Breda wordt een toegankelijke stad voor iedereen, zegt het nieuwe bestuursakkoord 2018-2022

Onder meer lezen we in dit akkoord onder het kopje Toegankelijkheid:

Naast aandacht voor ouderen in onze samenleving vinden we het belangrijk dat al onze inwoners (en bezoekers) met een beperking
volwaardig mee kunnen doen. In onze gemeente werken we daarom, in overleg met de mensen om wie het gaat, verder aan
toegankelijkheid (www.bredavooriedereen.nl). We doen daarom ook enthousiast mee aan het VNG Koplopersprogramma
‘VN-Verdrag Handicap’. Breda is één van de 25 koplopergemeenten.

En over de openbare ruimte lezen we iets verderop:

We zetten stevig in op het toegankelijk maken van de openbare ruimte (binnenstad), evenementen en voorzieningen. Hiervoor hebben we jaarlijks een budget van € 200.000;

Daarmee zijn belangrijke wensen van het Platform in het nieuwe bestuursakkoord al stevig verankerd. Lees hier Met lef en liefde het hele verhaal.

NieuwsberichtenBreda wordt een toegankelijke stad voor iedereen