Rechten van mensen met beperking niet gewaarborgd in coronaprotocol

Nederland moet meer doen om de rechten van mensen met een beperking in tijden van corona te waarborgen. Volgens het College voor de Rechten van de Mens staat voor die groep de toegang tot de maatschappij onder druk.

Het College voor de Rechten van de mens roept met klem op om de coronaprotocollen aan te passen en daarin ook de toegankelijkheid voor mensen met een beperking in op te nemen. Volgens de onafhankelijke toezichthouder van mensenrechten is het voor mensen met een beperking nu te moeilijk om te participeren in de samenleving.

Verplicht winkelen met een mandje of winkelwagen is voor iemand zonder armen bijvoorbeeld onmogelijk. Net als dat een verplichte looproute in een winkel die enkel met pijltjes wordt aangegeven niet te volgen is voor iemand die blind is en bij geluidsbelemmerende plexiglas is geen rekening gehouden met slechthorenden. Deze klachten zijn slechts een greep uit de 147 meldingen die in een maand tijd werden gedaan bij het meldpunt Goed Toegankelijk.

Het College is toezichthouder op de uitvoering van het VN-verdrag Handicap. Daarin staat dat mensen met een beperking ook zelfstandig moeten kunnen deelnemen aan de samenleving. “Een van de belangrijkste manieren waarop je dat kan doen is door toegang te krijgen tot goederen en diensten”, zegt Nacha Rakraki, woordvoerder van het College. “De meldingen bevestigen dat de toegankelijkheid voor mensen met een beperking in de huidige ‘anderhalvemetersamenleving’ onder druk staat.”

Positie

Volgens de rijksoverheid zijn er twee miljoen Nederlanders met een beperking. Het doel van het VN-verdrag dat vier jaar geleden in werking trad is om de positie van die groep mensen te verbeteren. Het verdrag moet ook in tijden van corona worden nageleefd, aldus Rakraki, ‘om discriminatie van mensen met een beperking te voorkomen’.

Nu is een simpel bezoekje naar de supermarkt of drogist al niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld doordat de geleidehond vaste routes kent die nu door allerlei hekken en linten plots zijn veranderd of omdat hulp van winkelpersoneel niet meer mogelijk is

Het college gaat in gesprek met betrokken partijen zoals MKB Nederland en de Rijksoverheid om te kijken hoe ze snel verandering kunnen aanbrengen in de huidige situatie. Rakraki: “Daarbij moeten ook mensen met een beperking zelf betrokken worden.”

Zie het gehele artikel op het AD:
https://www.ad.nl/binnenland/rechten-van-mensen-met-beperking-niet-gewaarborgd-in-coronatijd~a32c8399/

NieuwsberichtenGoed pleidooi van het comite Rechten van de Mens