Senioren zorgen voor groei van de Nederlandse vakantiemarkt. In 2006 ondernamen senioren 9,6 miljoen vakanties, dit aantal is in 2016 gegroeid naar 11,4 miljoen (+19%). De senioren hebben ook een gemiddeld hoger bestedingspatroon.

Uit Nieuwsbrief Pretwerk 2 juni 2017

Genieten op Paleis het Loo (foto Albron)

Bijna een derde van alle vakanties onder Nederlanders wordt ondernomen door senioren. Deze doelgroep gaat relatief vaak op vakantie en besteedt per vakantie bovengemiddeld. Ruim de helft van alle vakanties brengen senioren door in eigen land, waarbij met name overnachtingen in hotels populair zijn. 55-plussers gaan daarnaast relatief veel in het voor- en naseizoen op vakantie. Dit baseert NBTC-NIPO Research op het ContinuVakantieOnderzoek en aanvullend uitgevoerd onderzoek naar het vakantiegedrag van senioren.

Senioren vaker op vakantie en hoger bestedingspatroon
In 2016 ging 74% van de 5,4 miljoen Nederlandse senioren op vakantie. Gemiddeld ging de 55-plusser 3 keer per jaar op vakantie, wat hoger ligt dan gemiddeld (2,7 keer). In totaal ondernamen senioren 11,4 miljoen vakanties. Van alle vakanties van Nederlanders wordt daarmee bijna een derde ondernomen door senioren. Senioren geven bovengemiddeld uit aan vakanties. Per vakantie wordt zo’n 480 euro besteed (voor de gemiddelde Nederlander ligt dat op 440 euro).

Relatief vaak in eigen land en hotel
Senioren gaan relatief vaak op vakantie in eigen land (54% van alle vakanties). Voor de gehele Nederlandse bevolking ligt de verhouding binnenland / buitenland op 49% / 51%. De provincies Limburg, Gelderland en Drenthe zijn daarbij het meest populair. Bij buitenlandse vakanties is Duitsland de nummer één: 25% van alle buitenlandse seniorenvakanties wordt bij onze oosterburen doorgebracht. Spanje en Frankrijk volgen met 14% respectievelijk 13%. Tijdens vakanties overnachten senioren relatief veel in hotels (37%) en relatief wat minder op campings en in bungalows. Als senioren kamperen doen ze dat relatief vaak in een caravan of camper.

Mooie natuur belangrijk
Senioren zijn tijdens vakanties graag actief bezig. Wandelen en fietsen behoren tot de meest populaire activiteiten. Een mooie natuur wordt door senioren als belangrijkste aspect genoemd bij het kiezen van een vakantie. Het aspect scoort daarmee hoger dan bijvoorbeeld de accommodatie of het prijsniveau.

Meer verspreid over het jaar
Senioren zijn, doordat er veelal geen kinderen meer thuis wonen, minder gebonden aan schoolvakanties. Zeven op de tien senioren geeft ook aan het hoogseizoen te mijden bij het kiezen van een vakantie. Senioren gaan relatief vaak in het voor- en naseizoen op vakantie; meer nog dan in de zomermaanden. Hiermee dragen ze bij aan een betere spreiding van vakanties over het jaar.

Verdere groei seniorenvakanties verwacht
Voor de komende jaren wordt een verdere groei verwacht van het aantal senioren. De omvang van de groep groeit volgens ramingen van het CBS verder in aantal naar 6,6 miljoen (=37% van de bevolking). Met name voor het leefstijdssegment 75-plus wordt een sterke groei verwacht. NBTC-NIPO Research verwacht dat het aantal vakanties van senioren tot en met 2030 groeit met 26%. Door de relatief sterke groei van het aantal 75-plussers zal deze groep ook op de vakantiemarkt sterk aan belang winnen.

Meer informatie: www.nbtcniporesearch.nl

De Wereld Toerisme Organisatie UNWTO wil in 2018 een ISO norm gereed hebben waar toegankelijk toerisme aan moet voldoen. Dat lezen we in de laatste nieuwsbrief van Pretwerk die het toerisme in en naar nederland bevordert. Lees het hele artikel over de stand van zaken.

Wereldwijde ISO norm voor toegankelijk toerisme in voorbereiding

De Wereld Toerisme Organisatie (UNWTO) heeft het initiatief genomen om een internationale standaard voor toegankelijk toerisme op te stellen. Deze standaard krijgt de naam ‘ISO  21902 – Toerisme en gerelateerde dienstverlening – Toerisme voor allen – voorwaarden en aanbevelingen’.

credits: Landal Vision Villa (voor mensen met een visuele beperking)

De aankondiging van de nieuwe ISO-standaard werd gedaan tijdens een werkbespreking van de UNWTO in Madrid op 12 en 13 februari j.l.. Bij het opstellen van de normering zijn ook de partijen ONCE foundation (doelstelling: mensen met een beperking in Spanje betrekken bij de samenleving.) en de Spanish Association for Standardization (UNE) betrokken.De Technische Commissie TC 228, die verantwoordelijk is voor het toerisme en aanverwante diensten binnen de International Organization for Standardization (ISO), zal een internationale standaard ontwikkelen. Er wordt gestart met een systematische inventarisatie van de bestaande normen, technische criteria, aanbevelingen en eisen het gebied van toegankelijk toerisme die op dit moment al actief zijn in verschillende landen. Daarnaast zullen aanbevelingen en eisen worden voorgesteld voor segmenten en activiteiten.

De Spaanse organisatie UNE heeft in eigen land al een catalogus gepubliceerd met 75 standaarden en aanbevelingen waarin toegankelijkheid in verschillende situaties is omschreven.

Er wordt toegewerkt naar een internationale consensus en goedkeuring in 2018, waarna de standaarden in 2019 ook daadwerkelijk kunnen worden toegepast.

Meer informatie: 
(informatie over de activiteiten van de standaardisatiecommissie staan op 2 maart 2017 nog niet online)
Informatie over activiteiten op het gebied van toegankelijk toerisme binnen de UNWTO

Breda scoort als een-na-beste plaats voor stedentrip in Nederland bij Zoover, na Maastricht maar boven Rotterdam die als derde eindigt.

  • Terras op Van Coothplein Breda

Uit Breda vandaag dd 26 januari 2017
BREDA – Zoover heeft Breda uitgeroepen als tweede beste plaats voor een stedentrip in Nederland. De Brabantse stad moest alleen Maastricht voor laten gaan op de lijst van de vergelijkingssite.

Breda kreeg als gemiddeld cijfer een 8,8. Dat is slechts tweetiende minder dan de Limburgse winnaar, die vorig jaar ook al met de hoofdprijs aan de haal ging. Rotterdam staat dit jaar op plaats drie van meest favoriete bestemmingen voor een citytrip.

Het rapportcijfer van Breda kwam tot stand op basis van punten voor de algemene indruk (8,8), uitgaan (8,7), cultuur (8,4), omgeving (8,7) en sfeer (9,4).

Ook andere regio’s ontdekken de recreatiemarkt voor mensen met beperkingen. Vechtdal ontwikkelt specifieke zorgarrangementen

http://www.destentor.nl/regio/vechtdal/vechtdal-ziet-kansen-in-zorgvakanties-1.6852081

In De Stentor lazen we een interessant artikel over de groeimarkt in de vakantie en verblijfsrecreatie voor mensen met beperkingen. Er is drie keer zoveel vraag als aanbod, zegt Anieke van Wijnen van Marketing Vechtdal. Samen met het zorgplatform wordt gewerkt aan een verbetering van alle voorzieningen voor mensen met beperkingen.

Ook Breda wil zich op die markt steeds beter profileren.

image-6852082

Fysiotherapeute Carla Mastenbroek behandelt een patient op de camping

VECHTDAL – Ongehinderd vakantie vieren, dat is één van de nieuwe speerpunten voor de recreatieve sector in het Vechtdal. Volgens Anieke van Wijnen kunnen toeristische en zorgondernemers zich hier op focussen.

“Uit Europees onderzoek blijkt dat er dertig procent meer vraag is naar voor zorg en aanpassingen op vakantie dan er aanbod is. Daar is dus winst te behalen”, stelt Anieke van Wijnen van Vechtdal Marketing. Dat bureau houdt een inspiratiebijeenkomst over dit thema. “Dat leidt hopelijk naar nieuwe initiatieven waarvoor we Europese subsidie kunnen aanvragen.” Vechtdal Marketing wil het thema ‘zorgeloos genieten in ongehinderd Vechtdal’ op de kaart zetten voor een koopkrachtige hulp-vragende recreatiedoelgroep, die wil genieten van de veelzijdige vakantieregio Vechtdal.

Het marketingbureau werkt samen met Carla Mastenbroek, de initiatiefnemer van ‘Zorg op locatie’. De Hardenbergse fysiotherapeute heeft in 2015 een zorgplatform opgericht om vraag en aanbod van zorg op vakantieadressen bij elkaar te brengen. Ze ontwikkelt een boekingsformulier waar verblijfsaccommodaties bij haar aansluiten en zorgorganisaties. Behalve fysiotherapie is er ook steeds meer vraag naar thuiszorg tijdens de vakantie.

Ook is het mogelijk om specifieke arrangementen te ontwikkelen voor toegankelijke verblijfslocaties en dagrecreatieadressen en horeca. Plan is om met gehandicaptenplatforms bij aangesloten ondernemers de toegankelijkheid te checken zodat duidelijk is voor welke doelgroepen de locaties toegankelijk zijn en welke aanpassingen ondernemers kunnen doen. Maar ook is het streven te werken aan betere ‘mentale’ toegankelijkheid. “Je merkt vaak vanuit de doelgroep dat ze aangeven dat op ‘toegankelijke’ locaties soms het personeel niet vriendelijk is, of tegen de persoon achter de rolstoel praten in plaats van tegen de rolstoeler zelf”, weet Van Wijnen. Een andere conclusie die zij trok is dat het schort aan informatievoorziening. “Er is best veel aanbod, maar dat is heel versnipperd. Als we dat kunnen bundelen op de website van Vechtdal Overijssel, dan is dat voor de toerist ook direct ‘toegankelijker’. Ook horeca is een sector waar de aandacht op gericht is, qua toegankelijkheid. De Tweede Kamer besliste vorig jaar dat horecagelegenheden in Nederland met ingang van 2017 toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking. “‘Ongehinderd’ is een organisatie uit het zuiden van het land. Zij hebben een landelijk keurmerk ontwikkeld en testen nu de steden op toegankelijkheid. Voor het Vechtdal zou het fantastisch zijn als we de eerste ‘ongehinderde’ regio kunnen zijn”, zo schetst Van Wijnen de mogelijkheden.

Wordt Breda de meest gastvrije stad van Europa?

Breda wil in 2017 de meest toegankelijke stad van Europa zijn. Dat is het streven van de werkgroep Breda voor Iedereen, gastvrij en toegankelijk. Het platform wil in september een gooi doen naar de Acces City Award 2017.

Elke Europese stad met minimaal 50.000 inwoners kan zich inschrijven voor deze eervolle vermelding Deze prijs wordt sinds 2011 toegekend door de Europese Commissie. Dit jaar – 2016 – mag Milaan zich de meest toegankelijke stad van Europa noemen. Medio 2015 is de werkgroep Toegankelijk Breda ontstaan. De Werkgroep vertegenwoordigt de horeca- en retail ondernemers, de gemeente, en mensen met een beperking.

Toeristische toegankelijkheid

De werkgroep richt zich vooral op de toeristische toegankelijk van de stad. Werkgroepvoorzitter Wilbert Willems: “In Breda zijn we goed op weg. Met name waar het overheidsgebouwen, openbaar vervoer en uitgaansvoorzieningen zoals Chassé, Brepark, bioscopen en dergelijke betreft. Maar we moeten we er met hotels, cafés en restaurants en winkels nog wel een tandje bij zetten.

Bron: BN De Stem

Tag: Toerisme