Afgelopen december werden de nieuwe Access City Awards uitgereikt in Brussel en de stad Luxemburg behaalde de eerste plaats. Voor het volledige overzicht van alle winnaars en de argumentatie van de jury dit jaar zie bijgaand publicatie van de Europese Commissie.

Op plaats twee en drie volgden Helsinki en Barcelona terwijl er ook enkele speciale vermeldingen waren. Een daarvan is Leuven met name door hun bijzondere vooruitgang in digitale toegankelijkheid. Nu er dus naast Breda nog 2 andere steden uit de Benelux gerekend mogen worden tot de koplopers van de toegankelijke Europese steden, heeft het Platform Breda voor Iedereen het initiatief genomen om met deze steden een uitwisseling te organiseren om ervaringen uit te wisselen. Het platform dat al bestaat van alle Europese Award winnaars blijkt daarvoor minder geschikt te zijn. Zodra de Corona maatregelen dat mogelijk maken gaan we met deze uitwisseling aan de slag. Mogelijk dat ook Gent uit België en een enkele Nederlandse stad nog aan wil sluiten.
NieuwsPlatform start Benelux samenwerking