De gemeente Breda heeft samen met het Platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk een aanvraag ingediend bij de Europese Commissie voor de “Acces City Award 2019”.

De Access City Award is de Europese prijs voor het toegankelijker maken van steden voor mensen met een handicap en senioren.
Deze achtste editie van de Award getuigt opnieuw van de uitmuntende inspanningen van steden over het hele continent om betere woonplekken voor ALLE mensen te worden.De Europese Unie zet zich volledig in voor het beschermen en bevorderen van de rechten van alle burgers, niet in de laatste plaats van mensen met een handicap.
Toegankelijkheidsbeleid speelt hierbij een centrale rol. In december 2015 diende de Europese Commissie het voorstel in voor de Europese toegankelijkheidswet, een essentiële wet met het potentieel om de inclusie in de maatschappij van personen met een handicap te verbeteren door ervoor te zorgen dat zij toegang hebben tot belangrijke goederen en diensten in de hele EU.

 

Onderstaand een link naar de ingezonden presentatie.

Breda doet een gooi naar Europese prijs voor toegankelijkheid

In 2016 heeft de gemeente Breda een aanvraag ingediend voor de Access City Award. De aanvraag strandde in de voorrondes voor deze Europese competitie. Naar later bleek vooral omdat er nog veel zaken zichtbaar gemaakt moesten worden. In de afgelopen twee jaar – verleden jaar heeft Breda besloten om niet deel te nemen – is door alle partijen (Breda voor Iedereen, Breda-Gelijk, gemeente en Zet) hard gewerkt aan het verbeteren van de toegankelijkheid. Op 14 september is de formele aanvraag verzonden aan de jury in Brussel. Het formulier met alle vragen vanuit de EU is ingevuld. Dit levert een enorme berg tekst op. Tekst waar de jury mee aan de gang kan, maar waar anderen niet ‘warm’ van worden.

Omdat naast dit formulier ook de mogelijkheid bestaat om bijlagen mee te zenden, is gekozen voor onder meer deze PowerPoint. Hierin worden zaken zichtbaar gemaakt en was het tevens een mooi middel om de quotes van betrokken partijen een goede plaats te bieden. Met het formulier, deze PowerPoint en een kort filmpje van de bijeenkomst in het voorjaar (Breda doet Mee) is een uitgebalanceerde aanvraag verzonden. Het is nu wachten op een reactie uit Brussel. De uitreiking van de prijzen zal plaatsvinden op dinsdag 4 december 2018.

NieuwsberichtenBreda Access City Award 2019