Op 23 mei organiseerde het Platform haar tweede themalunch, in Hotel Mastbosch. Het thema was inclusieve mobiliteit. In een goed bezochte bijeenkomst werd geanimeerd gesproken naar aanleiding van de inleiders en de verhalen van ervaringsdeskundigen. Naast enkele positieve punten zoals aangepaste busvoorzieningen in Breda waren er vooral nog veel wensen. En die varieerden van: hoe kan een blinde de buschauffeur laten zien dat hij moet stoppen voor een passagier (“U moest maar zwaaien”???) tot slechte service als je buiten je stad vervoer nodig hebt (WMOdeeltaxi alleen voor inwoners). Het gaat er niet om dat we steeds meer aparte voorzieningen optuigen, maar dat het gehele openbaar vervoer inclusief is. Aan de vertegenwoordigers van de gemeente Breda werd de toezegging ontlokt dat zij bij het opstellen van de nieuwe mobiliteitsvisie de ervaringsdeskundigen beter zullen betrekken.

Als bijlage de verschillende presentaties:
Presentatie mentale toegankelijkheid Breda van de Regio West Brabant
Presentatie Inclusieve Mobiliteit van de Stichting ZET
Presentatie Toegankelijke stad van de Gemeente Breda

De volgende themalunch vindt plaats op donderdag 21 november en gaat over het thema Inclusief Toerisme.

NieuwsberichtenInclusieve mobilititeit: een lange weg te gaan