‘Kansen voor werkgevers en voor werknemers met een beperking’

Het platform “Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk” nodigt je uit voor onze voorjaars themalunch.

Wanneer: donderdag 17 november

Tijd: van 13.00 tot 15.00 uur

Locatie: Firma Bosch

Adres: Oude Baan 33, Breda

Op dit moment is het thema ‘arbeid’ zeer actueel. Werkgevers hebben problemen met het vinden van arbeidskrachten. Daarnaast is het al langer heel lastig voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om aan werk te komen. Over de kansen voor iedereen wordt op 17 november door diverse specialisten gesproken onder leiding van dagvoorzitter Margriet van Kampenhout. Zij zal na de korte presentaties de forumdiscussie in goede banen leiden.

Inleidingen zijn er vanuit het perspectief van een jobcoach, vanuit de gemeente Breda en het UWV/Werkgevers Servicepunt. Het kersvers geopende Meet & Match centrum zal zich presenteren. Met deze ingrediënten wordt getracht de kloof tussen vraag en aanbod te verkleinen. Naast de verhalen die vlak na 13 uur starten tijdens de door het platform aangeboden lunch. Aan het einde van de bijeenkomst (15.00 uur) bestaat de mogelijkheid om binnen het bedrijf te kijken naar de aangepaste werkplekken en andere voorzieningen.

In verband met de veiligheidseisen bij Bosch is inschrijving vooraf nodig. Stuur voor 15 november uw gegevens naar info@bredavooriedereen.nl

Neemt u ook uw legitimatiebewijs mee!

Het is verboden om op het terrein van Bosch foto’s en of filmpjes te maken.

Wij weten dat het thema ‘Arbeid’ sterk leeft in Nederland, zeker ook in Breda. Waarom juist Breda?! We verwachten dan ook een grote opkomst op onze laatste themalunch van 2022 en hopen u daar te mogen ontmoeten.

Wilbert Willems
voorzitter Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk

NieuwsUitnodiging Themalunch