“Toegankelijkheid wordt normaal, ontoegankelijkheid wordt de uitzondering”

Een goede toegankelijkheid levert maatschappelijke én economische winst op. Een dubbel belang dus om van Breda de meest toegankelijke stadsregio van het land te willen maken. Dat besef verspreidt zich als een sneeuwbal door alle gelederen van de regio.

Actuele projecten

Toegankelijkheid Natuurpoorten Baronie van Breda

In de Baronie van Breda zijn 9 natuurpoorten ingericht die dienen als uitvalsbasis voor diverse natuurgebieden in deze regio rond Breda. Ook in Breda zijn er een tweetal: bij de Heeren van Oranje (Mastbos) en bij kinderboerderij Wolfslaar (Ulvenhoutseweg). Ook in Oosterhout, Etten-Leur (2 maal), Strijbeek, Rucphen, Achtmaal en Strijbeek zijn natuurpoorten terwijl die in Baarle-Nassau in voorbereiding is. In samenspraak met Landstad de Baronie en de provincie Noord-Brabant is er aan Zet opdracht gegeven om de toegankelijkheid van deze Natuurpoorten en de verbinding met de aanliggende natuurgebieden te onderzoeken en advies uit te brengen over noodzakelijke en gewenste verbeteringen. Op basis van de uitkomsten hiervan zal er een bijeenkomst worden georganiseerd met alle partners in de Baronie van Breda over dit thema.

Ook evenementen toegankelijk voor iedereen?!

Breda is een echte evenementenstad Er is zelfs met steun van de gemeente een speciale organisatie die deze evenementen ondersteunt en coordineert: de stichting Bredase Evenementen Ondersteuning. Het platform is met deze organisatie in gesprek gegaan om ervoor te zorgen dat niet alleen veiligheid, milieu, geluidsoverlast, vrijwilligers op de agenda staan maar ook de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Op 9 maart vindt er een eerste overleg plaats met enkele evenementenorganisaties om dit project verder uit te werken.

Een toegankelijke stad maak je samen

Winkeliers, horecaondernemers, opleiders, zorgaanbieders en ambtenaren: ze kunnen allemaal hun persoonlijke steentje bijdragen aan een warm welkom voor iedereen, ook voor mensen met een beperking. Het besef met hoe weinig moeite dat kan, dat moet bij iedereen tussen de oren komen. Daarom zijn de kernleden van het platform voortdurend op pad om:

  • Ambassadeurs te werven en in te schakelen. Zij kunnen uit de eerste hand vertellen en laten zien wat goede toegankelijkheid is en wat het oplevert voor alle partijen. Medio 2016 waren er ruim dertig ambassadeurs, dat moeten er duizend worden;
  • Kennis te delen in de hele keten: van de informatievoorziening, boekingsbureaus, het transport, de verblijfsaccommodatie tot de infrastructuur en de evenementen, activiteiten en bezienswaardigheden in de regio;
  • Samenwerking tussen de private sector en de overheid te versterken: met horeca, winkels, culturele instellingen, openbaar vervoer, taxibedrijven, evenementen en beheerders van de openbare ruimte;
  • De ontwikkeling van toegankelijke arrangementen te stimuleren;
  • Samen met zorgaanbieders te zorgen dat noodzakelijke of wenselijke hulpmiddelen en voorzieningen snel beschikbaar zijn voor mensen die in Breda willen verblijven en/of recreëren.

Gerealiseerde projecten

2016/2017

Deelname aan de Access City Award

De Access City Award is de Europese prijs voor het toegankelijker maken van steden voor mensen met een handicap. Het platform Breda voor Iedereen denkt dat de regio Breda een van de volgende winnaars kan zijn. Daarom dingt het platform mee naar de Access City Award van 2017 of 2018. Breda zou zich dan scharen in de rij met klinkende namen als Milaan, Wiesbaden en Toulouse. Eerder vielen ook Barcelona en Stockholm in de prijzen.

Mei 2016

Startbijeenkomst voor eerste 30 ambassadeurs

In aanwezigheid van onder meer wethouder Boaz Adank (o.a. economie, toerisme en city-marketing) verklaarden zij dat ze zich de komende jaren maximaal zullen blijven inspannen ‘om de toegankelijkheid in alle opzichten en voor alle doelgroepen en in het bijzonder voor de inkomende toerist te verbeteren’.

2016

Breda Drempelvrij

Uitgevoerd door en in samenwerking met Breda Gelijk. Onder de noemer Breda Drempelvrij brengen mensen met een beperking samen met technische experts de binnenstad in kaart en leggen ze verbeterpunten vast. Bekijk ook het filmpje over Breda Drempelvrij.

2016

Tientallen gesprekken met stakeholders

 

  • In de hele keten: van de informatievoorziening en boekingsbureaus tot de infrastructuur, verblijfsaccommodatie en bezienswaardigheden.
  • In alle betrokken sectoren: overheid, onderwijs, ondernemers en zorgaanbieders

Najaar 2015

Lancering website Booking Brabant

Bij het boeken van logies boeken kunnen (potentiële) gasten met een beperking meteen zien of de benodigde voorzieningen voorhanden zijn bij de accommodatie naar keuze. Ook zijn er arrangementen te boeken, compleet met entree bij toegankelijke culturele instellingen en horeca voorzieningen in de Baronie van Breda. Booking Brabant is tot stand gekomen met inzet van expertise uit het platform Breda voor Iedereen.

Najaar 2015

Schouwen Toegankelijkheidsniveau

Bij een reeks verblijfsaccommodaties in Breda en omstreken is een schouw uitgevoerd om het toegankelijkheidsniveau vast te stellen en verbeterpunten concreet in kaart te brengen. In samenwerking met Breda Marketing en uitgevoerd door Stichting Zet.

Projecten