De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) heeft een selectie gemaakt van 25 gemeenten die deel gaan nemen aan het koplopersprogramma VN verdrag Handicap. Dit verdrag is in 2016 door de tweede kamer geratificeerd en legt niet alleen aan de landelijke overheid, bedrijfsleven en onderwijs verplichtingen op maar ook aan de gemeenten. Zij moeten meer werk gaan maken van de uitvoering van dit verdrag. Om dit proces te ondersteunen gaat de VNG met deze gemeenten een extra impuls geven aan een lokale inclusie-agenda, uiteraard in nauwe samenwerking met de cliëntenorganisaties. De selectie is gemaakt samen met de Alliantie VN-verdrag, een groep cliënten- en gehandicaptenorganisaties en er is gestreefd naar een spreiding over het land, over thema en op grootte van de gemeente, “Doorslaggevende factoren waren of belangen van inwoners met een beperking hoog op de agenda staan, er een innoverende aanpak is en of de initiatieven bijdragen aan een inclusieve samenleving” aldus het Persbericht bekendmaking koplopers van de VNG.

In een verklaring van de gemeente Breda zegt wethouder Miriam Haagh dat dit “een mooie erkenning is van het werk dat in Breda in gezamenlijkheid verricht is.”

NieuwsberichtenBreda koplopergemeente VN verdrag Handicap