geen rateltikkers of veilige oversteken meer zijn. In de besluitvorming moet daar rekening mee worden gehouden.

Niet alleen voor de eigen inwoners maar zeker ook voor toeristen (al dan niet ouder of met een beperking) kan een aanvullend systeem met fietstaxi’s (riksja’s) een zeer interessante aanvulling zijn, zie aanbod in Tilburg, Amsterdam en Zwolle etc. Graag zien we een initiatief daarvoor tegemoet, mogelijk in aanvulling op het aanbod van (2) riksja’s door Zorg voor Elkaar voor oudere Bredase inwoners. Breda wil toch een gastvrije stad zijn?

Ook vragen we meer aandacht voor de juiste positionering van gehandicaptenparkeerplaatsen en ook handhaving van het (mis)bruik ervan.

Tenslotte: we waren verbaasd dat in de passage over de doelgroep weggebruikers die het meeste risico lopen niets gezegd wordt over de langzame verkeersdeelnemers die bijv. moeite hebben met oversteken en mensen met andere beperkingen. Lopen die geen risico’s denkt u?

Deze reactie hebben we ook naar de gemeenteraad en de media gestuurd.

NieuwsberichtenBreda voor Iedereen praat mee over nieuwe Mobiliteitsvisie gemeente Breda