aca2016-nl

Voorwoord van Marianne Thyssen

Commissaris voor Werkgelegenheid,
Sociale zaken, Vaardigheden en
Arbeidsmobiliteit
Het doet mij veel
genoegen om mijn
steun te uiten
voor de Access
City Award, de
Europese prijs voor
het toegankelijker
maken van steden voor
mensen met een handicap en senioren.
Deze zesde editie van de Award
getuigt opnieuw van de uitmuntende
inspanningen van steden over het hele
continent om betere woonplekken
voor ALLE mensen te worden. Met
sinds 2010 meer dan 250 deelnemers
blijft deze Award erkenning geven aan
steden die een lichtend voorbeeld zijn
met het wegnemen van obstakels in
het Europa van nu. Toegankelijkheid is
een prioriteitsgebied voor de Europese
Commissie en het Award-programma
helpt voorbeelden van vernieuwende
denkwijzen en beste praktijken voor het
voetlicht te brengen, wat als inspiratie
kan dienen voor andere steden die
misschien vergelijkbare uitdagingen
ervaren.
Milaan is dit jaar de winnaar wegens
de aanhoudende inspanningen op
toegankelijkheidsgebied. Milaan is
ook betrokken bij projecten die de
werkgelegenheid voor mensen met een
handicap bevorderen en zelfstandig
wonen ondersteunen. Kaposvár in
Hongarije, Toulouse in Frankrijk, Vaasa
in Finland en ten slotte Wiesbaden in
Duitsland vielen ook in de prijzen voor
hun werk om de toegankelijkheid in
het dagelijks leven te verbeteren voor
al hun inwoners, ongeacht leeftijd of
handicap.
De Europese Unie zet zich volledig in
voor het beschermen en bevorderen
van de rechten van alle burgers, niet
in de laatste plaats van mensen met
een handicap. Toegankelijkheidsbeleid
speelt hierbij een centrale rol. In
december 2015 diende de Europese
Commissie het voorstel in voor de
Europese toegankelijkheidswet, een
essentiële wet met het potentieel
om de inclusie in de maatschappij
van personen met een handicap te
verbeteren door ervoor te zorgen dat
zij toegang hebben tot belangrijke
goederen en diensten in de hele EU.
Tijdens de Award-ceremonie in Brussel
ter gelegenheid van de Europese
dag van mensen met een handicap
bracht ik mijn hartelijke persoonlijke
felicitaties over aan elk van de steden.
Ik hoop dat lezers van deze brochure
zich geïnspireerd zullen voelen om
hun steden aan te moedigen aan de
volgende editie deel te nemen en hun
best te doen om de toegankelijkheid te
verbeteren.
Marianne Thyssen
Commissaris voor Werkgelegenheid,
Sociale zaken, Vaardigheden en
Arbeidsmobiliteit
2
Geen categorie Winnaars 2016