Stevige toezegging wethouder Adank om toe te werken naar een toegankelijke binnenstad voor iedereen. De paaltjes in de Molenstraat zullen er dus op termijn ook aan moeten geloven.

Het was weer een nuttige bijeenkomst: het bezoek van het BCG en het Platform aan de Raadscommissie Ruimte op dinsdag 21 maart. Opnieuw hebben Marcel Brans namens het BCG en Wilbert Willems namens het Platform Breda voor Iedereen hun beklag gedaan over de wijze waarop bij de ingang van de Nieuwe Veste aan de Molenstraat door het plaatsen van paaltjes de toegankelijkheid voor mensen met beperkingen is verslechterd. Vrijwel alle raadsfracties erkenden het probleem en vroegen ons naar oplossingen. Uiteindelijk leidde dat tot een aantal toezeggingen: het BCG gaat de raadsleden uitnodigen om samen met de ervaringsdeskundigen de binnenstad weer eens te verkennen; er wordt nog gekeken naar aanvullende maatregelen in de Molenstraat (betere handhaving, een mogelijk stopverbod e.d.) en de wethouder wil samen met het BCG een schouw laten uitvoeren en op basis daarvan een actieplan opstellen om de toegankelijkheid te verbeteren. Daarvoor moet breed gekeken worden naar allerlei obstakels die er nu nog zijn. Met deze toezegging konden de insprekers en de raadscommissie wel vooruit. De wethouder beloofde op korte termijn met ons verder in gesprek te gaan.

Hierbij het artikel over dit debat in BN De Stem van 22 maart.

Evenementen in Breda moeten ook goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Platform start actie samen met stichting Bredase Evenementenondersteuning.

Breda is een evenementenstad. Iets wat zowel in de binnenstad, op Breepark als in veel wijken goed te merken is. Niet alleen de grotere zoals het Jazzfestival en Brabant Outdoor en dit jaar Het Glazen huis en Breda Photo, maar ook veel kleinere evenementen trekken vele duizenden bezoekers van binnen en buiten Breda. Met de stichting Bredase Evenementenondersteuning BEO http://www.bredaevenementenstad.nl/ zijn afspraken gemaakt om de toegankelijkheid van deze evenementen nader te onderzoeken en waar nodig te verbeteren. In het voorjaar organiseren we over dat thema een workshop met belangstellende evenementenorganisatoren. De provinciale ondersteuningsorganisatie Zet zal een soort tips en tricks daarvoor ontwikkelen. En aan de gemeente is gevraagd om in haar beleid en vergunningverlening de toegankelijkheid voor mensen met beperkingen op te nemen. Toegankelijkheid is de norm en ontoegankelijk de uitzondering!

Goede start voor gemeentelijk actieplan toegankelijkheid. Op 2 december waren mensen met een beperking, de gemeente en maatschappelijke organisaties bijeen om bouwstenen voor een actieplan aan te leveren. We horen binnenkort de resultaten.

img_0008

Button van de Europese Commissie t.g.v. de 10e verjaardag van het VN verdrag voor rechten van mensen met een beperking.

afsluiting-2-december-door-wethouder

 

Op 2 december vond in zorghotel Merlinde in Breda de startbijeenkomst plaats voor het gemeentelijk actieplan Toegankelijkheid. Veel mensen met beperkingen, medewerkers van de gemeente Breda en vertegenwoordigers van maarschappelijke organisaties droegen daarvoor bouwstenen aan. Hierbij een foto waarin Wethouder Mirjam Haagh samen met Isabel Joosen de opbrengst van deze dag bespreekt. Deze kick-off was een gezamenlijk initiatief van gemeente Breda https://www.breda.nl/, het Bredaas Centrum Gehandicaptenbeleid http://www.handicapbreda.nl en het Platform Breda voor Iedereen https://www.bredavooriedereen.nl. De gemeente gaat de opbrengst van deze dag bestuderen en komt dan met een voorstel voor prioritering dat met het veld zal worden besproken.

Hieronder link naar artikel in BN de Stem over de bijeenkomst

http://www.bndestem.nl/regio/breda/winkels-en-horecazaken-breda-vaak-niet-toegankelijk-voor-rolstoelers-1.6707869

 

Tag: Toegankelijk