Naar aanleiding van de discussie in de gemeenteraad over de paaltjes in de Molenstraat heeft wethouder Adank de raadscommissie uitgenodigd om samen met hem en ervaringsdeskundigen een rondje door de binnenstad te maken. Op uitnodiging van het Platform Breda voor Iedereen en het BCG heeft de wethouder dat zelf vorige maand gedaan en dat heeft zichtbaar indruk gemaakt. Maar om de knelpunten aan te pakken is wel geld nodig en dat zou bij de Voorjaarsnota geregeld moeten worden.

Artikel in BN De Stem van 22 mei:

De gemeente Breda moet extra budget vrij maken om de toegankelijkheid van de openbare ruimte in de stad te verbeteren voor mensen met een beperking. Wilbert Willems (platform Breda voor Iedereen, gastvrij en toegankelijk) en Harold Mossinkoff (Bredaas Centrum Gehandicaptenbeleid) pleiten daarvoor in een brief aan de gemeenteraad.

Willems en Mossinkoff constateren dat in de Voorjaarsnota 2017 geen nieuwe initiatieven worden genoemd om de openbare ruimte te verbeteren voor mensen met een handicap. Ze hopen dat de gemeenteraad, die de voorjaarsnota moet vaststellen, dat alsnog doet.

Ze dragen een aantal voorbeelden van mogelijk verbeteringen aan in de binnenstad: ‘We denken dan vooral aan terrasmeubilair en reclameborden en te veel hoogteverschil tussen entrees van winkels en horeca en de bestrating. En aan te smalle trottoirs met veel obstakels, slechte geleidstroken en onhandig geparkeerde fietsen en auto’s en wellicht een of meer aangepaste openbare toiletten’.

Verder pleiten ze er voor om extra budget op te nemen voor aanpassingen in de openbare ruimte buiten de binnenstad. Ze denken dat daar 1 miljoen euro voor nodig is, boven op de bestaande budgetten die er zijn voor investeringen en onderhoud.

De gemeente heeft in de voorjaarsnota wel geld uitgetrokken om – naast een groot aantal gebouwen – ook enkele gebieden in de buitenruimte te gaan beoordelen op de fysieke toegankelijkheid voor mensen met beperkingen. ,,Maar zonder geld kunnen de verbeterpunten natuurlijk niet worden aangepakt”, aldus Willems en Mossinkhof.’Meer geld voor betere toegankelijkheid’

Geen categorie Wethouder nodigt raadscommissie Ruimte uit om samen de binnenstad te bekijken op noodzakelijke verbeterpunten. Platform en BCG vragen om extra geld.