Een binnenstad die toegankelijkheid is voor iedereen is nu ook voor de gemeente een hoge prioriteit. Met de verantwoordelijke wethouder en met de medewerkers van de gemeente die verantwoordelijk zijn voor de inrichting en het stedelijk beheer gaan we daarom stevig aan de slag om de knelpunten te onderzoeken en aan verbeteringen te gaan werken.

De afspraak om met de verantwoordelijke ambtenaren aan de slag te gaan komt voort uit het startsymposium dat de gemeente samen met het platform en BCG in januari heeft georganiseerd om voorstellen te doen voor de uitvoering van het VN verdrag Gelijke rechten voor mensen met beperkingen. Ook bij ons werkbezoek aan Rotterdam hebben we daar veel ideeen voor opgedaan.

De afspraak met binnenstads-wethouder Adank komt voort uit onze ‘paaltjesactie’ in de Molenstraat en was een toezegging aan ons en aan de gemeenteraad om integraal naar de toegankelijkheid te kijken. Er wordt bij de voorjaarsnota ook geld voor uitgetrokken.

Natuurlijk nemen ook mensen met een lichamelijke en met een visuele en auditieve beperking deel aan deze ‘schouwen’ en zij zullen ook bij het vervolg worden betrokken.

Nieuws Toegankelijkheid openbare ruimte in binnenstad Breda wordt aangepakt. Op 20 april gaan een aantal medewerkers van de gemeente, samen met vrijwilligers van het BCG, op zoek naar verbeterpunten in de binnenstad. Op 8 mei gaan we ook met de wethouder Binnenstad, Boaz Adank, dit rondje maken.