OPINIE

Het festivalseizoen staat weer op het punt van beginnen. We zijn er gek op: muziekfestivals, theaterfestivals, foodfestivals. Ze zijn overal, maar (nog) niet voor iedereen. Maak de festivals toegankelijk voor iedereen bepleit Beer Boneschansker, directeur van stichting 5D voor toegankelijke podiumkunsten.

Veel van deze festiviteiten zijn namelijk niet toegankelijk voor mensen met een handicap. Zo maak je het voor een hele bevolkingsgroep onmogelijk om te genieten van muziek, kunst en cultuur, eten en gezelligheid. Ja, er zijn festivals die speciale parkeerplaatsen hebben geregeld, en er zijn er met een helling naar hun kassa, maar dat zijn allemaal gedeeltelijke inspanningen die afhankelijk zijn van het moment.

Op 14 juli 2016 trad in Nederland het internationaal Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in werking. Dat VN-verdrag bevordert rechten van mensen met een beperking en zegt dat iedereen gelijk behandeld dient te worden. Je hebt dus gelijke rechten als je een festivalkaartje koopt. Maar het is afwachten wat je daar als bezoeker met een handicap voor krijgt.

Waarom draaien we de zaken niet eens om. Waarom gaan festivals niet voor 100 procent toegankelijkheid als norm? Te beginnen in 2017.

Juist festivalorganisaties zijn gespecialiseerd in snel produceren en kiezen van praktische oplossingen. Hun ervaring in omgang met verschillend publiek maakt dat volledig toegankelijk worden geen obstakel kan zijn. De basis voor toegankelijkheid is makkelijk en goedkoop: formuleer een plan voor ‘100 procent toegankelijkheid’ voor je festival, in samenwerking met (lokale) mensen met een handicap. Wijs een medewerker aan als aanspreekpunt. Train alle medewerkers. Maak ruimte voor voorstellingen met mensen met een handicap. Wijs budget toe.

Doe het nu

Je zult zien dat het aantal bezoekers met een handicap toeneemt. Je imago verbetert. Je krijgt nieuw talent en meer mensen zijn betrokken bij je festival. Er is ook geld. Fondsen geven aan participatie en de overheid kan haar verantwoordelijkheid om een participatiesamenleving te realiseren gestalte geven. 100 procent toegankelijkheid is een waardige keuze, een ambitie voor het festival en een droom voor veel gehandicapte bezoekers.

De omslag kan binnen een aantal jaren worden gerealiseerd want festivalorganisaties zijn expert in praktisch handelen en fondsen en overheid staan pal achter deze keuze. Doe het nu, want anders voorspel ik een rij mensen met een handicap die, terecht, met het verdrag in de hand hun beklag zullen doen.

In de media In Trouw vandaag een aardig opiniestuk van Beer Boneschansker over het toegankelijk maken van festivals voor iedereen. Niet alleen rechtvaardig en gewenst maar het leidt ook tot meer bezoekers. Klik hier voor het hele artikel