Ervaringen gezocht: hoe inclusief is Nederland voor mensen met een beperking? 

2 miljoen Nederlanders hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking. In het VN-verdrag Handicap heeft Nederland zich gecommitteerd aan het toegankelijk maken van de samenleving voor gehandicapten. Maar ons land lijkt hier nog niet heel succesvol in. Voor een nieuw onderzoek zijn we op zoek naar ervaringsverhalen. 

Toen het Utrechtse restaurant Waku Waku in september aangaf geen QR-codes te willen scannen omdat ze niet wilden meedoen aan ‘medische discriminatie’, leidde dat tot ergernis bij veel mensen met een beperking. Want waar is de verontwaardiging over hún beperkte toegang? Zij kunnen bij restaurants vaak niet eens door de deur met hun rolstoel, of kunnen het menu niet lezen omdat ze slechtziend zijn. Maar daar lijkt niemand zich druk om te maken.

NieuwsKRO-NCRV zoekt ervaringen