Onlangs verscheen een wijziging van het Bouwbesluit 2012 waarmee de toegankelijkheid van winkels en andere publiek toegankelijke gebouwen wordt verbeterd. We hebben er even op moeten wachten en het Platform heeft al vaak aandacht hiervoor gevraagd maar de kogel is nu door de kerk. Vanaf 1 juli 2021 moeten alle hoofdtoegangen van (nieuwe) winkels en cafés maximaal 20 mm hoog zijn.

Ook de route vanaf de openbare weg daarnaartoe moet toegankelijk zijn. Voor nieuwbouwwoningen gaan dezelfde eisen gelden. Ook wordt aan de toegankelijkheid voor mensen met een visuele handicap aanvullende eisen gesteld zoals extra trapleuningen. Deze eisen gaan in per 1 januari 2022.

Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid.

NieuwsPer 1 juli betere regels voor toegankelijkheid winkels en cafés