Wethouder Boaz Adank, portefeuille onder mee Openbare ruimte, verkeer en binnenstad: “Betrekken van ervaringsdeskundigen bij inrichting openbare ruimte heel belangrijk.”

Breda is in de race om (opnieuw) de prijs voor de beste binnenstad van Nederland te winnen, in hoeverre is het thema ‘toegankelijkheid’ hier een extra kans?

Een beste binnenstad word je niet zomaar. Daarvoor moet je je als stad van je meest gastvrije kant laten zien. Voor álle inwoners en bezoekers. Daarom is het belangrijk om te werken aan de toegankelijkheid van onze binnenstad. Niet alleen op straat, maar ook in de vele winkels en horecagelegenheden die onze binnenstad kent. Dat begint met bewustwording creëren bij de ondernemers, bewoners en andere gebruikers van de binnenstad. Daar zijn we nu samen met ‘Breda voor Iedereen, gastvrij en toegankelijk’ volop mee bezig.

Bent u van mening dat een goede toegankelijkheid van Breda ook een economisch effect heeft op de stad, of is het slechts een kwestie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Ik ben ervan overtuigd dat een toegankelijke binnenstad goed is voor onze lokale economie. Met name voor het toerisme, de retail, horeca en recreatie in de stad. Zeker als je beseft dat zo’n 10% van alle Nederlanders een beperking heeft. Daar kunnen we als Breda zeker nog stappen in zetten.

Op welke aanpassingen in de stad bent u (nu al) trots

Ik vind het prachtig om te zien dat de toegankelijkheid van evenementen nu meer op de kaart staat dan ooit tevoren. De afgelopen maanden spraken verschillende evenementenorganisatoren uit Breda met elkaar. Dit jaar gaan we daar de eerste resultaten van zien. Zo start Breda Barst dit jaar met een pilot om de toegankelijkheid van het evenement te optimaliseren voor mensen met een beperking. Daar kunnen anderen weer van leren.

Waar zitten volgens u nog echte pijnpunten en hoe denkt u deze weg te werken?

Ik vind het belangrijk dat we niet alleen over mensen met een beperking spreken, maar ook met hen in gesprek gaan. Dat geldt niet alleen voor de gemeente maar ook voor ondernemers, organisatoren en andere gebruikers van de binnenstad. Zo creëren we meer begrip voor elkaar en komen we tot de beste oplossingen.

Hoe belangrijk is het voor u dat ervaringsdeskundigen meedenken over de aanpak van de nog aanwezige ‘drempels’ ?

Heel belangrijk. Zij weten als geen ander wat de impact van drempels is op hun dagelijks leven. Daarom doen we steeds vaker een beroep op de ervaringsdeskundigen van het Bredase Centrum Gehandicaptenbeleid.

Heeft u – of leden van uw familie of vriendengroep – wel eens last van ontoegankelijke situaties in de stad?

Ik heb geen vrienden of familieleden met een beperking, daarom vind ik de inbreng en ervaringen van het platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk ook zo belangrijk.

Het Platform Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk bestaat nu een jaar. Wat zijn volgens u de verdiensten in de korte levensfase van dit overkoepelende platform

Zij hebben het onderwerp echt op de kaart gezet in Breda. Bovendien weten ze steeds meer ondernemers, politici, bewoners, organisatoren en andere betrokkenen aan het onderwerp te verbinden. Dat is een groot compliment waard!

In 2016 werd de Access City Award 2017 (net) niet gewonnen, bent u het eens met de stelling dat na een jaar (zichtbaar) drempels wegwerken Breda opnieuw mee moet dingen naar deze prijs in 2018 (ACA 2019)

Ik vind het belangrijk dat we ons de komende jaren hard blijven maken voor een beter toegankelijke binnenstad en dat we dit onderwerp op de lokale agenda blijven zetten. Als we dat door kunnen zetten, ben ik er zeker een voorstander van om ons in de toekomst opnieuw kandidaat te stellen voor de Access City Award.

Kan ‘toegankelijkheid’ een USP voor de gemeente Breda worden en als dit zo is helpt u dan mee dit thema in een volgend college duurzaam te borgen

Ik merk dat er ontzettend veel energie is losgemaakt om de toegankelijkheid van onze binnenstad te verbeteren. Dat is ook niet zo vreemd voor een stad die gastvrijheid als belangrijke kernwaarde heeft. Gastvrijheid wordt overigens niet alleen door fysieke faciliteiten bepaald, ook het gevoel welkom te zijn is van belang. Daar zullen we aan blijven werken. Ook in de volgende collegeperiodes zal dat ongetwijfeld een belangrijk aandachtspunt blijven. Ik ben er zelfs van overtuigd dat het onderwerp over een aantal jaren geen speciale aandacht meer nodig heeft. Gewoon, omdat het dan de normaalste zaak van de wereld is. Laten we ons daar samen hard voor blijven maken.

In de media Door Wouter Schelvis, namens ZET lid van het platform, is voor de komende Nieuwsbrief aan wethouder ADANK een aantal vragen voorgelegd en die heeft hij onlangs beantwoord. Hierbij dit interview dat ook in de komende Nieuwsbrief zal verschijnen.