Uitgaan en terrasjes pakken  in een toegankelijke stad is alleen mogelijk als je na het ‘laven’ ook kunt ‘lozen’. Het gebrek aan voor iedereen bruikbare toiletten is dan ook aanleiding om juist in deze corona periode hier met kracht invulling aan te geven. In de afgelopen maand is een stevige coalitie ontstaan die gewerkt heeft aan – om te beginnen – een tijdelijke oplossing voor deze zomer. Niet uit te sluiten valt dat deze tijdelijkheid kan worden omgezet in structurele verbetering van de toiletopties in Breda.

Toegankelijke stad
Vanaf het begin van de schoolvakanties tot 1 november worden extra voorzieningen geplaatst in de binnenstad. Daarnaast worden de bestaande aangepaste toiletten beter zichtbaar gemaakt. Op die manier kan iedere bewoner, maar zeker ook iedere bezoeker, deze zomer binnen een straal van slechts enkele honderden meters een goed en schoon toilet vinden en benutten. Om dit project te bekostigen hebben onder meer Het Ondernemersfonds, de Wandelarij en het Platform Breda voor Iedereen financieel bijgedragen. Wethouder Boaz Adank is in zijn nopjes met deze actie. “Het is mooi om te zien dat de samenwerkende partijen deze extra voorzieningen realiseren. Het is goed voor de stad en goed voor haar bezoekers. Het feit, dat de toiletten ook goed toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers, is een belangrijke bijdrage aan de toegankelijke stad die wij willen zijn. Voor iedereen.”

Locaties
Naast de vaste locaties in onder meer de fietsenstalling in de Nieuwstraat, alle parkeergarages en de inmiddels heropende unit in het Valkenberg, komt er extra toiletgelegenheid vlakbij de Haven. In de Kraanstraat (bij de poort voor de KMA) wordt door de firma Antonis dezelfde unit geplaatst die ook bij Breda-Barst al zijn diensten heeft bewezen. Voor hygiëne en bewaking wordt zorg gedragen. Dit in samenwerking met de ondernemers in de nabijheid van de toiletten. Om de aanwezigheid van alle Bredase toegankelijke toiletten te promoten zal in de komende periode gewerkt worden aan promotionele acties via Breda-Marketing. Vast staat dat in de grote zee van terrassen in Breda vanaf half juli – ook na sluitingstijd van toiletten in winkels – iedereen volwaardig kan gaan stappen, inclusief dit essentiële onderdeel van het bezoek aan de horeca. 

NieuwsberichtenExtra toegankelijke toiletten in coronazomer